Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Kjemisk industri
  4. Avfukting ved tapping og pakking

Luftavfukting ved tapping og pakking

TTR-adsorpsjonstørkerne er ekstra enkle å regulere

Luftfuktigheten ved tapping og pakking av kjemiske og farmasøytiske produkter må reguleres nøyaktig. Hvis de hygroskopiske produktene skulle klumpe eller klebe seg sammen og få redusert holdbarhet, vil skaden være enorm. Med adsorpsjonstørkerne våre kan disse prosessene klimatiseres optimalt.

Virkestoff i pulverform, granulater, tabletter og medikamentpakninger har en stor ulempe: De tiltrekker seg luftfuktighet. Hvis luftfuktigheten ikke holdes konstant på et bestemt nivå – gjerne bare noen få prosent – kan et helt parti klumpe eller klebe seg sammen på et øyeblikk. Forurensning med luftfuktighet kan få særlig katastrofale følger for holdbarheten til medikamenter.

Adsorpsjonstørkerne i TTR-serien beskytter hygroskopisk bulkgods

Vi bruker ofte adsorpsjonstørkere fra TTR-serien for å sikre prosessklimatisering ved tapping og pakking av kjemiske og farmasøytiske produkter. Disse luftavfukterne tilbys i en rekke behovstilpassede modeller, og er svært enkle å justere takket være separate luftføringer (TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp). Den interne varmegjenvinningen kombinert med den høye kapasiteten og effekten til spesialrotorene gjør dem svært økonomiske i drift. TTR-serien omfatter både stasjonære og mobile adsorpsjonstørkere. I produktoversikten har stasjonære enheter firesifret modellnummer, og mobile enheter tresifret.

"D" for Duoventic luftmengderegulering

De to adsorpsjonstørkerne av type "D" – TTR 400 D og TTR 500 D – har innovativ Duoventic luftmengderegulering som standardutstyr. Dette gjør at de to viftene for de adskilte luftkretsløpene kan reguleres elektronisk og trinnvis uavhengig av hverandre. Hvis du er usikker på om du trenger en "D"-modell for luftavfukting i forbindelse med tapping og pakking, kan du kontakte vår industriservice for å få rådgivning.

Design og prøvekjøring: Bruk vår industriservice

I tillegg til å levere luftavfuktingsutstyr for hygroskopisk bulkgods og emballasje hjelper Trotec Group kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å utvikle avfuktingskonsepter for tappeanlegg eller pakkeområder. Vi stiller dessuten mobile luftavfuktere til disposisjon, slik at konseptet kan forhåndstestes med en prøvekjøring. Den endelige løsningen iverksettes først når målingene bekrefter at luftfuktigheten er fullstendig under kontroll.