Klimatisering innen fjærfeavl

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Klimatisering
  3. Klimatisering innen fjærfeavl

Godt og varmt om vinteren: Klimatisering innen fjærfeavl

Når det er kaldt ute holder oljevarmeanlegg fra Trotec temperaturen konstant i fjærfefjøsene – for best mulige produksjonsforhold.

Fra en temperatur på 10 grader celsius legger høns betraktelig færre egg. Heller ikke i kyllingproduksjonen bør temperaturene få synke altfor lavt om vinteren. Det er ikke alle raser som er robuste nok til å overleve hvis temperaturen synker kraftig i fjøset. Derfor bør bønder ha utstyret på plass og ha et varmeanlegg for hånden, som gir optimale klimaforhold for dyrene også om vinteren. Alle oljevarmeanlegg fra Trotec gir behagelige temperaturer for fjærfeet om vinteren.

Selv om det sies at høns er kulderesistente dyr. Når det er minusgrader, kan de bli syke eller fryse ihjel. Dessuten trenger fjærfe mer fôr når det er kaldt, noe som medføre store kostnader. Uten oppvarming i fjøset risikerer man dessuten at drikkevannet til dyrene fryser til is. Derfor er det viktig å sørge for at det alltid er optimale klimabetingelser både i eggproduksjonen og kjøttproduksjonen. Det viktigste er lav luftfuktighet og en behagelig, konstant temperatur hele vinteren. Alle oljevarmeanlegg fra Trotec regulerer inneklimaet helt nøyaktig i fjøsene og eggproduksjonen. Og de er alltid klare til bruk, slik at det er bøndene enkelt og raskt kan reagere på skiftende værforhold og ekstreme temperaturforandringer.

Effektive og fleksible varmeanlegg

Oljefyrte varmeapparater fra Trotec er en optimal løsning som oppfyller de høye kravene som stilles innen fjærfehold. Her finner både avls- og eggproduksjonsbedrifter riktig modell for effektiv oppvarming – avhengig av størrelsen på fjøsene og betingelsene på bruksstedet. Still opp, slå på, varm opp. Dette er konseptet til oljefyrte varmevifter i IDS- og IDE-serie. Disse varmeapparatene har en robust konstruksjon og alt annet som kreves av et raskt, ukomplisert og effektivt varmeanlegg. Fordelen: Takket være den integrerte drivstofftanken kreves det ingen eksterne oljetanker. De store transporthjulene gjør det lekende lett for en eneste person å flytte de oljevarmeanleggene fra ett sted til et annet.

Oppvarming under vanskelige betingelser

Konstant oppvarming og fleksible bruksområder gir også ID-oljefyringsaggregatene fra Trotec. Særlig når uteomgivelsene er vanskelige, gjør disse modellene en god jobb i fjærfefjøsene. Apparatet produserer varm luft med en gang det slås på. Dette innebærer: Dyrene nyter godt av gode klimaforhold – uten ventetid.

Varme for store haller

De aller beste proffene for oppvarming av store bedrifter og haller er oljefyringssentralene i ID-serien. De kan skilte med ekstremt stor effekt, god kvalitet og robust konstruksjon.

Fordeler ved oljefyrt oppvarming

  • rask varmeproduksjon uten ventetid, også under vanskelige betingelser
  • leverer varm luft i fjøs av alle størrelser
  • kuldesikker bruk i omgivelsestemperaturer ned til -20 °C
  • robust konstruksjon som krever lite vedlikehold
  • fleksibel i bruk