Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Bruksområder
 2. Mat Avfukting
 3. Frysetunnel og fryselager

Unngå isdannelse i næringsmiddelproduksjonen

Industritørkere i frysertunneler og fryselagre sparer kostnader

Næringsmiddelindustrien står overfor et paradoks: På den ene siden skal frysertunneler og fryselagre omdanne vann til is. På den annen side er isdannelse et stort problem. Is, frost og tåke i produksjonens avkjølte infrastruktur forårsaker kostbare ulykker og alt fra produksjonssvikt til produksjonstap. Bruk av industritørkere i tillegg hindrer isdannelse ved å avfukte luften.

I næringsmiddelproduksjon med fryseområder er det umulig å unngå at fuktig luft strømmer inn i tørrluftområder, selv med velutstyrte sluser. Med kuldegradene som råder på disse stedene legger fuktigheten seg først som kondens i taket, på veggene, gulvet, produktene og tekniske installasjoner før den deretter fryser. Og denne isdannelsen forårsaker mange problemer.

 • Produkter på fryselageret kan bil dekket av frost og gjør at strekkodene blir uleselige.
 • Isdannelse på gulvet i lastesonen og inngangspartiet kan føre til skliulykker både for personer og gaffeltrucker.
 • Isbiter eller istapper som faller fra taket kan skade medarbeidere.
 • De gjennomsiktige forhengene dugger og gjør at man ikke kan se hva som er bak dem.
 • På kjøleanlegget danner det seg is som reduserer effektiviteten.
 • Og hyppig tining og rengjøring av produksjonsmaskiner og deler av kjøleanlegget fører til kostbare produksjonsstopp.

Løsningen er TTR-industritørkere med adsorpsjonsteknologi

De forebyggende tiltakene fra produsenten av kjøleteknologien for å hindre isdannelse ved bruk av luftavfukting er som regel ikke tilstrekkelige. For å kunne regulere den relative fuktigheten på en ordentlig måte er det nødvendig å bruke et tilleggssystem med industritørkere og måleinstrumenter. Dette lar seg lett installere, også på et senere stadium, og betaler seg i løpet av kort tid som følge av færre produksjonsstopp, mindre kostnader pga. ulykker og feilfrie varer. Adsorpsjonstørkere passer for fryselagre og frysetunneler fordi de, i motsetning til kondenstørkere, også gir pålitelig avfukting ved kuldegrader.

Mobil, stasjonær eller rustfritt stål – industritørkere for fryseområder

Tørkeenhetene i TTR-serien er optimale for bruk i fryseområder og frysetunneler. Avhengig av hvilket kapasitetsbehov du har kan du bruke Trotec Groups mobile adsorpsjonsavfuktere eller stasjonære adsorpsjonstørkere. De mobile TTR-enhetene for bruk i hygienesensitive områder innen næringsmiddelproduksjon er også tilgjengelige i rustfritt stål. Alle industritørkerne i TTR-serien har pålitelige silikagel-sorpsjonsrotorer i en mekanisk svært stabil design som kan rengjøres. Prosess- og regenerasjonsluft kanaliseres på forskjellige måter avhengig av konstruksjon, f.eks. TTR Trisop-monoprinsippet, TTR Trisop-dobbeltprinsippet eller TTR Bisorp-monoprinsippet.

Ideell ved kuldegrader – klimamåler med duggpunktalarm

De nyeste industridataloggerne som f.eks. DL200H for klimaovervåking og det multifunksjonelle måleinstrumentet T260 runder av avfuktingssystemet. Presisjonsmåleren T260 er utformet for måling av luft- og duggpunktstemperaturer eller bestemmelse av den relative, absolutte og spesifikke luftfuktigheten. I tillegg overbeviser den med et integrert laserpyrometer og en duggpunktalarm. Med dette måleinstrumentet holder du kontroll på luftfuktigheten i frysertunneler og fryselagre.

Hvilken utstyrskapasitet? Industriservice har løsningen

Luftavfuktingen i frysertunneler og på fryselagre krever en høy avfuktingseffekt for å oppnå den nødvendige lave relative luftfuktigheten. Konsulentene i Trotec Groups industriservice hjelper deg med å beregne ditt kapasitetsbehov. Våre spesialister analyserer kapasitetsbehovet ditt lokalt, identifiserer hvilke enheter du trenger, tester det foreslåtte systemet med mobile enheter, og gir deg og dine eksperter råd om alle spørsmål rundt luftavfukting.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …