Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Bruksområder
 2. Generelle avfuktingsløsninger
 3. Tørking av pellets

De beste klimabetingelsene: Tørking av pellets

De som fyrer med trepellets, legger stor vekt på at brenselet er av god kvalitet. Med de kraftige adsorpsjonstørkerne fra Trotec beskyttes pelletsene mot den skadelige luftfuktigheten under produksjon og ved lagring.

Den som ikke bryr seg om riktig klimatisering i produksjons- og lagerrommene, risikerer store skader på sitt produkt. Det gjelder også ved produksjon av pellets. Det biologiske brenselet er fremfor alt utsatt for en for høy luftfuktighet. Det ubehandlede treverket trekker fuktigheten ut av luften og tar den opp. Resultatet kan være katastrofalt både for kunden og for produsenten: Da er det nemlig fare for muggdannelse. Maskinene som brukes til bearbeiding lider også under fuktigheten og ruster. For å sikre pelletskvaliteten og beskytte produksjonsmaskinene, lønner det seg med en teknisk opprustning. De stasjonære adsorpsjonstørkerne i TTR-serien fra Trotec trekker fuktighet ut av omgivelsesluften på en effektiv og pålitelig måte. 

Gunstig, effektivt og miljøvennlig: Slik burde dagens varmeforsyning være. Derfor står pelletsfyring høyt i kurs både ved nybygg og konvertering til fornybar oppvarming. Med pellets kan det fyres med god samvittighet, og kunden er ikke avhengig av prisutviklingen hos konkurrentene innen olje og gass. Pellets er i grunnen et avfallsprodukt fra treforedlingsindustrien. Mens trestammene renskes for å behandles videre i sagbruk, lever pelletsprodusentene på sagflis, bark og treavfall som oppstår i denne prosessen. De renses for fremmedlegemer, males til en enhetlig størrelse og tørkes omhyggelig før de bearbeides til de små brenselsbitene og komprimeres og presses.

Pass på for høy luftfuktighet

Senest ved dette behandlingstrinnet under fremstillingen av pellets må det passes på optimal klimakondisjonering under drift. Pelletsene hhv. treflisene som det biologiske brenselet presses ut av, må være helt tørre. Det kreves et maksimalt fuktighetsinnhold på 10 til 15 prosent! Tre er et følsomt råmateriale som kontinuerlig arbeider. Hvis det trekker for mye fuktighet ut av luften, dannes det raskt mugg. Begge deler kan gjøre hele produksjonsbatchen ubrukelig. Under tørkingen av pellets må produsenten derfor ta i bruk moderne teknologi som garanterer pålitelig bekjempelse av fuktigheten i omgivelsesluften. Her er Trotec en ideell partner. Trotec tilbyr en egnet klimaløsning for alle områder av pelletsproduksjon: kraftig, pålitelig og energieffektiv.

Pålitelig tørking takket være profesjonell teknologi

Adsorpsjonstørkerne i TTR-serien fra Trotec garanterer ideelle klimabetingelser når det gjelder produksjon og lagring av pellets. De står for høy luftavfuktingseffekt selv ved lave duggpunkt. De kraftige apparatene er for både mobil og stasjonær bruk. I begge tilfeller gjelder følgende: Alle modellene har lang levetid, er vedlikeholdsvennlige og kan konfigureres fleksibelt. Luftavfuktingsenhetene i TTR-serien er utviklet og produsert i henhold til de høyeste kvalitetsstandardene i Tyskland. Det betyr den beste teknologien for de høyeste kvalitetskravene for produksjons- og produktsikring. Det er fremfor alt de stasjonære luftavfukterne i TTR-serien fra Trotec som anbefales for kontinuerlig og stabil luftavfukting. 

Økonomisk kontinuerlig luftavfukting

Ekstremt høy kapasitet ved økonomisk drift: Slik arbeider TTR-adsorpsjonstørkerne. De garanterer en økonomisk kontinuerlig luftavfukting ved pelletsproduksjonen. Også ved bruk i pelletslageret gjør apparatene en god jobb for pålitelig beskyttelse mot muggdannelse på produktet. Tørrluftsmengden kan reguleres trinnløst slik at de nødvendige klimaverdiene kan oppnås med et tastetrykk. På grunn av den interne varmegjenvinningsfunksjonen og sorpsjonsrotorens høye belastbarhet er luftavfukterne i TTR-serien blant de mest økonomiske i sin klasse.

Fordelene med luftavfukting i pelletsproduksjon  

 • presis lufttørking av proff kvalitet «made in Germany» motvirker muggdannelse
 • standardutstyret omfatter et stort utvalg funksjoner og tilbehør
 • effektive og robuste modeller til stasjonært eller mobilt bruk
 • krever lite vedlikehold og liten plass  
 • svært mye for pengene    

Profesjonell rådgivning

Alltid tilgjengelig når det gjelder å finne ut av det riktige behovet. De faglige rådgiverne hos Trotec-Industrie-Service. Hvilke apparater er egnet for bruk i produksjonshaller? Hvilke modeller avfukter luften optimalt i lagerrommene? Disse og mange andre spørsmål besvarer våre eksperter gjerne, og de kan analysere apparatbehovet med deg på driftsstedet. På den måten sikrer du produksjonsforløpene, maskinene og kvaliteten på lagerbeholdningen. 

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …