Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Oppvarming
  3. Mobile varmesentraler for biogassanlegg

Biogassanlegg: Starthjelp for gjæringsprosess

Igangsette oppvarmingsfasen i fermenteringstanken med mobile varmesentraler

Når man i et biogassanlegg har igangsatt gjæringsprosessen av organisk biomasse utvinnes en gassblanding som brukes til energiproduksjon. Under denne gjæringsprosessen utvikler det seg varme og det holder gjæringsprosessen i gang. Før biomassen imidlertid har nådd riktig gjæringstemperatur, trenger man et eksternt varmeanlegg i oppvarmingsfasen: Dette kan løses ved å leie mobile oljefyrte varmesentraler.

Spesielt i mer landlige regioner vokser viktigheten av biogassanlegg. Her har man lett tilgang til biomasse i form av bløtgjødsel og planter som korn og mais, noe som setter hele "bioenergilandsbyer" i et nytt perspektiv. Under gjæringsprosessen dannes en gassblanding som kjemisk sett tilsvarer naturgass og kan brukes til strømproduksjon: Biogass. Gassblandingen består hovedsakelig av metan og en liten andel karbondioksid samt en minimal prosentandel vann, hydrogensulfid, oksygen, nitrogen, ammoniakk, hydrogen og andre sporgasser.

Igangsetting og vedlikehold: Leie av mobile varmesentraler for å dekke det midlertidige behovet

Under gjæringsprosessen trenger man en konstant temperatur i biogassanleggets fermenteringstank. Under selve gjæringen opprettholdes denne temperaturen selvstendig. Den eneste fasen som biogassanlegget trenger ekstra varmesentraler i, er oppvarmingsfasen ved oppstart av anlegget og under vedlikehold. For å dekke det midlertidige behovet kan våre partnere som har utleie av kraftige oljefyrte varmesentraler, bistå ditt anlegg: varmesentralen ID 1200 med 200 kW og varmesentralen ID 2000 med 375 kW. Begge kan du leie som mobile enheter via vår TKL-leieportal på dags- eller ukesbasis.

ID-varmesentraler varmer overalt og alltid – også på den hardeste vinteren.

De oljefyrte varmesentralene i ID-serien er spesielt designet som leieenheter for de barskeste bruksområdene i skiftende omgivelser: for eksempel for nødoppvarming av industribygg og boliger, til oppvarming av bygg under oppføring og til oppvarming av store haller – og under oppvarmingsfasen i biogassanlegg. Takket være en ekstern termostat er de også egnet for helautomatisk bruk. Listen over anleggets (sikkerhets-)tekniske egenskaper er lang: I tillegg til at de er robuste, utmerker ID-varmesentralene seg med en merkevarebrenner med høy effektivitet og lang levetid, transportskinner for gaffeltruck, kranfester, fot-/transportmeier av rustfritt stål, flammeovervåking med fotoceller og mye mer. I tillegg kan de mobile varmesentralene brukes også om vinteren ved omgivelsestemperaturer på inntil -20 °C. Låsbare dører på utleieutstyret beskytter også betjeningselementene og brenneren mot uautorisert tilgang.

200 eller 350 kW? industri-service beregner hvilken kapasitet som er nødvendig

Kjøp eller leie: Svaret på spørsmålet om ID 1200 eller ID 2000 er det rette varmeanlegget for ditt biogassanlegg, avhenger av størrelsen på fermenteringstanken, typen biomasse og gjæringsprosessen. Våre rådgivere i avdelingen industri-service hjelper deg gjerne ved beregningen av nødvendig kapasitet.

Andre løsninger for energiforsyningsbransjen.

Trotec/5