Infrarød-termografi for solcelleanlegg

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Infrarød-termografi for solcelleanlegg:

Hos Trotec finner du det optimale varmekameraet.

Høyoppløselige bilder, høy termisk følsomhet ... det er bare to av egenskapene et varmekamera bør ha dersom det skal brukes til å kontrollere solcelleanlegg. Trotec har det riktige utstyret - for midlertidig bruk også til leie.

Men hvorfor stiller solcelleanleggets termografi så store krav til et varmebildekamera? Her får du vite hvilke egenskaper et infrarød-kamera bør ha for å gi relevante måleresultater.

Termisk følsomhet

Overflaten til solarmodulene er ikke gjennomsiktig for infrarød-kameraer uten kjøling. Dette innebærer: Temperaturen til hver enkelt solcelle måles kun indirekte på glassoverflaten. Der kan temperaturforskjellen være svært lav. En høy termisk følsomhet på 0,08°C er en fordel. I bildevisningen innebærer det at hvert målepunkt som avviker med 0,08°C vises differensiert. Dermed kan man lokalisere feilkilden mye mer nøyaktig enn ved lavere følsomhet. 

Høy bildeoppløsning

Jo flere piksler, jo tydeligere og jo mer differensiert er bildevisningen. En høy bildeoppløsning er spesielt viktig når solcelleanleggets flate er stor og opptaket skjer fra stor avstand. Også små feilkilder, for eksempel defekte loddepunkter, blir synlige og lett å finne. Utskiftbare objektiver passer optimalt, fordi man da kan benytte et vidvinkelobjektiv til å kontrollere store solcelleanlegg fra stor avstand.

Bevegelig display

Glassoverflatens emisjonsgrad er på det høyeste når kameraobjektivet holdes loddrett over modulen. Samtidig er det da fare for at kameraet reflekterer seg selv på glassoverflaten, noe som kan føre til feil resultat. Et mulig kompromiss er å forskyve vinkelen med 5° til 60°, hvis man definerer en loddrett posisjon som 0°. Forutsetningen for en slik fleksibilitet er et bevegelig kameradisplay.

Integrert digitalkamera

Det integrerte digitalkameraet oppretter reelle bilder til hvert termogram, noe som gjør det enklere å lokalisere en feilkilde. Fusion-modus er en fordel når man ønsker å se nøyaktig hvor den defekte delen befinner seg, fordi dagslys- og fargebilde legges over hverandre. 

Optimale målebetingelser for entydige måleresultater

Hos Trotec får du det perfekte infrarød-kameraet. Men omstendighetene rundt selve målingen er like viktig som utstyret.
På en kjølig, vindstille vår- eller sommermorgen med klar himmel er betingelsene helt optimale. For å aktivere solcellene trengs det en stråleverdi på minst 500 W/m². 700 W/m² er enda bedre. Lave omgivelsestemperaturer øker den termiske kontrasten ytterligere.

Skyer som skygger for sollyset, hel eller delvis tilskygging for eksempel på grunn av høye bygninger eller refleksjoner, bør unngås. Dette påvirker måleresultatet i negativ forstand.

De meget varmeømfintlige infrarød-kameraene i serien IC085LV og IC125LV fra Trotec har fremragende egenskaper som gjør dem velegnet til bruk i termografi-inspeksjon av solcelleanlegg. Her finner du en oversikt over alle relevante egenskaper for infrarød-kameraene i IC-serien.