DL200 datalogger

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Klima
 4. Klimadatalogger
 5. DL200 datalogger

DL200 datalogger

For manipuleringssikker overvåkning, registrering og dokumentering av klimadata og mange andre variabler ...

Enten det er intern presisjonssensorikk for registrering av mange ulike klimaverdier eller ekstra tilkoblingsmulighet for eksterne sensorer og elektroder – dataloggeren produsert i Tyskland i MultiMeasure Professional-serien gir brukere fra industrien, håndverk og byggebransjen allsidige muligheter for manipuleringssikre langtidsmålinger.

Batteridrevet for fleksibel bruk – optimal for eksempel for sakkyndige og eiendomsforvaltere, eller i stasjonært nettverk med alternativ "Power over Ethernet".

Mange målekanaler – mange muligheter ...

USBDataloggeren kan registrere opptil 32 målekanalgrupper av ulike sensorsignaler, og ut fra dette registrere en individuelt konfigurerbar sammenstilling av målinger på inntil 20 separate målekanaler i fritt selektive intervaller.

På grunn av den store variabiliteten egner måleinstrumentene seg optimalt til klimaovervåkning i bygninger, kontroll av klimasensitive produksjonsprosesser og lagerbetingelser eller for nødvendige lovpålagte revisjonsbevis.

Apparatene har et LAN- og USB-grensesnitt som standard for rask dataoverføring.

Profesjonell programvare for konfigurering og forvaltning av måledata

NettverkHvert måleapparat leveres med en profesjonell programvare som standard. Med den kan et ønsket antall datalogger leses av samtidig – via LAN også fra eksterne og avsidesliggende oppstillingssteder.

I tillegg til det komfortable alternativet for forvaltning og konfigurering av samtlige datalogger, gjør programvaren det også mulig å utarbeide rapporter eller eksportere data om registrerte målinger for arkivering.

Sanntids-dataregistrering i nettverket

PoEAlle dataloggere i DL-serien kan gis en individuell IP-adresse – også i distribuerte målesystemer med mange forskjellige dataloggere – og muliggjøre både måledataoverføring og apparatkonfigurasjon via LAN.

Fordelene i praksis:

 • Vedlikeholdsfrie kvalitetsmålere "made in Germany"
 • Manipuleringssikker måleverdiregistrering og dokumentasjon
 • Optimal for langtidsmålinger
 • Minne for opptil 3 200 000 måleverdier
 • Parallelle registreringer av opptil 20 separate målekanaler
 • Nettverksfunksjon
 • Lavt energiforbruk
 • Fleksibel strømforsyning via batteri eller USB
 • Timer-funksjon, variable måleintervaller, alarmfunksjon for hver målekanal
 • LCD-display med tre linjer for visning av måleverdier
 • Inkludert profesjonell programvare

Alle dataloggere kan i tillegg til standardfargen koksgrått også leveres i hvitt eller gult hus.

Alle dataloggere kan i tillegg til standardfargen koksgrått også leveres i hvitt eller gult hus.