Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Mobile enheter for rørleggere

Vær alltid fleksibel: mobilt utstyr for rørleggere

Midlertidige løsninger ved oppussing av oppvarmings- og kjøleanlegg

Mange håndverksbedrifter som jobber med sanitær, oppvarming og klima bruker mobilt utstyr fra Trotec Group. Her finner rørleggere på et sted de regelmessig trenger i hverdagen for å kompensere for svikt av stasjonære anlegg: alt fra mobile varmeapparat og varmesentraler, over mobile klima- eller kjøleanlegg og helt til klimamålere for å overvåke den mobile klimaløsningen.

Siden vi har gått inn i tidsalderen der vi er opptatt av energisparing, har det oppstått en boom med energirelatert oppussing av både boliger og næringseiendom. Overalt isoleres og oppgraderes det flittig. Det største potensialet for energiinnsparing har man i oppvarming og varmtvannsforsyningen: Mange varmesystem er utdatert og blir nå skiftet ut med miljøvennlige anlegg og teknologier som solcellepaneler, varmepumpe og pelletsovner. Trenden mot mer effektiv og miljøvennlig oppvarmings-/klimaanlegg i bygg sørger for fulle oppdragsbøker i rørleggerbedrifter.

Mobile varmeapparat for alle romstørrelser – fra den enkle varmeviften til en hel varmesentral

Ved mange av disse oppdragene der varmeanlegget skiftes ut, vil man være uten oppvarming i flere dager. Avhengig av hvordan bygget brukes, har man behov for mobile varmeapparat. Under produktsegmentet "oppvarming" finner rørleggere mobile varmeapparat i forskjellige ytelsesklasser: mobile elektrisk varmeapparat i TEH-serien og små varmevifter i TDS-serien for boliger og kontorrom. Dersom man trenger mer kapasitet, varmer de mobile varmeaggregatene i TEH-serien godt opp store kontorlokaler og lagerrom. Ved svikt i oppvarmingen i produksjons- og lagerhaller derimot, sørger de mobile oljefyrte varmesentralene i ID-serien for fornøyde medarbeidere og varme hender.

Mobile klimaanlegg ved svikt i det stasjonære kjøleanlegget

En energioppgradering av oppvarmings-/klimaanlegg betyr ikke bare et moderne varmeanlegg. Også kjøleanlegg i gastronomibedrifter, datasenter og lager forbruker mindre strøm når de er av nyere dato. Derfor brukes stadig oftere sentrale kuldeanlegg som gir en mer energieffektiv forsyning av kjøleanlegg. Når kuldeanlegget må skrus av under oppgradering og ombygging, gjør de mobile klimaanleggene i PortaTemp-serien en god jobb. De er dimensjonert for industriell innsats.

Klimamålere kontrollerer den mobile løsningen

Ved både oppvarming eller kjøling: For at den mobile løsningen skal fungere som ønsket, kompletterer klimamålere og dataloggenheter fra vårt produktsegment måleteknikk den midlertidige utstyrsparken. Slik registrerer for eksempel proffmåleren termohygrometer T210 temperatur og luftfuktighet i temperaturområde fra -20 bis +50 °C. Dette er helt tilstrekkelig for bolig- og kontorrom samt kjølerom.

Ved vannskader: mobile avfuktere til tørking

En av kjernekompetansene til rørleggere er retting av vannskader / deres årsak. Forutsatt at årsaken ligger i rørene og sanitær-radiator-klima-utstyret. Som et av de første tørketiltak brukes avfuktere eller anleggstørker og infrarød varmepaneler. Disse gjør en god jobb inntil maleren eller en spesialist på skadesanering overtar videre utbedring av vannskaden.

Kjøpe mobilt utstyr? Våre eksperter hjelper deg ved valget

Når en stor del av oppdragene til en rørlegger består i renovasjon, anbefales anskaffelsen av en mindre utstyrspark med mobile varmeapparat, anleggstørker og mobile klimaapparat. Våre fagkonsulenter støtter rørleggerbedriften din gjerne ved beregning av kapasiteter for de mest vanlige bruksområdene.

Leie mobile varme- og klimaapparat? Spør TKL

For mindre rørleggerbedrifter eller som objektrelatert tillegg anbefales leie av mobile varmeapparat, anleggstørkere og mobile klimaapparat. Slik kan rørleggeren ha et økonomisk bruk av nøyaktig de kapasitetene som er nødvendig – til rett tid og så lenge det er behov. Rørleggerrådgiverne hos vår utleiepartner TKL svarer gjerne på dine spørsmål.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig