Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Lagring og logistikk avfukting
  3. Avfukting av lasterom på skip

Luftavfuktere beskytter last og lasterom

Spar tid og vedlikehold ved hjelp av tørking

Den relative fuktigheten i lasterom på skip er naturlig nok veldig høy på havet og kan være på opptil 95 prosent. Hygroskopisk last som f.eks. papir og trykksaker, elektroniske komponenter, tekstiler eller korn kan således utsettes for skade. Reduksjon av luftfuktigheten i skipets lasterom har derfor høyeste prioritet. Ikke bare før lasting og under transport, men også etter rengjøring.

Det er bare én ting som hjelper mot mugg, bakterier og korrosjon på transportgods og skipet, og det er å tilføre konstant tørr luft med en luftfuktighet som er tilpasset lasten. Dette oppnås pålitelig med et profesjonelt planlagt system for luftavfukting.

Målverdier på skip – 40 til 60 prosent ønsket luftfuktighet avhengig av last

For eksempel trenger korn som er egnet for lagring 65 prosent relativ luftfuktighet. Papir og trykksaker trenger 40-55 prosent relativ fuktighet for at varene skal komme uskadet frem. Og for å unngå bakterievekst og sammenklebing anbefales en relativ fuktighet på maksimalt 50 prosent. Ubeskyttede stålkomponenter i selve lasterommet eller steder hvor beskyttelseslaget er skadet, korroderer ved en luftfuktighet på min. 65 prosent. Det samme gjør metalldeler i lasten. Nøyaktig og pålitelig overvåking av den nødvendige luftfuktigheten og alle andre klimaverdier sørger den manipulasjonssikre DL-dataloggeren fra Trotecs utvalg av måleinstrumenter for.

Luftavfuktere i TTR-serien – godt egnet for bruk til havs takket være veldig stabile silikagel-rotorer

De kompakte mobile adsorpsjonstørkerne i TTR-serien er ideelle luftavfuktere på skip til havs. I tillegg passer de godt til hurtig tørking av lasterom som er rengjort med vann eller etter sandblåsingsarbeid på verftet. Hvorfor de er ideelle for disse bruksområdene er lett å forklare. TTR-funksjonsprinsippet med separate luftføringer for prosess- og regenereringsluft sørger for høy ytelse og økonomisk effektivitet. I tillegg har alle TTR-adsorpsjonsavluftere pålitelige silikagel-sorpsjonsrotorer i en mekanisk svært stabil design som kan rengjøres. Arbeidsområdet til TTR-enhetene ligger mellom -15 og +35 °C. De jobber forøvrig videre ved en luftfuktighet på 100 prosent og kan stables tett sammen. De mobile TTR-enhetene er tilgjengelige i forskjellige effektklasser for luftavfukting av lasterom av forskjellige størrelser. Modellene TTR 200 til TTR 500 D brukes ofte på skip. I tillegg er TTR-luftavfuktere i rustfritt stål spesielt godt egnet for bruk på skip og verft.

Ideell for skip – luftavfuktere i korrosjonsbestandig rustfritt stål

Blant avfukterne i rustfritt stål er spesialmodellen TTR 250 HP spesielt utviklet for de brede transportveiene som finnes for borttransportering av luft på skip. Den korrosjonsbestandige adsorpsjonstørkeren har en ekstra trykkøkningsvifte i tillegg til den vanlige radialviften, som muliggjør en spesielt høy kompresjon. Forøvrig overbeviser den integrerte varmegjenvinningen, det selvregulerende PTC-varmeapparatet, amperemeteret for kontroll av driftsstatusen og driftstimetelleren.

Stasjonære tørkeenheter er også tilgjengelige som en mobil løsning med løfteøyer for kran

Hvis det er behov for større tørkere med høyere avfuktingseffekt på skipet, kan de stasjonære luftavfukterne TTR 800 og TTR 1400 utstyres med en ramme som en mobil løsning. Rammene leveres med løfteøyer for kran, slik at luftavfukterne lett kan bringes om bord, f. eks. som en midlertidig løsning etter rengjøring. De er også tilgjengelige i rustfritt stål for hygienesensitive laster.

Hvilken luftavfukter for hvilket lasterom? Be om råd

Med industriservice er det lett å designe luftavfuktingsløsningen for et skip eller verft. La oss gi deg råd om hvilke luftavfuktere som har riktig kapasitet for den planlagte avfuktingsoppgaven.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …