Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Kjemisk industri
  4. Klimatisering av prosesser i industrien

Prosessklimatisering ved produksjon og pakking

Lokal avfukting: tørr luft for industrien

Vellykket prosessklimatisering fra A til Å

Ved prosessklimatisering i industrien brukes ofte konsepter med stasjonær eller mobil luftavfukting. Lokalt i maskiner, anlegg eller enkelte arbeidsprosesser kreves ofte tørrere luft – konstant og uavhengig av omgivelsesbetingelsene. Trotec Group tilbyr effektive adsorpsjonstørkere nettopp for denne typen industriell bruk.

Som spesialister på klimateknologi har vi i mange år levert løsninger til blant annet bil-, næringsmiddel-, transport- og logistikk-, elektronikk- og halvlederindustrien samt kjemisk og farmasøytisk industri. Særlig prosessklimatisering er en del av klima­kondisjoneringen som vi har svært mye erfaring med. Mange bearbeidingsprosesser i produksjonen krever ekstremt tørr luft – dels med duggpunkter langt under 0 °C – for å hindre kjemiske eller biologiske reaksjoner, sammenklebing, klumping og andre uønskede konsekvenser av for høy luftfuktighet. Et annet typisk område for luftavfukting i industrien er pakking.

Adsorpsjonstørkerne fra TTR-serien muliggjør punktvis avfukting – blant annet gjennom målrettet tilføring av tørr luft via slanger. I tillegg kan det opprettes lukkede klimasoner ved å kombinere arbeidsteltene våre med varmeapparater, luftfuktere og luftavfukting. Uansett om det dreier seg om punktvis eller generell prosessklimatisering i industrien, er effektiv måle- og styringsteknologi i form av blant annet termohygrometere og dataloggere en viktig del av konseptet.

Driftsøkonomi som produksjonsfaktor: TTR-serien lønner seg

Våre effektive reguleres optimalt med adsorpsjonstørkerne sørger for at det industrielle produksjonsmiljøet alltid har et optimalt prosessklima. Samtidig sikres høy avfuktingseffekt og lavt energiforbruk gjennom TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp. De innovative adsorpsjonstørkerne TTR 800 til 13500 med Monoventic-luftmengderegulering og de to enhetene med Duoventic-luftmengderegulering (TTR 400 D og TTR 500 D) gir dessuten maksimal fleksibilitet ved innstilling av nødvendig mengde tørrluft. 

Rådgivning og mobilt testutstyr: Bruk vår industriservice

Som industrikunde hos Trotec Group får du ikke bare utstyr, men teknisk og økonomisk optimaliserte løsninger. Avhengig av det aktuelle oppdraget kan vår service dekke hele prosessklimatiseringen eller deler av den. I tillegg stiller vi mobilt utstyr til din disposisjon, slik at du kan teste den planlagte prosessklimatiseringen på forhånd, og forvisse deg om at den fungerer i praksis.

Skreddersydde løsninger for industrikunder:

Ta kontakt med våre industrieksperter for å forklare hva du trenger. Vi kontakter deg.