Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Næringsmiddel­industrien
  4. Industriservice i tråd med beste praksis

Industriservice med beste praksis

Et anlegg kan aldri bli bedre enn spesifikasjonene

Med vår industriservice er du på den trygge siden...

Ettersom alle industribedrifter har sine bestemte prosesser, anlegg og lokaler, vil hver eneste behovssituasjon være unik og kreve skreddersydde enhetskonfigurasjoner for fuktighetskontroll.

I lasteområdene på kjølehus vil for eksempel variable lastesykluser avhengig av omgivelsesklima gjøre det nesten umulig å beregne luftstrøm og virveldannelse ved rampene eller kjøleslusene.

Ladezone

Resultatet er unødvendige tilleggskostnader på grunn av for høyt anslått behov, eller i verste fall løsninger som ikke fungerer godt nok i praksis.

Sammen med deg analyserer vi derfor den individuelle behovssituasjonen på stedet, fastslår det spesifikke utstyrsbehovet og utarbeider en skreddersydd, detaljert prosjektløsning like ned til den nøyaktige plasseringen av utstyret.

... og investerer kun i løsninger som er dokumentert å fungere i praksis!

Før de nødvendige stasjonære aggregatene installeres, gjennomføres en valideringsfase med mobile tørkesystemer som er enkle å sette opp uten bruk av byggtekniske tiltak.

Under valideringen blir alle relevante klimaparametere (f.eks. lufttemperatur, relativ fuktighet, duggpunkt eller strømningshastighet) i forhåndsdefinerte områder registrert og protokollført av de mobile fjernovervåkningsmålerne våre. Parameterne overføres kontinuerlig til Trotec-serveren ved behov.

Hvis ønskelig kan telemetriske klimadata for sammenlignende analyse registreres allerede før prøvefasen. Etter valideringsfasen kan resultatene dokumenteres komplett, og behovsberegningen kan optimaliseres.

 

Fordeler for deg: Du investerer kun i løsninger som er dokumentert å fungere i praksis!

De stasjonære aggregatene bestilles først når du har forsikret deg om at konseptet vi tilbyr, er riktig for deg. Du betaler kun en rimelig leiepris for valideringsfasen.

Som veletablert selskapsgruppe tilbyr vi fordeler i form av sammenknyttede tjenester fra én og samme leverandør

Trotec Groups industriservice tilbyr ikke bare avfuktingsteknologi, men også funksjonstestede avfuktingsløsninger!