Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Tørking etter silorengjøring

Tørking av siloer etter rengjøring.

Rask og sikker avfukting av lagerbeholdere

Siloer og andre lager- eller transportbeholdere rengjøres med vann hver gang de skal brukes til en annen type bulkgods. For å få dem i bruksklar stand igjen raskest mulig anbefales bruk av reguleres optimalt med adsorpsjonstørkerne.

Etter at lagerbeholderne og siloene er rengjort, må de tørkes helt for å sikre at det nye bulkgodset er beskyttet mot fuktighet fra start av. For å sikre rask og økonomisk tørking anbefaler vi kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å velge våre høytytende tørkere TTR-serien.

Adsorpsjonsavfukteren TTR 1400 tørker alle typer siloer

Alle adsorpsjonstørkerne i denne serien har to separate luftføringer (TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp) for ekstra enkel justering. Den interne varmegjenvinningen kombinert med den høye kapasiteten og effekten til spesialrotorene gjør dem svært økonomiske i drift. TTR-serien omfatter både stasjonære og mobile adsorpsjonstørkere. Ved luftavfukting av siloer i kjemisk og farmasøytisk industri er særlig TTR 1400 i mobil utførelse med transportramme ideelt egnet. Den ytekraftige adsorpsjonstørkeren har en imponerende avfuktingseffekt på ca. 177 kg på 24 timer ved 20 °C og 60 % relativ fuktighet. Den avfukter en luftmengde på opptil 1800 m³/t, og fås også i rustfritt stål.

Vifteslanger og måleteknologi som systemtillegg

På samme måte som den høyeffektive adsorpsjonstørkeren bør også lufttransportslangene være designet for intensiv bruk i industrien. De solide, spiralforsterkede ventilasjonsslangene i Tronect®-serien gir deg merkekvalitet du kan stole på.
Håndholdte målere som for eksempel termohygrometerne og datalogger DL200X gjør luftavfuktingskonseptet for siloen komplett, og muliggjør konstant overvåking av tørkeprosessen.

Design og prøvekjøring: Bruk vår industriservice

I tillegg til å levere luftavfuktingsutstyr for hygroskopisk bulkgods hjelper Trotec Group kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å utvikle avfuktingskonsepter for transportbeholdere og siloer. Vi stiller dessuten mobile luftavfuktere til disposisjon, slik at konseptet kan forhåndstestes med en prøvekjøring. Den endelige løsningen iverksettes først når målingene bekrefter at tørkeprosessen går raskt og trygt.

Flere løsninger for kjemisk industri

Flere løsninger for farmasøytisk industri

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …