Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Kjemisk industri
  4. Tørking av hygroskopisk bulkgods

Tørking av hygroskopisk bulkgods

Hold pulver og granulater frittflytende gjennom luftavfukting

Vekslende og for høy luftfuktighet kan gjøre at pulver og granulater mister flyteevnen, noe som medfører høye følgekostnader. For å hindre at hygroskopisk bulkgods klumper seg og tilstopper transportveiene må all luft under produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter være foravfuktet. Med adsorpsjonstørkere fra TTR-serien er dette enkelt å få til.

Et godt luftavfuktingskonsept for transportveiene starter allerede idet de hygroskopiske råmaterialene leveres og føres til siloene: Forhåndsavfukting av transportluften til de pneumatiske transportveiene garanterer at pulveret og granulatene ankommer siloen frittflytende. Kontinuerlig luftavfukting hindrer dessuten at transportbåndene svikter, og sparer dermed rengjøringskostnader. For å sikre at det hygroskopiske bulkgodset holdes klart til bruk i produksjon må luften under lagring være foravfuktet.

Adsorpsjonstørkere fra TTR-serien for tørr transportluft

Vi bruker adsorpsjonstørkere fra TTR-serien for å sikre at hygroskopisk bulkgods fra kjemisk og farmasøytisk industri holdes tørt uansett transportvei. Disse luftavfukterne fås i mange forskjellige effektklasser. Bruken av to separate luftføringer (Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp) gjør dem ekstra enkle å justere. Den interne varmegjenvinningen kombinert med den høye kapasiteten og effekten til spesialrotorene gjør dem svært økonomiske i drift. De to adsorpsjonsluftavfukterne av type D – TTR 400 D og TTR 500 D – har innovativ Duoventic luftmengderegulering som standardutstyr

Stasjonære og mobile løsninger for foravfukting

TTR-serien omfatter både stasjonære og mobile adsorpsjonstørkere. I produktoversikten (se nedenfor) har stasjonære enheter firesifret modellnummer, og mobile enheter tresifret. Håndholdte målere som for eksempel termohygrometere og datalogger DL200X gjør luftavfuktingskonseptet komplett, og muliggjør konstant overvåking.