Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Bruksområder
 2. Mat Avfukting
 3. Luftavfukting i svineavl

Sunt og produktivt: Luftavfukting i griseoppdrett

Det er avgjørende for griseoppdrett at dyrene føler seg vel. Adsorpsjonstørkere fra Trotec reduserer luftfuktigheten pålitelig når den blir for høy.

For høy luftfuktighet og høye temperaturer er ikke behagelige klimabetingelser for griser som holdes i fjøs. Gjelder både for avl og kjøttproduksjon: Dyrene trenger et optimalt klima for å holde seg friske og produktive. Bruk av profesjonelle luftavfuktere gir behagelige temperaturer og bedre luft, noe som fører til at grisene har det mye bedre. Alle adsorpsjonstørkere fra Trotec er optimalt utstyrt – for høy produksjon og god dyrehelse i haller og grisefjøs.

Frisk luft, konstante, behagelige temperaturer og selvsagt riktig fôr og pleie er forutsetningen for en høy produksjon innen svineavl og kjøttproduksjon. Når dyrene føler seg vel, tar de opp nok fôr, fordøyer det riktig og gjør bedriften bedre. Hvis fjøset er for fuktig, lider dyrene. Fukten tas opp i strøet og kan føre til sykdommer på hovene. Hvis temperaturen er for høy, sprer bakterier og smitte seg raskere. Hvis temperaturen derimot er for lav, fryser grisene på grunn av den kalde fukten som setter seg i kroppen. De kan bli forkjølet eller få andre sykdommer.

Optimal luftfuktighet er blant de viktigste faktorene innen grisehold

Dyrehelsen bør stå på førsteplass i enhver bedrift. Når dyrene føler seg vel, er de mer produktive og gir større overskudd til bedriften. Derfor lønner det seg å ruste opp ventilasjonssystemer ved å bruke luftavfukter i tillegg, eller å bygge opp et helhetlig klimaanlegg. Trotec-gruppen tilbyr et stort utvalg løsninger for klimatisering, luftavfukting og ventilasjon. Det aller viktigste er riktig luftavfukting. Optimale fuktighetsverdier forbedrer inneklimaet betraktelig og jevner ut temperatursvingninger. Adsorpsjons-luftavfukterne fra Trotec er spesielt velegnet til varmegjenvinning og luftavfukting i fjøs. Både til mobil og stasjonær drift – apparatene er meget holdbare, krever lite vedlikehold og kan konfigureres individuelt. De er proffer innen luftavfukting, selv ved lave temperaturer.

TTR-adsorpsjons-tørkeapparater til konstant drift

Intern varmegjenvinning, høy belastningsevne og ekstremt effektive spesialrotorer: Det er kjennetegnene til de stasjonære TTR-adsorpsjons-luftavfukterne fra Trotec. De gir konstante, behagelige fuktighetsverdier for grisene og de beste klimaforhold i fjøset. Produktene er "made in Germany", holder altså profesjonell kvalitet og overholder de høye kravene som stilles innen griseoppdrett. Tørrluftsstrømmen kan stilles inn trinnløst og avstemmes nøyaktig etter behovene til hver enkelt bedrift.

De mobile TTR-adsorpsjons-luftavfukterne mestrer fleksibel bruk

Før fuktigheten kan føre til skader i en svineavlsbedrift, er de mobile TTR-adsorpsjons-luftavfukterne på stedet. På få sekunder kan de kompakte universaltalentene stilles opp der de behøves, og ett knappetrykk senere er de i gang. Også her får bedriften garantert en nøyaktig regulering av luftfuktigheten. Lekende lett og av høyeste kvalitet – selvsagt fra Trotec.

Fordeler ved luftavfukting i fjøs

 • målrettet lufttørking av proff kvalitet "made in Germany" motvirker bakterier og sykdommer
 • effektive og robuste modeller til stasjonært eller mobilt bruk
 • krever lite vedlikehold og liten plass
 • de allsidige utstyrsvariantene gjør det enkelt å konfigurere dem til så godt som alle typer bruk
 • svært mye for pengene
Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …