Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Offshore: forebygg korrosjon

Utfordringer på sjøen: kondens og korrosjon

Luftavfukting på offshore vindkraftanlegg forlenger driftstiden

Luftfuktigheten ute på sjøen kan være opptil 100 %. I tillegg faller temperaturen kraftig om natta, og det danner seg kondens på overflater og rom inne. Et nøye gjennomtenkt luftavfuktingskonsept med høyeffektivt utstyr fra Trotec hindrer følgeskader.

Elektrisk svikt og korroderte metalldeler i gondolen på vindkraftanlegget eller i selve tårnet er dessverre typiske fuktskader i offshore-miljøer. De fører til betraktelige merutgifter på grunn av ekstra vedlikehold og eventuelle driftsstans. I tillegg får anlegget kortere driftstid. Strategisk plasserte luftavfuktere, varmeapparater og vifter hjelper imidlertid godt på, og beskytter mot kondens og rust.

Lite luftveksling og kraftig avkjøling

Den største utfordringen med hensyn til luftavfukting er at anlegget er innelukket, og dermed har lite luftveksling. For å øke luftsirkulasjonen kan man her bruke vifter. Kraftig avkjøling om natta og ved væromslag gjør dessuten at man ofte kommer under duggpunktet. Dermed danner det seg kondens på den kalde ytterveggen på tårnet eller i gondolen. Uten målrettet luftavfukting vil denne før eller siden dryppe ned på anleggsdelene. Konsekvensene kan bli korrosjon på anleggsdeler og kortslutninger i bryteranlegg. I tillegg vil dammene som danner seg på bakken, utgjøre en risiko for vedlikeholdspersonalet. Problemene kan imidlertid forebygges: Bruk av egnet luftavfuktingsteknologi fra Trotec hindrer at kondens dannes i det hele.

Tørt romklima reduserer vedlikeholdsbehovet

Kraftverkeiere kan velge mellom en rekke høyeffektive utstyrsserier fra Trotec for luftavfukting av vindkraftanlegg. Produktene utvikles og fremstilles i Tyskland, og tilbyr pålitelig kvalitet "Made in Germany". Ved bruk mot fuktig sjøluft anbefales først og fremst de stasjonære adsorpsjonsluftavfukterne i TTR-serien. Avhengig av størrelsen på anlegget og de aktuelle miljøbetingelsene kan luftavfuktingsløsningen utvides med elektrisk varmeapparat og vifter for forebygging av lokal kondensdannelse eller rust. Målrettet, intern luftsirkulasjon holder ytterveggene tørre på innsiden, slik at det ikke kan oppstå fuktlommer. Med DL200-dataloggerne våre blir luftfuktigheten effektivt fjernovervåket.

Trygg planlegging med Trotecs industriservice

Vår industriservice sikrer riktig planlegging og implementering av en funksjonell og trygg avfuktingsløsning: Som første trinn hjelper spesialistene våre deg å beregne klimaparameterne og anleggskonstruksjonen. Før en stasjonær tørker eller luftavfukter installeres, gjennomfører vi en test med mobilt utstyr av samme type for å forsikre oss om at avfuktingsløsningen fungerer i praksis. Er luftfuktigheten under kontroll? Først da installeres den endelige løsningen.

Flere løsninger

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …