Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Generelle avfuktingsløsninger
 3. Tørking av pellets

De beste klimabetingelsene: Tørking av pellets

De som fyrer med trepellets, legger stor vekt på at brenselet er av god kvalitet. Med de kraftige adsorpsjonstørkerne fra Trotec beskyttes pelletsene mot den skadelige luftfuktigheten under produksjon og ved lagring.

Den som ikke bryr seg om riktig klimatisering i produksjons- og lagerrommene, risikerer store skader på sitt produkt. Det gjelder også ved produksjon av pellets. Det biologiske brenselet er fremfor alt utsatt for en for høy luftfuktighet. Det ubehandlede treverket trekker fuktigheten ut av luften og tar den opp. Resultatet kan være katastrofalt både for kunden og for produsenten: Da er det nemlig fare for muggdannelse. Maskinene som brukes til bearbeiding lider også under fuktigheten og ruster. For å sikre pelletskvaliteten og beskytte produksjonsmaskinene, lønner det seg med en teknisk opprustning. De stasjonære adsorpsjonstørkerne i TTR-serien fra Trotec trekker fuktighet ut av omgivelsesluften på en effektiv og pålitelig måte. 

Gunstig, effektivt og miljøvennlig: Slik burde dagens varmeforsyning være. Derfor står pelletsfyring høyt i kurs både ved nybygg og konvertering til fornybar oppvarming. Med pellets kan det fyres med god samvittighet, og kunden er ikke avhengig av prisutviklingen hos konkurrentene innen olje og gass. Pellets er i grunnen et avfallsprodukt fra treforedlingsindustrien. Mens trestammene renskes for å behandles videre i sagbruk, lever pelletsprodusentene på sagflis, bark og treavfall som oppstår i denne prosessen. De renses for fremmedlegemer, males til en enhetlig størrelse og tørkes omhyggelig før de bearbeides til de små brenselsbitene og komprimeres og presses.

Pass på for høy luftfuktighet

Senest ved dette behandlingstrinnet under fremstillingen av pellets må det passes på optimal klimakondisjonering under drift. Pelletsene hhv. treflisene som det biologiske brenselet presses ut av, må være helt tørre. Det kreves et maksimalt fuktighetsinnhold på 10 til 15 prosent! Tre er et følsomt råmateriale som kontinuerlig arbeider. Hvis det trekker for mye fuktighet ut av luften, dannes det raskt mugg. Begge deler kan gjøre hele produksjonsbatchen ubrukelig. Under tørkingen av pellets må produsenten derfor ta i bruk moderne teknologi som garanterer pålitelig bekjempelse av fuktigheten i omgivelsesluften. Her er Trotec en ideell partner. Trotec tilbyr en egnet klimaløsning for alle områder av pelletsproduksjon: kraftig, pålitelig og energieffektiv.

Pålitelig tørking takket være profesjonell teknologi

Adsorpsjonstørkerne i TTR-serien fra Trotec garanterer ideelle klimabetingelser når det gjelder produksjon og lagring av pellets. De står for høy luftavfuktingseffekt selv ved lave duggpunkt. De kraftige apparatene er for både mobil og stasjonær bruk. I begge tilfeller gjelder følgende: Alle modellene har lang levetid, er vedlikeholdsvennlige og kan konfigureres fleksibelt. Luftavfuktingsenhetene i TTR-serien er utviklet og produsert i henhold til de høyeste kvalitetsstandardene i Tyskland. Det betyr den beste teknologien for de høyeste kvalitetskravene for produksjons- og produktsikring. Det er fremfor alt de stasjonære luftavfukterne i TTR-serien fra Trotec som anbefales for kontinuerlig og stabil luftavfukting. 

Økonomisk kontinuerlig luftavfukting

Ekstremt høy kapasitet ved økonomisk drift: Slik arbeider TTR-adsorpsjonstørkerne. De garanterer en økonomisk kontinuerlig luftavfukting ved pelletsproduksjonen. Også ved bruk i pelletslageret gjør apparatene en god jobb for pålitelig beskyttelse mot muggdannelse på produktet. Tørrluftsmengden kan reguleres trinnløst slik at de nødvendige klimaverdiene kan oppnås med et tastetrykk. På grunn av den interne varmegjenvinningsfunksjonen og sorpsjonsrotorens høye belastbarhet er luftavfukterne i TTR-serien blant de mest økonomiske i sin klasse.

Fordelene med luftavfukting i pelletsproduksjon  

 • presis lufttørking av proff kvalitet «made in Germany» motvirker muggdannelse
 • standardutstyret omfatter et stort utvalg funksjoner og tilbehør
 • effektive og robuste modeller til stasjonært eller mobilt bruk
 • krever lite vedlikehold og liten plass  
 • svært mye for pengene    

Profesjonell rådgivning

Alltid tilgjengelig når det gjelder å finne ut av det riktige behovet. De faglige rådgiverne hos Trotec-Industrie-Service. Hvilke apparater er egnet for bruk i produksjonshaller? Hvilke modeller avfukter luften optimalt i lagerrommene? Disse og mange andre spørsmål besvarer våre eksperter gjerne, og de kan analysere apparatbehovet med deg på driftsstedet. På den måten sikrer du produksjonsforløpene, maskinene og kvaliteten på lagerbeholdningen. 

Flere løsninger

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Miljøsimulering klimarom

  I klimarom og vindkanaler er det tre faktorer som må kunne simuleres optimalt: Lufttemperatur, vindkraft og luftfuktighet. Til det siste punktet krever bilindustrien luftavfuktere som er like effektive også ved lavt duggpunkt under 0°. Altså adsorpsjons-luftavfuktere i toppklassen.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting og luftrensing lakkering

  Ved lakkering av bildeler gjelder det å kontrollere tre parametere: romtemperaturen, luftfuktigheten og luftens støvinnhold. For dette produksjonstrinnet i bilindustrien kan vi tilby fremtidsrettede luftrensere med en spesiell volumregulering i tillegg til luftavfuktere og oppvarming.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i telt

  Når man setter opp et telt eller andre former for provisoriske overnattingssteder, er det viktig med gode rombetingelser. Det gjelder særlig for nødboliger der mange mennesker overnatter sammen. Dette kan for eksempel være teltleire eller containerleire for asylsøkere, teltleire for ungdomsgrupper, romtelt til overnatting ved store arrangementer, eller også containere for sesongarbeidere. Først og...

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av hygroskopisk bulkgods

  Vekslende og for høy luftfuktighet kan gjøre at pulver og granulater mister flyteevnen, noe som medfører høye følgekostnader. For å hindre at hygroskopisk bulkgods klumper seg og tilstopper transportveiene må all luft under produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter være foravfuktet. Med adsorpsjonstørkere fra TTR-serien er dette enkelt å få til.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking etter silorengjøring

  Etter at lagerbeholderne og siloene er rengjort, må de tørkes helt for å sikre at det nye bulkgodset er beskyttet mot fuktighet fra start av. For å sikre rask og økonomisk tørking anbefaler vi kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å velge våre høytytende tørkere TTR-serien.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i hoteller

  Riktig romklima er en forutsetning for at gjestene skal føle seg vel på et hotell. For varm og fuktig luft gjør rommene ufriske og ubehagelige. Ofte oppstår det også skader på materialer og interiør etter kort tid. På tapetene kan det oppstå flekker, gardiner og tekstiler blir klamme og ufriske, og i verste fall kan det også oppstå mugg. I tillegg til god service er det derfor viktig med en...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i skøytehaller

  I alle skøytehaller dannes det kondens som følge av temperaturforskjellen mellom luften og isen, og spesielt når fuktig luft fra utsiden strømmer kontinuerlig inn gjennom kjøleanlegget. Løsningen mot dryppende vann på isen og bygningsskader er en luftavfukter. Ved bruk av en luftavfukter forebygges kondensdannelse på forhånd.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av trykkluft

  De vanligste årsakene til produksjonsstans er for mye vanndamp i maskiner og anlegg, og korrosjon i rørledninger. Derfor er det viktig å unngå for fuktig trykkluft. En effektiv mulighet er å bruke kraftige lufttørkere. Hvor tørr trykkluften må være for å å sikre optimale produksjonsbetingelser og vern av maskiner og anlegg, finner du ut ved å se på den relative luftfuktigheten. Ligger den under 50...

  Ytterligere informasjon
 • Mobile enheter for rørleggere

  Mange håndverksbedrifter som jobber med sanitær, oppvarming og klima bruker mobilt utstyr fra Trotec Group. Her finner rørleggere på et sted de regelmessig trenger i hverdagen for å kompensere for svikt av stasjonære anlegg: alt fra mobile varmeapparat og varmesentraler, over mobile klima- eller kjøleanlegg og helt til klimamålere for å overvåke den mobile klimaløsningen.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering etter renovering

  Omfattende renoveringsarbeider gjør at leiligheter og hus raskt finner en kjøper. Eiendomsmeglere velger slik sanering for å gjøre objektet mer attraktivt på markedet. Også husbyggere legger vekt på at det nye huset er i perfekt stand før de flytter inn. Når bygge- eller renoveringsarbeidene nærmer seg slutten, gleder de fremtidige beboerne seg stadig mer til å flytte inn. Her tilbyr de kraftige,...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i kinosaler

  Kinopublikum ønsker først og fremst å slappe av med en god film og leve seg inn i en annen verden i fred og ro. Høye stemmer og uønskede lyskilder kan være like forstyrrende som feil temperatur og dårlig luft i kinosalen. Men fordi det er vanskelig å lufte en kinosal, er den som regel utstyrt med et effektivt klimaanlegg. Men det er ikke nok til å få kontroll over den skadelige luftfuktigheten. Er...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassfordelerstasjoner

  Konsekvensene av kondens og høy luftfuktighet i gassfordelerstasjoner er kjente – og kostbare: Korrosjon på rør, trapper og andre metalldeler, samt svikt i styringselektronikk pga. fuktighet, kan koste så det svir. For å unngå at det kommer dit hen lønner det seg å investere i et profesjonelt luftavfuktingssystem.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassturbinstasjon

  Gassturbinkraftverk bidrar i stor grad til å dekke kortvarige forbrukstopper. For å unngå feil på enkelte gassturbiner som følge av korrosjon og elektronikkproblemer, er det viktig å ha en nøye gjennomtenkt fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Offshore: forebygg korrosjon

  Elektrisk svikt og korroderte metalldeler i gondolen på vindkraftanlegget eller i selve tårnet er dessverre typiske fuktskader i offshore-miljøer. De fører til betraktelige merutgifter på grunn av ekstra vedlikehold og eventuelle driftsstans. I tillegg får anlegget kortere driftstid. Strategisk plasserte luftavfuktere, varmeapparater og vifter hjelper imidlertid godt på, og beskytter mot kondens...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for brokonstruksjoner

  Den indre konstruksjonen av en bro består av stålbjelker, elektriske ledninger eller maskinrom som er utsatt for høy luftfuktighet. I flere tiår har bruken av luftavfuktere vist seg å være et alternativ til kostbar og tidkrevende behandling med rusthemmende maling for å holde den indre konstruksjonen tørr. Trotec tilbyr adsorpsjonstørkere med forskjellig kapasitet til utførelse av luftavfukting.

  Ytterligere informasjon