Økonomiske løsninger for anleggsadministrasjonen

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Anleggs­administrasjon

Økonomiske løsninger for anleggsadministrasjonen

Leie eller kjøpe varmesentraler, kjøleapparat & avfuktere

De som jobber i anleggsadministrasjonen kjenner problemet: Vannskade, svikt i sentralvarmen eller feil i kjøleanlegget krever en omgående løsning – også i helgene. Driftssikkerheten må til enhver tid være garantert. For at bygningsforvaltere ikke skal få hodepine, tilbyr Trotec Group økonomiske løsninger for disse problemene.

Det spiller ingen rolle om anleggsadministrasjonen får en utfordring på grunn av en nødsituasjon eller fordi det skal utføres oppussingstiltak: Via vår utleiepartner TKL får man rakst tilgang til varmesentraler, kjøleapparat, avfuktere og byggtørkere. Slik kan driften i bygninger og anlegg stort sett fortsette uten avbrudd. Og anleggsadministrasjonen holder hodet kaldt.

Nødutstyr med varmeapparat, avfuktere og byggtørkere

Å leie utstyr på kort sikt er en god løsning for ikke alt for store bygg og i midlertidige ombyggingsfaser. Men avhengig av hvor stor bygningsmassen eller anlegget er, anbefales også en utstyrspark for nødsituasjoner som anleggsadministrasjonen har tilgang til døgnet rundt. Også klokken fire om natten dersom det er nødvendig. Da kan man ha nødutstyr tilgjengelig for de vanligste klimaproblemene som bygningsforvaltningen møter på: Svikt i oppvarmingssystemet og vannskader.

Mobile kjøleenheter ved svikt i det stasjonære kjøleanlegget

Forvalter man bygg med kjøleanlegg, bør man ha kjøleapparat med forskjellig ytelse tilgjengelig. Slik unngår man tap eller regresskrav ved svikt i kjøleanlegget. Våre klimaanlegg for næringslivet i PT-serien er en ypperlig førstehjelp ved svikt i kjøleanlegget. Enten som leiemaskin eller som fast del av din egen utstyrspark.

Leie selv eller drive med framleie? Spør TKL

Har du spørsmål rundt leieutstyr svarer anleggsadministrasjonsteamet hos vår utleiepartner TKL gjerne på det du lurer på. Du har også muligheten til å drive med framleie av utstyr, og slik ha en tilleggsvirksomhet i forbindelse med anleggsadministrasjonen. Slik kan du for eksempel tilby leietagerne eller forpakterne i et lager sesongbetinget kjøleenheter eller varmesentraler. Snakk gjerne med TKL for mer informasjon.

Kjøpe utstyr? Våre eksperter hjelper deg ved valg av utstyr

Dersom du planlegger å anskaffe egne varmeapparater, avfuktere, byggtørkere eller kjøleapparater for anleggsadministrasjonen, kan våre fagkonsulenter gjerne bistå i beregningen av kapasiteter.

I tillegg: Måleinstrumenter for bygningsdiagnostikk som del av bygningsforvaltning

Trotec Group forsyner ikke bare bygningsforvaltningen med maskiner: Som bygningsforvalter finner du i vårt produktområde måleteknikk mange forskjellige måleinstrumenter for ikke-destruktive prosesser innen bygningsdiagnostikk. Slik kan man i anleggsadministrasjonen bruke termiske kameraer for å sjekke varmetap, som PD200-systemet for lekkasjesøk (impulssøk), i tillegg videoskop for bygningsendoskopi, for eksempel ved undersøkelse av rørledninger. I tillegg brukes tåke- og røykgassimulatoren FS200 ved lekkasjesøk på flate tak innen bygningsforvaltningen. Dreier det seg om større takflater eller hele bygningskompleks, kan bygningsforvaltere også bestille en full inspeksjon av bygninger som en egen tjeneste fra Trotec Group. Ta gjerne kontakt.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig