Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Lagring og logistikk avfukting
 3. Avfukting av lasterom på skip

Luftavfuktere beskytter last og lasterom

Spar tid og vedlikehold ved hjelp av tørking

Luftavfuktere i TTR-serien – godt egnet for bruk til havs takket være veldig stabile silikagel-rotorer

Den relative fuktigheten i lasterom på skip er naturlig nok veldig høy på havet og kan være på opptil 95 prosent. Hygroskopisk last som f.eks. papir og trykksaker, elektroniske komponenter, tekstiler eller korn kan således utsettes for skade. Reduksjon av luftfuktigheten i skipets lasterom har derfor høyeste prioritet. Ikke bare før lasting og under transport, men også etter rengjøring.

Det er bare én ting som hjelper mot mugg, bakterier og korrosjon på transportgods og skipet, og det er å tilføre konstant tørr luft med en luftfuktighet som er tilpasset lasten. Dette oppnås pålitelig med et profesjonelt planlagt system for luftavfukting.

Målverdier på skip – 40 til 60 prosent ønsket luftfuktighet avhengig av last

For eksempel trenger korn som er egnet for lagring 65 prosent relativ luftfuktighet. Papir og trykksaker trenger 40-55 prosent relativ fuktighet for at varene skal komme uskadet frem. Og for å unngå bakterievekst og sammenklebing anbefales en relativ fuktighet på maksimalt 50 prosent. Ubeskyttede stålkomponenter i selve lasterommet eller steder hvor beskyttelseslaget er skadet, korroderer ved en luftfuktighet på min. 65 prosent. Det samme gjør metalldeler i lasten. Nøyaktig og pålitelig overvåking av den nødvendige luftfuktigheten og alle andre klimaverdier sørger den manipulasjonssikre DL-dataloggeren fra Trotecs utvalg av måleinstrumenter for.

De kompakte mobile adsorpsjonstørkerne i TTR-serien er ideelle luftavfuktere på skip til havs. I tillegg passer de godt til hurtig tørking av lasterom som er rengjort med vann eller etter sandblåsingsarbeid på verftet. Hvorfor de er ideelle for disse bruksområdene er lett å forklare. TTR-funksjonsprinsippet med separate luftføringer for prosess- og regenereringsluft sørger for høy ytelse og økonomisk effektivitet. I tillegg har alle TTR-adsorpsjonsavluftere pålitelige silikagel-sorpsjonsrotorer i en mekanisk svært stabil design som kan rengjøres. Arbeidsområdet til TTR-enhetene ligger mellom -15 og +35 °C. De jobber forøvrig videre ved en luftfuktighet på 100 prosent og kan stables tett sammen. De mobile TTR-enhetene er tilgjengelige i forskjellige effektklasser for luftavfukting av lasterom av forskjellige størrelser. Modellene TTR 200 til TTR 500 D brukes ofte på skip. I tillegg er TTR-luftavfuktere i rustfritt stål spesielt godt egnet for bruk på skip og verft.

Ideell for skip – luftavfuktere i korrosjonsbestandig rustfritt stål

Stasjonære tørkeenheter er også tilgjengelige som en mobil løsning med løfteøyer for kran

Hvis det er behov for større tørkere med høyere avfuktingseffekt på skipet, kan de stasjonære luftavfukterne TTR 800 og TTR 1400 utstyres med en ramme som en mobil løsning. Rammene leveres med løfteøyer for kran, slik at luftavfukterne lett kan bringes om bord, f. eks. som en midlertidig løsning etter rengjøring. De er også tilgjengelige i rustfritt stål for hygienesensitive laster.

Hvilken luftavfukter for hvilket lasterom? Be om råd

Med industriservice er det lett å designe luftavfuktingsløsningen for et skip eller verft. La oss gi deg råd om hvilke luftavfuktere som har riktig kapasitet for den planlagte avfuktingsoppgaven.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Avfukting og luftrensing av lagre

  Løsningene som Trotec Group tilbyr for luftavfukting, spenner fra kondensavfuktere i DH-serien til adsorpsjonstørkere i TTR-serien. Begge fås i mobile og stasjonære utførelser. Vi har riktig avfuktingsteknologi for alle typer vare- og forsendelseslagre. Innovative målere og dataloggere gjør luftavfuktingskonseptet for lagerhaller og transportområder komplett.   Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i gjødsellageret

  Produksjon av hygroskopiske materialer i den kjemiske industrien krever takt. Disse materialene elsker vann og trekker altfor gjerne også til seg fuktighet fra omgivelsesluften. Det kan få fatale økonomiske konsekvenser. Når det binder seg til vann, blir materialet klebrig og klumpete, og i verste fall ubrukelig. Et eksempel er gjødsel. Hvis det er for høy luftfuktighet på gjødsellageret, trekker...

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i vindkraftdelelageret

  Under montering av vindkraftanlegg blir anleggsdelene gjerne liggende månedsvis i svært store lagerhaller eller midlertidige teltlagre på stedet. For å unngå lagerskader som følge av korrosjon og rust er det viktig å ha et nøye gjennomtenkt system for fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i apparathus

  Feilfritt beskyttelsesutstyr og perfekt fungerende apparater er uunnværlig for brannvesen og teknisk hjelpevesen. Sikkerhetsdresser, slanger og rør må være helt tette. Verktøy som utvidertang og boltkuttere må være i perfekt stand, det samme gjelder teknisk utstyr som vifter med høy ytelse, skjærebrennere og lyskastere. For at hele utstyret skal kunne lagres beskyttet etter bruk, må det tørkes på...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i tørkerom

  Luftfuktighet kan føre til elektrisk lading under produksjonen av elektronikk og halvledere. Sensitive bearbeidingstrinn utføres derfor i ren- og tørkerom. Våre mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien er ideelt egnet for å innfri slike høye krav til luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – platinalager

  Luftfuktighet under lagring av kretskort kan føre til elektrisk lading og patinadannelse/korrosjon. Patinalageret kan avfuktes ved hjelp av mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien, som også er egnet for andre driftsområder innenfor elektronikk- og halvlederproduksjon.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – frakt og transport

  Både i kjemisk og farmasøytisk industri kan hygroskopisk bulkgods bli skadet av luftfuktighet i siloen og under transport. Fuktighet forblir et problem også etter produksjonen, ettersom de fleste av produktene pakkes i ømtålig emballasje med papirvedlegg. Profesjonell luftavfukting spiller dermed en viktig rolle både under lagring, frakt og transport.

  Ytterligere informasjon
 • Tørrluftlager

  Behovene på et tørrluftslager er like for mange bransjer. Bakterievekst på næringsmidler, pulver som klumper seg og metalldeler som korroderer kan alle unngås hvis den relative fuktigheten holdes konstant på under 50 %. En relativ luftfuktighet på 70 % er tilstrekkelig beskyttelse mot mugg. Luftavfukterne i TTR-serien sammen med matchende dataloggere danner luftavfuktingssystemer som pålitelig...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for trelastlager

  Den nødvendige konstante trefuktigheten på f.eks. mindre enn 9 prosent ved lagring av trevirke skapte en utfordring for trevirket som brukes i møbelproduksjon, fordi uten en luftavfukter sørger sesongbaserte temperaturforskjeller og -svingninger for at fuktighetsnivået i treverket øker. Dette har en betydelig negativ innvirkning på trekvaliteten, fra problemer med bearbeiding til vraking av...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i vinkjelleren

  De ulike temperaturene som viner gjæres ved stiller vinprodusenten vanligvis inn via termostater som er integrert i tankene. Men bruk av luftavfuktere er også uunnværlig. Ved lav luftfuktighet kan rødvin utvikle seg best. Dessuten motarbeider et tørkeapparat kondens helt målrettet. Trotec har en rekke kraftige tørkeapparater i sitt sortiment som kan brukes ved ulike behov. Fremfor alt er de mobile...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering ved lagring av råtobakk

  Det er en kunst å foredle råtobakk. Langt unna den store tobakksindustrien blir spesielle blandinger med ulik aroma produsert i mindre manufakturbedrifter. Men også her må bedriftene som regel kjøpe inn råtobakk, som kommer fra helt andre deler av verden, i containere. Og siden varen som regel ikke blir viderebehandlet samtidig, må tobakksbladene lagres med omhu. Dette er den eneste måten å bevare...

  Ytterligere informasjon
 • Tepperengjøring - luftavfukting i tørkerom

  Og desto viktigere er det at rengjørings- og tørkeprosessen tilpasses teppenes individuelle fibrer og materialer. Om tørketemperaturen er feil, kan materialet ta skade.

  Ytterligere informasjon