Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Generelle avfuktingsløsninger
 3. Mobile enheter for rørleggere

Vær alltid fleksibel: mobilt utstyr for rørleggere

Midlertidige løsninger ved oppussing av oppvarmings- og kjøleanlegg

Mange håndverksbedrifter som jobber med sanitær, oppvarming og klima bruker mobilt utstyr fra Trotec Group. Her finner rørleggere på et sted de regelmessig trenger i hverdagen for å kompensere for svikt av stasjonære anlegg: alt fra mobile varmeapparat og varmesentraler, over mobile klima- eller kjøleanlegg og helt til klimamålere for å overvåke den mobile klimaløsningen.

Siden vi har gått inn i tidsalderen der vi er opptatt av energisparing, har det oppstått en boom med energirelatert oppussing av både boliger og næringseiendom. Overalt isoleres og oppgraderes det flittig. Det største potensialet for energiinnsparing har man i oppvarming og varmtvannsforsyningen: Mange varmesystem er utdatert og blir nå skiftet ut med miljøvennlige anlegg og teknologier som solcellepaneler, varmepumpe og pelletsovner. Trenden mot mer effektiv og miljøvennlig oppvarmings-/klimaanlegg i bygg sørger for fulle oppdragsbøker i rørleggerbedrifter.

Mobile varmeapparat for alle romstørrelser – fra den enkle varmeviften til en hel varmesentral

Ved mange av disse oppdragene der varmeanlegget skiftes ut, vil man være uten oppvarming i flere dager. Avhengig av hvordan bygget brukes, har man behov for mobile varmeapparat. Under produktsegmentet "oppvarming" finner rørleggere mobile varmeapparat i forskjellige ytelsesklasser: mobile elektrisk varmeapparat i TEH-serien og små varmevifter i TDS-serien for boliger og kontorrom. Dersom man trenger mer kapasitet, varmer de mobile varmeaggregatene i TEH-serien godt opp store kontorlokaler og lagerrom. Ved svikt i oppvarmingen i produksjons- og lagerhaller derimot, sørger de mobile oljefyrte varmesentralene i ID-serien for fornøyde medarbeidere og varme hender.

Mobile klimaanlegg ved svikt i det stasjonære kjøleanlegget

En energioppgradering av oppvarmings-/klimaanlegg betyr ikke bare et moderne varmeanlegg. Også kjøleanlegg i gastronomibedrifter, datasenter og lager forbruker mindre strøm når de er av nyere dato. Derfor brukes stadig oftere sentrale kuldeanlegg som gir en mer energieffektiv forsyning av kjøleanlegg. Når kuldeanlegget må skrus av under oppgradering og ombygging, gjør de mobile klimaanleggene i PortaTemp-serien en god jobb. De er dimensjonert for industriell innsats.

Klimamålere kontrollerer den mobile løsningen

Ved både oppvarming eller kjøling: For at den mobile løsningen skal fungere som ønsket, kompletterer klimamålere og dataloggenheter fra vårt produktsegment måleteknikk den midlertidige utstyrsparken. Slik registrerer for eksempel proffmåleren termohygrometer T210 temperatur og luftfuktighet i temperaturområde fra -20 bis +50 °C. Dette er helt tilstrekkelig for bolig- og kontorrom samt kjølerom.

Ved vannskader: mobile avfuktere til tørking

En av kjernekompetansene til rørleggere er retting av vannskader / deres årsak. Forutsatt at årsaken ligger i rørene og sanitær-radiator-klima-utstyret. Som et av de første tørketiltak brukes avfuktere eller anleggstørker og infrarød varmepaneler. Disse gjør en god jobb inntil maleren eller en spesialist på skadesanering overtar videre utbedring av vannskaden.

Kjøpe mobilt utstyr? Våre eksperter hjelper deg ved valget

Når en stor del av oppdragene til en rørlegger består i renovasjon, anbefales anskaffelsen av en mindre utstyrspark med mobile varmeapparat, anleggstørker og mobile klimaapparat. Våre fagkonsulenter støtter rørleggerbedriften din gjerne ved beregning av kapasiteter for de mest vanlige bruksområdene.

Flere løsninger

Mobile enheter for sanitær-, varme- og ventilasjonsingeniører

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere applikasjonseksempler for mobile enheter

 • Miljøsimulering klimarom

  I klimarom og vindkanaler er det tre faktorer som må kunne simuleres optimalt: Lufttemperatur, vindkraft og luftfuktighet. Til det siste punktet krever bilindustrien luftavfuktere som er like effektive også ved lavt duggpunkt under 0°. Altså adsorpsjons-luftavfuktere i toppklassen.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting og luftrensing lakkering

  Ved lakkering av bildeler gjelder det å kontrollere tre parametere: romtemperaturen, luftfuktigheten og luftens støvinnhold. For dette produksjonstrinnet i bilindustrien kan vi tilby fremtidsrettede luftrensere med en spesiell volumregulering i tillegg til luftavfuktere og oppvarming.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i telt

  Når man setter opp et telt eller andre former for provisoriske overnattingssteder, er det viktig med gode rombetingelser. Det gjelder særlig for nødboliger der mange mennesker overnatter sammen. Dette kan for eksempel være teltleire eller containerleire for asylsøkere, teltleire for ungdomsgrupper, romtelt til overnatting ved store arrangementer, eller også containere for sesongarbeidere. Først og...

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av hygroskopisk bulkgods

  Vekslende og for høy luftfuktighet kan gjøre at pulver og granulater mister flyteevnen, noe som medfører høye følgekostnader. For å hindre at hygroskopisk bulkgods klumper seg og tilstopper transportveiene må all luft under produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter være foravfuktet. Med adsorpsjonstørkere fra TTR-serien er dette enkelt å få til.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking etter silorengjøring

  Etter at lagerbeholderne og siloene er rengjort, må de tørkes helt for å sikre at det nye bulkgodset er beskyttet mot fuktighet fra start av. For å sikre rask og økonomisk tørking anbefaler vi kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å velge våre høytytende tørkere TTR-serien.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av pellets

  Den som ikke bryr seg om riktig klimatisering i produksjons- og lagerrommene, risikerer store skader på sitt produkt. Det gjelder også ved produksjon av pellets. Det biologiske brenselet er fremfor alt utsatt for en for høy luftfuktighet. Det ubehandlede treverket trekker fuktigheten ut av luften og tar den opp. Resultatet kan være katastrofalt både for kunden og for produsenten: Da er det nemlig...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i hoteller

  Riktig romklima er en forutsetning for at gjestene skal føle seg vel på et hotell. For varm og fuktig luft gjør rommene ufriske og ubehagelige. Ofte oppstår det også skader på materialer og interiør etter kort tid. På tapetene kan det oppstå flekker, gardiner og tekstiler blir klamme og ufriske, og i verste fall kan det også oppstå mugg. I tillegg til god service er det derfor viktig med en...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i skøytehaller

  I alle skøytehaller dannes det kondens som følge av temperaturforskjellen mellom luften og isen, og spesielt når fuktig luft fra utsiden strømmer kontinuerlig inn gjennom kjøleanlegget. Løsningen mot dryppende vann på isen og bygningsskader er en luftavfukter. Ved bruk av en luftavfukter forebygges kondensdannelse på forhånd.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av trykkluft

  De vanligste årsakene til produksjonsstans er for mye vanndamp i maskiner og anlegg, og korrosjon i rørledninger. Derfor er det viktig å unngå for fuktig trykkluft. En effektiv mulighet er å bruke kraftige lufttørkere. Hvor tørr trykkluften må være for å å sikre optimale produksjonsbetingelser og vern av maskiner og anlegg, finner du ut ved å se på den relative luftfuktigheten. Ligger den under 50...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering etter renovering

  Omfattende renoveringsarbeider gjør at leiligheter og hus raskt finner en kjøper. Eiendomsmeglere velger slik sanering for å gjøre objektet mer attraktivt på markedet. Også husbyggere legger vekt på at det nye huset er i perfekt stand før de flytter inn. Når bygge- eller renoveringsarbeidene nærmer seg slutten, gleder de fremtidige beboerne seg stadig mer til å flytte inn. Her tilbyr de kraftige,...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i kinosaler

  Kinopublikum ønsker først og fremst å slappe av med en god film og leve seg inn i en annen verden i fred og ro. Høye stemmer og uønskede lyskilder kan være like forstyrrende som feil temperatur og dårlig luft i kinosalen. Men fordi det er vanskelig å lufte en kinosal, er den som regel utstyrt med et effektivt klimaanlegg. Men det er ikke nok til å få kontroll over den skadelige luftfuktigheten. Er...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassfordelerstasjoner

  Konsekvensene av kondens og høy luftfuktighet i gassfordelerstasjoner er kjente – og kostbare: Korrosjon på rør, trapper og andre metalldeler, samt svikt i styringselektronikk pga. fuktighet, kan koste så det svir. For å unngå at det kommer dit hen lønner det seg å investere i et profesjonelt luftavfuktingssystem.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassturbinstasjon

  Gassturbinkraftverk bidrar i stor grad til å dekke kortvarige forbrukstopper. For å unngå feil på enkelte gassturbiner som følge av korrosjon og elektronikkproblemer, er det viktig å ha en nøye gjennomtenkt fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Offshore: forebygg korrosjon

  Elektrisk svikt og korroderte metalldeler i gondolen på vindkraftanlegget eller i selve tårnet er dessverre typiske fuktskader i offshore-miljøer. De fører til betraktelige merutgifter på grunn av ekstra vedlikehold og eventuelle driftsstans. I tillegg får anlegget kortere driftstid. Strategisk plasserte luftavfuktere, varmeapparater og vifter hjelper imidlertid godt på, og beskytter mot kondens...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for brokonstruksjoner

  Den indre konstruksjonen av en bro består av stålbjelker, elektriske ledninger eller maskinrom som er utsatt for høy luftfuktighet. I flere tiår har bruken av luftavfuktere vist seg å være et alternativ til kostbar og tidkrevende behandling med rusthemmende maling for å holde den indre konstruksjonen tørr. Trotec tilbyr adsorpsjonstørkere med forskjellig kapasitet til utførelse av luftavfukting.

  Ytterligere informasjon