Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Bruksområder
 2. Måleteknikk, termografi
 3. Helsesjekk av trær

Alt sunt? Helsesjekk av trær

Med termiske bilder blir det synlig om trærne er døende – en presis inspeksjon som en del av aktsomhetsplikten.

Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi er det mulig å bestemme trærnes helsetilstand på en rask, rimelig og pålitelig måte. Offentlige steder og anleggsledere bruker derfor varmekameraer fra Trotec for å utføre regelmessige helsesjekker av trebestanden.

Eiere av skogområder og parker som er åpne for offentligheten, har et stort ansvar. De er ansvarlige for at aktsomhetsplikten oppfylles. I tillegg til vedlikehold av veier og fjerning av farekilder som for eksempel is og snø, må trebestanden også undersøkes regelmessig. For her lurer det ofte skjulte farer for forbipasserende. Døde greiner eller syke og råtne trær kan falle eller velte i vindkast. Så det skjer ofte at offentlige parker stenges for sikkerhets skyld ved sterk vind og det festes varselskilt ved inngangen til skogområder. For at faren fra syke trær skal begrenses, utføres det regelmessig undersøkelser der naturen virkelig gås etter i sømmene. For å vurdere helsen til trærne bruker fagfolkene som regel kikkert for å ta hvert tre visuelt i øyesyn. Med en hammer banker de på stammene, greinene og deler av røttene for å gjenkjenne hule steder. Det er innlysende at denne metoden ikke bare er tidkrevende, men også kostbar. Ikke minst avhenger sikkerheten av kontrollørens øyemål og vurdering.

Gjenkjenne syke trær i tide  

Infrarød teknologi er en rask og kostnadseffektiv metode for å kontrollere trærnes helse. Takstmenn som jobber for lokale myndigheter og anleggsledere har derfor blitt stadig mer avhengige av varmekameraer når det kommer til helsesjekk av en trebestand. På sunne trær ser man en jevn varmefordeling over hele treets overflate. Det er fordi cellenes sammensetning og vannfordeling stemmer. Hvis en del av treet derimot er død, kan ikke varmen lenger fordeles jevnt. Slike steder blir synlige på de termiske bildene. Siden denne typen inspeksjon ikke krever noen avskalling av barken eller prøvetaking, forblir det undersøkte treet helt beskyttet. Med et av de moderne varmekameraene fra Trotec kan takstmenn og anleggsledere derfor ikke bare gjenkjenne i tide hvor det er behov for tiltak for å beskytte forbipasserende. Trefelling som forsiktighetstiltak blir sjeldnere, siden en termisk bildeundersøkelse også kan fremstille trærnes helse.

Presise målinger, rettferdig pris

For helsesjekk av trær er for eksempel de infrarøde kameraene i EC-serien fra Trotec egnet. Varmekameraet EC060V leverer raskt detaljerte og skarpe termiske bilder. På bildene vises de syke stedene på trærne, slik at takstmannen ufeilbarlig kan avgjøre om hele treet eller bare enkelte greiner må fjernes for å etterkomme aktsomhetsplikten. Den innovative bildesensoren med en detektoroppløsning på opptil 160 x 120 målepunkter og en termisk ømfintlighet på 0,08 grader Celsius avbilder selv små temperaturavvik. Og takket være den høye bildegjentakelsesfrekvensen er permanent bildegjengivelse av de termiske bildene i sanntid gitt.

Detaljert evaluering

For å kunne dokumentere helsetilstanden til en trebestand detaljert, tilbyr varmekameraet EC060V flere integrerte målefunksjoner og en automatisk måleverdikontroll. For spesiell illustrasjon kan infrarøde og ekte bilder legges over hverandre. Slik kan måleresultatene med termiske bilder undersøkes grundig etter inspeksjonen og presenteres for kunden eller myndighetene.

Oversikt over fordelene med EC060V

 • helradiometrisk infrarødt kamera originalt produsert i EU
 • sanntidsmåling og bildegjengivelse i sanntid for detaljerte termiske bilder av høy kvalitet
 • høy termisk ømfintlighet
 • integrert digitalt kamera for å ta visuelle bilder
 • lagring av infrarøde og visuelle bilder
 • enkel håndtering
 • stort, svingbart LCD-fargedisplay
 • svært mye for pengene

Flere løsninger

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig