Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Beurkundungen und Beglaubigungen während der Corona-Pandemie: Trotec-Luftreiniger schützten Notariats-Team und Mandanten
 1. Bruksområder
 2. Luftrensing
 3. Luftrensing hos notarius publicus

Sertifiseringer og sertifiseringer under korona-pandemien

Trotec luftrensere beskytter ansatte og kunder på notarkontoret

Beurkundungen und Beglaubigungen während der Corona-Pandemie
Prävention im Notariat: Eine nachhaltige Investition in Gesundheit und Wohlbefinden

Korona-pandemien tok mange notarer på vakt.

Korona-pandemien gir notarer helt nye utfordringer. Selv ved de høyeste forekomstene må notarkontoret forbli åpent og besøkbart, siden et stort antall notarielle embetshandlinger er av avgjørende betydning for systemet. «For eksempel kan eldre eller alvorlig syke være avhengig av kortsiktig utarbeidelse og attestering av testamenter eller andre disposisjoner mortis causa samt fullmakter. Selskapsrettslige prosesser, som restrukturering eller salg av aksjer, kan være presserende for å beskytte eller bevare arbeidsplasser. Tross alt er levering av landavgifter og annen lånesikkerhet også av spesiell betydning i krisen," sa Federal Chamber of Notaries i en FAQ om profesjonsrett.

Med denne plikten til å holde kontoret åpent, må notarius publicus derfor iverksette spesielle helseverntiltak for å beskytte seg selv, notarteamet og klientene mot smitte med koronaviruset.

Med mobile høyytelses luftrensere, akrylbeskyttelsesvegger og CO2-måleapparater, støtter Trotec notarius publicus i implementeringen av sikre hygienekonsepter.

Antall testamenter for sykdom og død økte kraftig under Corona

Siden begynnelsen av pandemien har mange notarer følt en kraftig økning i antall notarialdekreter og fullmakter ved dødsfall eller alvorlig sykdom. Tiden i lockdown har fått folk til å tenke – spesielt eldre mennesker og personer som er spesielt utsatt på grunn av tidligere sykdommer ønsker å få testamentariske saker eller pensjonssaker tatt hånd om mens de fortsatt er i live. Det kan ikke utelukkes at personer som allerede er smittet med SARS-CoV-2 koronaviruset også vil be om time.

Infectious aerosols spread in the room…
… and remain there for some time.

3G-regelen gjelder ikke for notarius publicus

Men mens 2G- eller 3G-forskriften gjelder i storkjøkkenbransjen (avhengig av forbundsstaten), som betyr at kun vaksinerte, restituerte eller negativt testede personer kan gis tilgang, har ikke notarius publicus lov til å gjøre sertifiseringene sine avhengige av fremvisning av en negativ hurtig- eller selvtest. Heller ikke om en tilsvarende prøve organiseres eller betales av notarkontoret, understreker Federal Chamber of Notaries. Notarius publicus må heller treffe hensiktsmessige tiltak i betydningen lavterskel tilgjengelighet for rettferdighetssøkende publikum som gjør det minst vanskelig å holde avtaler.

Federal Chamber of Notaries anbefaler bruk av luftrensere

Med bruk av masker, justeringer i organisasjonsprosessen og bruk av tekniske hjelpemidler, som f.eks I henhold til anbefalingene fra Federal Chamber of Notaries, er velprøvde alternativer tilgjengelige, for eksempel luftfiltre, som kan redusere risikoen for infeksjon i notarius kontorer betydelig.

Høy risiko for koronasmitte under notaravtaler

På grunn av det økende antallet notaravtaler, øker risikoen for koronasmitte på notarkontoret uunngåelig. Allerede i resepsjonen, hvor klienter blir møtt og tatt imot, kan større dråper, men også bittesmå aerosoler som kastes ut når de snakker, føre til smitte med koronaviruset. De ansatte ved mottaket kan beskyttes av gjennomsiktige beskyttelsesvegger med omgivende aerosolkant, som hindrer overføring av dråper samt ukontrollert spredning av noen ganger smittsomme aerosoler.

Notarius og klient i sertifiseringsrommet er også utsatt for høy smittefare. Også her kan risikoen for dråpesmitte reduseres ved bruk av aerosolbeskyttelsesvegger eller passende avstandsregler. Men spesielt med lengre sertifiseringsavtaler er problemet ikke de større dråpene som kastes ut når man snakker, men heller bittesmå aerosolpartikler som svever usynlig i luften.

Luftreiniger sorgen für sicherere Notariatstermine

Wetenschappelijk bewezen werkingsprincipe

Tallrike vitenskapelige studier indikerer at aerosolpartikler som allerede er forurenset med SARS-CoV-2-viruset når de puster og hovedsakelig snakker, kan spre seg over flere meter og flyte smittsomt i romluften i opptil flere timer. Å bruke munn- og nesemaske gir pålitelig beskyttelse mot større dråper, men ikke fullstendig mot innånding av disse små aerosolpartikler. Derfor er det under en sertifiseringsavtale i et dårlig ventilert rom nesten umulig å unngå å puste inn luft som tidligere ble pustet inn og ut av personen som sitter overfor - og som et resultat kan være forurenset med smittsomme koronavirus. For å gjøre vondt verre, er rom vanligvis ikke tilstrekkelig ventilert i den kalde årstiden, ellers avkjøles de for mye. Eventuelle viruspartikler forblir derfor i luften og øker med hver sertifisering.

Trotec høyytelses luftrensere reduserer risikoen for infeksjon på notarkontoret

Mobile Trotec luftrensere med høy ytelse muliggjør et høyt nivå av beskyttelse mot luftbåren infeksjonsrisiko under sertifisering. Spesialdesignet for aerosolfiltrering og utstyrt med et høyeffektivt HEPA-filter av filterklasse H14 (sertifisert i henhold til EN 1822), romluftrensere fra TAC-serien og design-høyytelsesluftrenseren AirgoClean One reduserer antallet aerosolpartikler i filtrert romluft med opptil 99,995 prosent.

En høyytelses TAC V+ luftrenser trenger bare 6 til 15 minutter for å halvere virusmengden i et 80 kvadratmeter stort område. I mindre rom er halveringen jevn etter 3 minutter! Takket være teknisk luftfiltrering blir luften i rommet kontinuerlig renset i partikkelfilteret og frigjort fra patogener som SARS-CoV-2 eller influensavirus, men også fra bakterier, allergener og sykdomsfremkallende finstøvpartikler. Dette reduserer risikoen for indirekte smitte med koronaviruset betydelig, selv ved lengre møter eller sertifiseringer.

Lufthygiene skaper rom for uhemmede sertifiseringsavtaler

En annen grunn som taler for bruken av mobile luftrensere på notarkontoret er personlig velvære for alle involverte. Det er ikke uvanlig at ansettelser av notar er et resultat av dypt personlige motiver, der diskusjonen krever et uforstyrret og tillitsfullt miljø. Kilder til støy bør derfor reduseres slik at atmosfæren i samtalen ikke påvirkes negativt. Åpne vinduer for å ventilere rommet med frisk luft er bare til begrenset hjelp. Ventilasjonen blir enda vanskeligere om vinteren – med utetemperaturer rundt frysepunktet. Romtemperaturen synker da uunngåelig hver gang vinduet åpnes. Resultatet er skyhøye oppvarmingskostnader. Helt bortsett fra at velværet også lider som følge av kjølige innetemperaturer. Ved å bruke en mobil luftrenser med høy ytelse kan imidlertid ventilasjonsintervallene reduseres uten å neglisjere egenomsorgen og helsevernet til ansatte og klienter.

Godt å vite: Moderne høyytelses luftrensere som TAC V+ renser luften nesten lydløst. Med et lydnivå på bare 31 dB(A), er en TAC-romluftrenser like stille som tikken på et armbåndsur, mens veitrafikkstøy kan nå støynivåer på opptil 65 dB(A).

TAC høyytelses luftrensere har derfor blitt brukt i en rekke notarer og advokatfirmaer siden begynnelsen av pandemien for å beskytte notarius og advokatfirmaets team og klienter best mulig mot luftbåren overføring av koronaviruset.

Bevist effektivitet for å forhindre indirekte koronainfeksjon

Vitenskapelige studier bekrefter at Trotec høyytelses luftrensere er svært effektive for å forhindre indirekte infeksjon med koronaviruset - fremfor alt de mye bemerkede studiene av prof. Christian Kähler. Aerosoleksperten fra München kunne i studier bevise at virusmengden i lukkede rom kan reduseres til et nesten ufarlig nivå på svært kort tid ved hjelp av en TAC V+ høyytelses luftrenser.

Forebygging på notarkontoret: En bærekraftig investering i helse og velvære

Infeksjonsbeskyttelsesløsninger fra Trotec muliggjør en trygg og ukomplisert retur til normalitet i daglige interaksjoner – til tross for Corona. Våre CO2-trafikklys, høyytelses luftrensere i TAC-serien og designluftrensere i AirgoClean-serien kan også gi effektiv beskyttelse mot luftbåren infeksjon med influensavirus under de årlige influensautbruddene. De relativt lave investeringskostnadene oppveies av fordelene med maksimal beskyttelse mot infeksjon. De mobile TAC høyytelsesluftrenserne og designluftrenserne fra AirgoClean-serien er tilgjengelig i Trotec-nettbutikken og i den stasjonære Trotec-butikken i Heinsberg.

Vi vil gjerne gi deg personlig råd om våre tekniske løsninger for smittebeskyttelse:

Trotec GmbH, telefon: +49 2452 962-777, e-post: kam@trotec.de

Kjøp

Rom luftrenser TAC ECO II vis i Trotecs nettbutikk

Rom luftrenser TAC ECO II

Du sparer: 6.250,00 Kr

23.124,94 Kr 16.874,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Rom luftrenser TAC ECO TOWER vis i Trotecs nettbutikk

Rom luftrenser TAC ECO TOWER

Du sparer: 4.375,00 Kr

21.249,94 Kr 16.874,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Rom luftrenser TAC M II i basaltgrå / svart vis i Trotecs nettbutikk

Rom luftrenser TAC M II i basaltgrå / svart

Du sparer: 6.250,00 Kr

30.624,94 Kr 24.374,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Rom luftrenser TAC M TOWER i basaltgrå / svart vis i Trotecs nettbutikk

Rom luftrenser TAC M TOWER i basaltgrå / svart

Du sparer: 6.250,00 Kr

30.624,94 Kr 24.374,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Rom luftrenser TAC V + II i basaltgrå / svart vis i Trotecs nettbutikk

Rom luftrenser TAC V + II i basaltgrå / svart

Du sparer: 11.250,00 Kr

41.874,94 Kr 30.624,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Rom luftrenser TAC V + TOWER i basaltgrå / svart vis i Trotecs nettbutikk

Rom luftrenser TAC V + TOWER i basaltgrå / svart

Du sparer: 6.875,00 Kr

37.499,94 Kr 30.624,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

H14 høyytelses luftrenser AirgoClean® ONE vis i Trotecs nettbutikk

H14 høyytelses luftrenser AirgoClean® ONE

Du sparer: 1.875,00 Kr

16.874,94 Kr 14.999,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Design-Luftrenser AirgoClean® 11 E mit HEPA-Filter vis i Trotecs nettbutikk

Design-Luftrenser AirgoClean® 11 E mit HEPA-Filter

Du sparer: 250,00 Kr

1.249,94 Kr 999,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Design-Luftrenser AirgoClean® 110 E vis i Trotecs nettbutikk

Design-Luftrenser AirgoClean® 110 E

Du sparer: 437,50 Kr

1.562,44 Kr 1.124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Design-Luftrenser AirgoClean® 140 E vis i Trotecs nettbutikk

Design-Luftrenser AirgoClean® 140 E

Du sparer: 1.187,50 Kr

3.624,94 Kr 2.437,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Design-Luftrenser AirgoClean® 145 E vis i Trotecs nettbutikk

Design-Luftrenser AirgoClean® 145 E

Du sparer: 437,50 Kr

2.874,94 Kr 2.437,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Design-Luftrenser AirgoClean® 150 E vis i Trotecs nettbutikk

Design-Luftrenser AirgoClean® 150 E

Du sparer: 625,00 Kr

1.874,94 Kr 1.249,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Design-Luftrenser AirgoClean® 170 E vis i Trotecs nettbutikk
Design-Luftrenser AirgoClean® 171 E vis i Trotecs nettbutikk
Design-Luftrenser AirgoClean® 200 E vis i Trotecs nettbutikk

Design-Luftrenser AirgoClean® 200 E

Du sparer: 1.000,00 Kr

2.874,94 Kr 1.874,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Design-Luftrenser AirgoClean® 250 E vis i Trotecs nettbutikk

Design-Luftrenser AirgoClean® 250 E

Du sparer: 812,50 Kr

3.937,44 Kr 3.124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Høyytelses luftrenser AirgoClean® 350 E vis i Trotecs nettbutikk

Høyytelses luftrenser AirgoClean® 350 E

Du sparer: 1.312,50 Kr

6.124,94 Kr 4.812,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Nedlastinger

Laster inn...
 • Terapiøkter under Corona-pandemien

  Restriksjonene i det daglige som utgangsbegrensninger, kontaktforbud, vedtatt hjemmekontor men også stengte skoler, barnehager og omsorgstilbud – alt dette har satt sitt preg på samfunnet. Mange voksne lider av angstlidelser, eksistensiell frykt og depresjon under pandemien. Men pandemien har også satt sitt preg på barn og unge. Evalueringen av flere studier viser at hyppigheten av psykiske...

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri inneluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har satt spesielt restauratører i spissen for et eksistensielt veiskille. Reservene smelter, tiden presser, og sammen med håpet om suksessive avslappingstiltak kommer spørsmålet om effektive hygienekonsepter for å beskytte ansatte og gjester. En viktig hygienekomponent for å beskytte mot aerogene infeksjoner er å holde romluften fri for virus gjennom effektiv luftrensing med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri romluft i medisinske praksiser

  Den som går til fastlegen i tider med influensa, mage-tarminfeksjon eller andre sammenlignbare infeksjonssykdommer, må vanligvis dele venterommet med snufsende, hostende eller til og med febersyke naboer. Å gå til tannlegen eller øyelegen deler også denne potensielle faren når en stor del av befolkningen er rammet av for eksempel en influensaepidemi. Dette er ikke en hyggelig situasjon, og som et...

  Ytterligere informasjon
 • Klimaanlegg, vifter? Nei! Luftrensere!

  Farlig halvviten, usannheter og anbefalinger om klimaanlegg og luftrensere sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og ikke bare i koronatiden. Klimaanlegg advares mot å være virusspriddere. Enkle vifter fremheves som beskyttelse mot smittsomme aerosoler i luften. Uansett om vinduet er åpent eller lukket. Hva er sant? Hva trenger vi å vite om klimaanlegg og vifter i forbindelse med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i barnehager

  Smittsomme sykdommer er ikke uvanlig i barnehager, barnepass og lignende omsorgsinstitusjoner. I tillegg til de velkjente barnesykdommene som kusma, meslinger, røde hunder, vannkopper, kikhoste og ringorm, er også diarésykdommer og øvre luftveisinfeksjoner vanlige. Med koronaviruset SARS-CoV-2 har det dukket opp enda en smittsom sykdom som utgjør en enorm utfordring for spesielt lærere. For selv...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i skolene

  For at skoledriften skal kunne gjenopptas på en bærekraftig måte, er det også viktig å ha et beviselig effektivt hygienekonsept for virusfri inneluft i klasserommet. Her utgjør SARS-CoV-2-koronaviruset en enorm utfordring for lærere, rengjøringspersonale og rektorer. Selv regelmessige spray- og tørkedesinfeksjoner beskytter ikke mot dette viruset, som i mindre grad spres gjennom smøre- og...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfiltrert romluft i hoteller og konferanselokaler

  Hotell- og cateringbransjen har blitt spesielt hardt rammet av de fortsatt merkbare effektene av koronaviruset. Nesten alle hotellene måtte stenge først, og det er sannsynlig at de kommer til å lide under konsekvensene også etter den verdensomspennende pandemien. Så lenge frykten for å bli smittet av koronaviruset er større enn den vanlige komforten på hotellet, vil mange gjester avlyse eller...

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri romluft med H14-virusfiltrering i kontorer og offentlige rom

  Åpne kontorlandskap, museer, offentlige institusjoner og myndigheter har et felles problem: I områder med mange besøkende er det alltid en risiko for at sykdomsfremkallende svevepartikler, allergener, sporer, bakterier og virus spres gjennom romluften. Det være seg når man fornyer identitetskortet på det lokale borgerservicesenteret, når man registrerer eller avregistrerer en bil på...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfri inneluft på klubber og diskoteker

  Mange steder sliter klubber og diskoteker med ettervirkningene av koronakrisen. Mens restauranter og butikker har åpnet igjen, har klubber og diskoteker ennå ikke gjort det - sannsynligvis fordi de ofte blir sett på som potensielle smittekilder. Nettopp dette aspektet krever effektive hygienekonsepter som kan sikre maksimal smittebeskyttelse for gjester og ansatte gjennom beviselig effektive...

  Ytterligere informasjon
 • Luftrenser med H14-virusfiltrering for treningsstudioer og behandlingsrom

  Drivere av treningsstudioer, privatpraktiserende fysioterapeuter og fysioterapeuter kjenner godt til problemet: Avhengig av årstid og temperatur kan luften i trenings- eller behandlingsrommet bokstavelig talt stagnere - til tross for at det finnes et ventilasjonssystem. I tillegg er luften vi puster inn forurenset av svevepartikler som støv, nitrogenoksider og formaldehyd, men også av usynlige...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfri rom- og innåndingsluft i supermarkeder, byggevarebutikker og butikker

  Nye smittsomme sykdommer som influensa A/H5N1 (fugleinfluensa) eller COVID-19 (koronavirus) sprer seg uregelmessig, men jevnt og trutt over hele verden, noen ganger med drastiske konsekvenser for ulike deler av samfunnslivet. Mens mange ikke-essensielle butikker tvinges til å stenge i tider med svært smittsomme pandemier for å forhindre spredning av et til tider nyoppdaget virus og dermed redusere...

  Ytterligere informasjon
 • Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

  På byggeplasser er det mye støv. Særlig i sammenheng med løfting, pussing, saging og fresing, og fjerning av gammel murpuss eller gamle fliser. Som oftest bruker håndverkere støvmasker og må regne med omfattende rengjøringsarbeider. Det er mye mer effektivt og mye sunnere å bruke luftrensere som suger bort støvet før det legger seg på alle flater og i lungene.

  Ytterligere informasjon
 • Rengjøring av romlufttekniske anlegg

  Ren luft på arbeidsplassen og i institusjonsbygg er ikke bare lovpålagt – det er også en viktig faktor for daglig velvære. Regelmessig rengjøring av romlufttekniske anlegg sikrer at luften forblir ren. Bruk av egnede luftrensere med HEPA-filter sørger for at svevestøv filtreres ut i tråd med forskriftene.

  Ytterligere informasjon