Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Måleteknikk, termografi
  3. Termografi i vindkraftanlegg

Kvalitetskontroll: Termografi i vindkraftanlegg

Før installasjon må rotorblader til vindkraftanlegg kontrolleres meget nøye for feil – ved hjelp av et varmekamera.

Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og innvendig, for å forsikre seg om at de vil fungere feilfritt over lang tid. Alle varmekameraer fra Trotec gir detaljerte bilder som tydelig viser frem feil eller mangler. Nøyaktig og skånsom kontroll takket være Trotec!

Vindkraftanlegg er den viktigste måten å utnytte vindkraft på. Som oftest bygges vindkraftanlegg med tre rotorblader som omgjør vindenergien til elektrisk kraft. Rotorbladene er nok de viktigste komponentene i et vindkraftanlegg, siden de tar opp energien fra vinden og overfører den til generatoren. Der opptil hundre meter lange og består av kompositt, slik at vekten skal bli lavest mulig. Men det skjer av og til at det oppstår feil og små mangler på rotorbladene under produksjon, noe som kan få alvorlige konsekvenser. Dersom det skulle oppstå skader eller brudd under drift, innebærer dette stor fare for medarbeiderne som måtte oppholde seg i nærheten av vindkraftanlegget. I tillegg kommer finansielle tap. Derfor er en detaljert kvalitetskontroll helt avgjørende.

Slike inspeksjoner utføres som regel ved hjelp av ultralyd eller ved direkte kontakt. Dette gjør dem meget tidkrevende og kompliserte. I tillegg finnes det en stor ulempe ved visuell inspeksjon: Inspektørene kan ikke se inn i rotorbladene. Dermed begrenser kontrollen seg til overflaten. Infrarød-teknologi gir et omfattende innblikk i og oversikt over rotorbladet.

Oppdag feil tidsnok

Til dette formålet har Trotec et stort utvalg effektive og nøyaktige varmekameraer. De detaljerte, skarpe varmebildene viser tydelig anomalier i kompositten, på grunn av temperaturforskjellene de forårsaker. Kvalitetskontrollen utføres ved hjelp av et av de praktiske og effektive varmekameraene fra Trotec. På relativt kort tid vil fagfolk kunne undersøke tilstanden til rotorbladets materiale. Virkelige talenter når det gjelder skånsom lokalisering av feil er varmekameraene i IC-serien. De overbeviser med nøyaktige termografiske målinger i sanntid – og det ved et spesielt høyt temperaturmåleområde. Takket være de allsidige måle- og analysefunksjonene gir de pålitelige, raske og nøyaktige resultater og finner selv de minste feil.

Spesielt effektivt

Vårt varmekamera IC085LV garanterer høyeste effektivitet. Det fungerer i et temperaturområde fra -20 til +600 grader Celcius og er utstyrt med en stor infrarødsensor med over 110 000 autarke temperaturmålepunkter. IC085LV står for helt nøyaktige måleresultater. Blant standardutstyret er et realbildekamera, fotolampe og DuoVision-funksjon til visning av overlappende infrarød- og reelle bilder. Og fagfolk kan opprette detaljert dokumentasjon av rotorblad-inspeksjonen. Bluetooth-tilkobling fås som ekstrautstyr. Slik kan du i tillegg ta opp muntlige kommentarer, slik at de inspiserte områdene og eventuelle materialfeil kan beskrives og lagres.

Fordeler ved IC085LV

  • helradiometrisk IR-kamera produsert i EU oppfyller de høyeste krav
  • effektiv bildesensor med 384 x 288 målepunkter
  • høy termisk følsomhet på 0,05 grader Celcius for detaljerte varmebilder
  • Temperaturmålingsområde fra -20 til 600 grader Celcius
  • meget høy geometrisk oppløsning på 1,1 mrad

Leie istedenfor å kjøpe

Vår TKL-leieportal tilbyr varmekameraene fra IC-serien til attraktive priser. Her finner fagfolk det infrarødkameraet de trenger for å inspisere vindkraftanlegg.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig