Photovoltaik-Anlagen prüfen!

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Måleteknikk, termografi
  3. Solcelleanlegg – bruksområder
  4. Brannsikkerhet med måleteknologi

Kontroller solcelleanleggene!

Viktig informasjon for huseiere og installatører.

Fyr og flamme? Nei takk: Den siste tiden har vi hørt mye om mulig brannfare, forårsaket av solcelleanlegg. Det er snakk om installasjonsfeil, problemer med lysbuer og at solcelleanleggene ikke kan drives lønnsomt. Derfor anbefaler vi: Rett etter installering bør panel, kabler osv. kontrolleres. Dette bør gjentas med jevne mellomrom så lenge solcelleanlegget er i drift.

Trotec tilbyr moderne måleteknologi for kontroll av solcelleanlegg: Infrarød-kameraer som er spesialtilpasset solcelleanlegg. Måleapparater for lekkasjesøk på taket før solcelleanlegget installeres. Dette forebygger mulige defekter på anlegget som følge av lekkasje. Og måleteknologi for kontroll av kablene. Det finnes mange faktorer som kan redusere solcelleanleggets sikkerhet og funksjonalitet: Takskader fra før installasjonen, vær og vind, og skader forårsaket av dyr, for eksempel mår.