1. Bransjeløsninger
 2. Bransjeoversikt
 3. Landbruk
 4. Klimatisering innen fjærfeavl

Godt og varmt om vinteren: Klimatisering innen fjærfeavl

Når det er kaldt ute holder oljevarmeanlegg fra Trotec temperaturen konstant i fjærfefjøsene – for best mulige produksjonsforhold.

Effektive og fleksible varmeanlegg

Fra en temperatur på 10 grader celsius legger høns betraktelig færre egg. Heller ikke i kyllingproduksjonen bør temperaturene få synke altfor lavt om vinteren. Det er ikke alle raser som er robuste nok til å overleve hvis temperaturen synker kraftig i fjøset. Derfor bør bønder ha utstyret på plass og ha et varmeanlegg for hånden, som gir optimale klimaforhold for dyrene også om vinteren. Alle oljevarmeanlegg fra Trotec gir behagelige temperaturer for fjærfeet om vinteren.

Selv om det sies at høns er kulderesistente dyr. Når det er minusgrader, kan de bli syke eller fryse ihjel. Dessuten trenger fjærfe mer fôr når det er kaldt, noe som medføre store kostnader. Uten oppvarming i fjøset risikerer man dessuten at drikkevannet til dyrene fryser til is. Derfor er det viktig å sørge for at det alltid er optimale klimabetingelser både i eggproduksjonen og kjøttproduksjonen. Det viktigste er lav luftfuktighet og en behagelig, konstant temperatur hele vinteren. Alle oljevarmeanlegg fra Trotec regulerer inneklimaet helt nøyaktig i fjøsene og eggproduksjonen. Og de er alltid klare til bruk, slik at det er bøndene enkelt og raskt kan reagere på skiftende værforhold og ekstreme temperaturforandringer.

Oljefyrte varmeapparater fra Trotec er en optimal løsning som oppfyller de høye kravene som stilles innen fjærfehold. Her finner både avls- og eggproduksjonsbedrifter riktig modell for effektiv oppvarming – avhengig av størrelsen på fjøsene og betingelsene på bruksstedet. Still opp, slå på, varm opp. Dette er konseptet til oljefyrte varmevifter i IDS- og IDE-serie. Disse varmeapparatene har en robust konstruksjon og alt annet som kreves av et raskt, ukomplisert og effektivt varmeanlegg. Fordelen: Takket være den integrerte drivstofftanken kreves det ingen eksterne oljetanker. De store transporthjulene gjør det lekende lett for en eneste person å flytte de oljevarmeanleggene fra ett sted til et annet.

Oppvarming under vanskelige betingelser

Konstant oppvarming og fleksible bruksområder gir også ID-oljefyringsaggregatene fra Trotec. Særlig når uteomgivelsene er vanskelige, gjør disse modellene en god jobb i fjærfefjøsene. Apparatet produserer varm luft med en gang det slås på. Dette innebærer: Dyrene nyter godt av gode klimaforhold – uten ventetid.

Varme for store haller

De aller beste proffene for oppvarming av store bedrifter og haller er oljefyringssentralene i ID-serien. De kan skilte med ekstremt stor effekt, god kvalitet og robust konstruksjon.

Fordeler ved oljefyrt oppvarming

 • rask varmeproduksjon uten ventetid, også under vanskelige betingelser
 • leverer varm luft i fjøs av alle størrelser
 • kuldesikker bruk i omgivelsestemperaturer ned til -20 °C
 • robust konstruksjon som krever lite vedlikehold
 • fleksibel i bruk

Flere løsninger


Varmeinnretninger for klimaanlegg i fjørfeoppdrett

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere applikasjonseksempler for klimaanlegg

 • Arkiver og museer

  Uansett om det dreier seg om utstillinger eller oppbevaring, private eller offentlige museer, samlinger, biblioteker eller arkiver, gjelder følgende: Romklima og luftkvalitet er de viktigste faktorene for å ivareta verdifulle utstillingsobjekter og arkivsamlinger.

  Ytterligere informasjon
 • Kondisjonering ved frysing

  Der det dypfryses, finnes det vann. Luftavfukting i klimakondisjoneringen spiller derfor en viktig rolle ved dypfrysing av varer. Trotec Group forsyner transport- og logistikkbransjen med ytekraftige industriluftavfuktere for denne oppgaven, og klimaekspertene våre beregner og utarbeider den nøyaktige løsningen som trengs.

  Ytterligere informasjon
 • Kondisjonering – kjølelogistikk

  Ved klimakondisjonering innenfor kjølelogistikk senkes duggpunktet ved hjelp av luftavfuktere, slik at det ikke dannes kondens. Trotec Group leverer egnet utstyr for alle behov. Både mobile og stasjonære løsninger med kondens- eller adsorpsjonsteknologi står til disposisjon.

  Ytterligere informasjon
 • Klimatisering av prosesser – elektronikkindustrien

  Mange av bearbeidingsprosessene ved produksjon av elektroniske komponenter og halvledere krever ekstremt tørr luft – dels med duggpunkter langt under 0 °C. Disse lave duggpunktene kan enkelt oppnås med ytekraftige adsorpsjonstørkere, også punktvis i en maskin.

  Ytterligere informasjon
 • Klimatisering av prosesser i industrien

  Ved prosessklimatisering i industrien brukes ofte konsepter med stasjonær eller mobil luftavfukting. Lokalt i maskiner, anlegg eller enkelte arbeidsprosesser kreves ofte tørrere luft – konstant og uavhengig av omgivelsesbetingelsene. Trotec Group tilbyr effektive adsorpsjonstørkere nettopp for denne typen industriell bruk.

  Ytterligere informasjon

Trotec-produkter for landbruket

Eksempler på bruk:

 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Klimatisering innen fjærfeavl

  Fra en temperatur på 10 grader celsius legger høns betraktelig færre egg. Heller ikke i kyllingproduksjonen bør temperaturene få synke altfor lavt om vinteren. Det er ikke alle raser som er robuste nok til å overleve hvis temperaturen synker kraftig i fjøset. Derfor bør bønder ha utstyret på plass og ha et varmeanlegg for hånden, som gir optimale klimaforhold for dyrene også om vinteren. Alle...

  Ytterligere informasjon
 • Luftfukting i drivhus

  Varme temperaturer og høy luftfuktighet er det viktigste tropiske og subtropiske planter trenger for å vokse raskt og bra. Alle soppkulturer liker å ha det varmt og fuktig. Regelmessig vanning er ikke tilstrekkelig, da størstedelen av eksotiske planter tar opp vann via omgivelsesluften. For å oppnå det spesielle klimaet er det i tillegg til systematisk oppvarming også nødvendig å bruke moderne...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i svineavl

  For høy luftfuktighet og høye temperaturer er ikke behagelige klimabetingelser for griser som holdes i fjøs. Gjelder både for avl og kjøttproduksjon: Dyrene trenger et optimalt klima for å holde seg friske og produktive. Bruk av profesjonelle luftavfuktere gir behagelige temperaturer og bedre luft, noe som fører til at grisene har det mye bedre. Alle adsorpsjonstørkere fra Trotec er optimalt...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon