Tre sterke spesialister Et uslåelig team

De tre virksomhetsområdene i Trotec Group byr på ulike produkter og tjenester.

Trotec-gruppens tre forretningsenheter har forskjellige tyngdepunkter i sine respektive produkt- og tjenestetilbud. Hver av dem er spesialist på sitt fagfelt, og opererer på sitt bestemte område. De har like fullt én ting felles: Samtlige tilrettelegger optimalt for at du skal bli fornøyd!

Våre sterke sider heter Condition Monitoring, Condition Control, Condition Management og Healthy Living. Ingeniørene, serviceteknikerne og fagrådgiverne våre beviser her daglig hvilken solid teknisk kunnskap og omfattende erfaringsbakgrunn de har.

Tipp-topp-stand til topp betingelser: Trotec Trade Division leverer maskiner for klimakondisjonering, luftbehandling, oppvarming og ventilasjon til industri-, næringslivs- og privatkunder. I tillegg tilbys måleapparater for Condition Monitoring samt miljømåleteknologi og -enheter for kvalitets- og utslippskontroll. Profesjonelle monteringstelt og innsynsvern gjør produktporteføljen komplett.

Langsiktig tilpasset midlertidige behov: TKL handler kjapt når det haster for deg å få leieutstyr for luftkondisjonering eller måleteknologi for Condition Monitoring. Ønsker du å leie luftavfuktere, byggtørkere, varmeapparater, vifter eller varmebildekameraer? Med mer enn 10 000 utleiemaskiner dekker Europas ledende utleier alle kort- og langsiktige behov for maskinutstyr i alle størrelser og mengder.