DL200P datalogger

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Klima
 4. Klimadatalogger
 5. DL200 datalogger
 6. DL200P

Mens de interne klimadatasensorene til denne multifunksjonelle dataloggeren svarer til de på DL200H, åpner denne måleren andre bruksområder for brukerne med den ekstra tilkoblingsmuligheten på opptil fire eksterne variabelholdere.

DL200P

Klimadatalogger med eksternt utvidbar sensorikk

På DL200P kan det monteres to elektrodepar for motstands-fuktighetsmåling og i tillegg to TS910-kontakttemperatursensorer samtidig.

Derfor kan DL200P brukes til svært mange overvåkningsoppgaver, for eksempel for siloovervåkning og bulkgodskontroll eller til temperaturkontroll av vannbaserte væsker.

I tillegg muliggjør DL200P-rapporten ved byggtørking og vannskadesanering en fullstendig dokumentasjon for forsikringsbransjen eller til regressforsvar. Den praktiske alarmfunksjonen gjør det dessuten mulig å gjenkjenne potensielle skader på bygninger eller inventar tidlig og unngå dem.

 

Begrepsdefinisjon målekanal

Hvor mange variabler kan registreres?

 

Alle apparater i DL-serien er kraftige dataloggere med flere kanaler. Med disse kan samtlige variabler som den i henhold til de tekniske spesifikasjonene kan samles inn, også registreres.

Her blir imidlertid begrepet "målekanal" ikke likestilt unisont med de tilgjengelige sensorene, som hos mange konkurrenter. Det tilsvarer, analogt med analyseprogramvaren, alltid et "registreringsspor" som kan forhåndsvelges, dvs. den verdien som skal logges.

For hver variabel og måleenhet (kanalgruppe) kan det derved registreres enten én eller flere av de fire følgende måleverditypene: Aktuell, min.-, maks.- eller middelverdi. Hver av disse fire verdiene representerer en målekanal.

Det maksimale tilgjengelige antallet målekanaler for hver datalogger tilsvarer dermed mengden kanalgrupper som kan registreres (f.eks. temperatur i °C) multiplisert med de fire måleverditypene. 20 av hver av disse målekanalene kan dermed velges fritt i programvaren for registrering og tre for displayvisning.

Alle dataloggere kan i tillegg til standardfargen koksgrått også leveres i hvitt eller gult hus.

Fordelene i praksis:

 • Vedlikeholdsfri kvalitetsmåler
  „made in Germany“
 • Manipuleringssikker måleverdiregistrering
  og dokumentering
 • Optimal for langtidsmålinger
 • Minne for opptil 3 200 000 måleverdier
 • Parallell registrering av opptil
  20 separate målekanaler
 • Nettverksfunksjon
 • Lavt strømforbruk
 • Fleksibel strømforsyning via batteri eller USB
 • Timerfunksjon, variable måleintervaller,
  alarmfunksjon for hver målekanal
 • LCD-display med tre linjer for visning av måleverdier
 • Inkludert profesjonell programvare

Kjøp

Proff datalogger DL200P vis i Trotecs nettbutikk

Proff datalogger DL200P

3,2 mio. måleverdier, 20 kanaler med min-/maks-/middelverdi og alarm hver for temperatur / fukt / duggpunkt, 4 porter for eksterne følere, intern sensorikk.

336,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.260.030
Lufttemperatur [°C]
  Måleprinsipp NTC
  Måleområde min. [°C] -20
  Måleområde maks. [°C] 50
  Displayoppløsning [°C] 0,1
relativ luftfuktighet
  Måleprinsipp kapasitiv
  Måleområde min. [% r.F.] 10
  Måleområde maks. [% r.F.] 100
  Nøyaktighet ± [% r.F.] 2
  Displayoppløsning [% r.f.] 0,5
Lufttrykk
  måleprinsipp
  Måleområde [hPa]
  Nøyaktighet ± [hPa]
  Displayoppløsning [hPa]
CO²-konsentrasjon
  Måleprinsipp
  Måleområde [ppm]
  Displayoppløsning [ppm]
  Nøyaktighet
  Langtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C]
  Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien
  Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien
  Oppløsning [°C]
Termoelement J
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C]
  Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] - av måleverdien
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien
  Oppløsning [°C]
Termoelement S
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C]
  Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien
  Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C]
  Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] - av måleverdien
  Oppløsning [°C]
PT100
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet [°C]
  Nøyaktighet av måleverdien ± [%]
  Oppløsning [°C]
Spenningsinngang
  Måleområde min. [V]
  Måleområde maks. [V]
  Nøyaktighet ± [µV]
  Nøyaktighet av måleverdien - spenningsinngang ± [%]
  Oppløsning
Strømmåling
  Måleområde min. i totrådsdriften [mA]
  Måleområde maks. i totrådsdriften [mA]
  Måleområde min. i tretrådsdriften [mA]
  Måleområde maks. i tretrådsdriften [mA]
  Nøyaktighet ± [µA]
  Nøyaktighet av måleverdien ± [%]
  Oppløsning [µA]
  Last [Ω] ca.
Display
  LCD
  Størrelse [mm] 90 x 64
Minneorganisering
  Søkeintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
  Lagringsintervall 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
  Datalagring 16 MB / 3 200 000 måleverdier
  Dataregistrering opptil 20 målekanaler parallelt
  tilgjengelige målekanaler maks. 48
  tilgjengelige kanalgrupper maks. 12
  Programvare TR, DE, EN, ES
Grensesnitt
  LAN
  USB
  Kontaktbøssing - 2x
  BNC - 2x
  RS-485
  10-polers koblingsklemme
Apparathusutførelse
  Plast
Energiforsyning
  internt (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon)
  eksternt (USB)
  ekstern LAN (PoE-modell)
  Terminalklemmer for ekstern strømtilførsel til sensor
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 166
  Bredde (uten emballasje) [mm] 32
  Høyde (uten emballasje) [mm] 78
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 0,25
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Batteri(er)
  USB-forbindelseskabel
  CD-ROM med PC Software Smartgraph og bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  relativ luftfuktighet [%]
  absolutt luftfuktighet [g/m³]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  relativt lufttrykk [hPa]
  absolutt lufttrykk [hPa]
  CO2 -konsentrasjon [ppm]
ekstern sensorikk
  Overflatetemperatur [°C]
  Overflatetemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Trefuktighet [Digits]
  Byggfuktighet [Digits]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  CO2 -konsentrasjon [ppm]
  relativ luftfuktighet [%]
  absolutt luftfuktighet [g/m³]
  Batterispenning [mV, V]
  Spenning [mV, V]
  Strømstyrke [mA, A]
  absolutt lufttrykk [hPa, Pa]
  relativt lufttrykk [hPa, Pa]
  Differenstrykk [Pa]
  Strømningshastighet [m/s]
  Blandingsforhold [g/kg tørr luft]
  Partikkelkonsentrasjon [0,1 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,2 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,3 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,5 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [1 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [5]
  Partikkelkonsentrasjon [10]
  Partikkelkonsentrasjon [x µm]
  Partikkelkonsentrasjon [y µm]
  Partikkelkonsentrasjon [z µm]
  ukjent
  inaktiv
  Kjølegrensetemperatur [°C]
  Kjølegrensetemperatur [°F]
  Globalstråling [W/m²]
  Dagslys
  Nedbørsmengde [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindretning
  Jordfuktighet
  Bladfuktighet

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Nedlastinger

Laster inn...