DL200X datalogger

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Klima
 4. Klimadatalogger
 5. DL200 datalogger
 6. DL200X

DL200X

Universal industridatalogger

DL200X er en optimal datasamler for mange overvåkningsoppgaver innen automatiserings-, styrings- og reguleringsteknikken.

Enten det er partikkelkonsentrasjon, trykk, transport- eller strømningshastighet, kan DL200X konfigureres fleksibelt for alle krav, for istedenfor intern sensorikk, har den eksterne tilkoblinger for digitale og analoge sensorer.

Med RS485-grensesnitt kan opptil fire intelligente bus-sensorer integreres, for eksempel partikkelteller eller temperatur-fuktighets-sensor for renrom.

I tillegg har DL200X en 10-polet klemme som kan ta opptil to analoge målesensorer til, for eksempel Pt100-temperatursensorer, termiske elementer (type K, J, S) eller spennings- og strømsensorer med normert enhetssignal for individuell måleomforming til mange ulike fysiske størrelser og måleenheter.

I maksimal kapasitet kan seks ulike sensorer drives samtidig på DL200X og realiseres i sanntid i forbindelse med apparatets LAN (trådløst) innenfor universale, forgrenede målenettverk.

 

Begrepsdefinisjon målekanal

Hvor mange variabler kan registreres?

Alle apparater i DL-serien er kraftige dataloggere med flere kanaler. Med disse kan samtlige variabler som den i henhold til de tekniske spesifikasjonene kan samles inn, også registreres.

Her blir imidlertid begrepet "målekanal" ikke likestilt unisont med de tilgjengelige sensorene, som hos mange konkurrenter. Det tilsvarer, analogt med analyseprogramvaren, alltid et "registreringsspor" som kan forhåndsvelges, dvs. den verdien som skal logges.

For hver variabel og måleenhet (kanalgruppe) kan det derved registreres enten én eller flere av de fire følgende måleverditypene: Aktuell, min.-, maks.- eller middelverdi. Hver av disse fire verdiene representerer en målekanal.

Det maksimale tilgjengelige antallet målekanaler for hver datalogger tilsvarer dermed mengden kanalgrupper som kan registreres (f.eks. temperatur i °C) multiplisert med de fire måleverditypene. 20 av hver av disse målekanalene kan dermed velges fritt i programvaren for registrering og tre for displayvisning.

Alle dataloggere kan i tillegg til standardfargen koksgrått også leveres i hvitt eller gult hus.

Praktiske fordeler

 • Vedlikeholdsfri kvalitetsmåler
  „made in Germany“
 • Manipuleringssikker måleverdiregistrering
  og dokumentering
 • Optimal for langtidsmålinger
 • Minne for opptil 3 200 000 måleverdier
 • Parallell registrering av opptil
  20 separate målekanaler
 • Nettverksfunksjon
 • Lavt strømforbruk
 • Fleksibel strømforsyning via batteri eller USB
 • Timerfunksjon, variable måleintervaller,
  alarmfunksjon for hver målekanal
 • LCD-display med tre linjer for visning av måleverdier
 • Inkludert profesjonell programvare

Kjøp

Proff datalogger DL200X vis i Trotecs nettbutikk

Proff datalogger DL200X

3,2 mio. måleverdier, 20 kanaler parallelt med min-/maks-/middelverdi og alarm hver for temperatur, fukt, trykk, strøm, spenning, strømningshastighet, stråling o.m.

420,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.260.060
Lufttemperatur [°C]
  Måleprinsipp
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøyaktighet ± [°C]
  Displayoppløsning [°C]
relativ luftfuktighet
  Måleprinsipp
  Måleområde min. [% r.F.]
  Måleområde maks. [% r.F.]
  Nøyaktighet [% r.F.]
  Displayoppløsning [% r.f.]
Lufttrykk
  måleprinsipp
  Måleområde [hPa]
  Nøyaktighet ± [hPa]
  Displayoppløsning [hPa]
CO²-konsentrasjon
  Måleprinsipp
  Måleområde [ppm]
  Displayoppløsning [ppm]
  Nøyaktighet
  Langtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
  Måleområde min. [°C] -200
  Måleområde maks. [°C] 1 200
  Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien ±0,5
  Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±0
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien ±0,2
  Oppløsning [°C] 0,2
Termoelement J
  Måleområde min. [°C] -200
  Måleområde maks. [°C] 1 200
  Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] ±1
  Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] - av måleverdien ±0,5
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±1
  Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien ±0,2
  Oppløsning [°C] 0,2
Termoelement S
  Måleområde min. [°C] -50
  Måleområde maks. [°C] 1 700
  Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien 0,5
  Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] ±1
  Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] - av måleverdien ±0,2
  Oppløsning [°C] 0,2
PT100
  Måleområde min. [°C] -200
  Måleområde maks. [°C] 500
  Nøyaktighet [°C] 0,2
  Nøyaktighet av måleverdien ± [%] 1
  Oppløsning [°C] 0,02
Spenningsinngang
  Måleområde min. [V] 0
  Måleområde maks. [V] 1
  Nøyaktighet ± [µV] 200
  Nøyaktighet av måleverdien - spenningsinngang ± [%] 1
  Oppløsning <500
Strømmåling
  Måleområde min. i totrådsdriften [mA] 4
  Måleområde maks. i totrådsdriften [mA] 20
  Måleområde min. i tretrådsdriften [mA] 0
  Måleområde maks. i tretrådsdriften [mA] 20
  Nøyaktighet ± [µA] 4
  Nøyaktighet av måleverdien ± [%] 0,1
  Oppløsning [µA] 5
  Last [Ω] ca. 50
Display
  LCD
  Størrelse [mm] 90 x 64
Minneorganisering
  Søkeintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
  Lagringsintervall 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
  Datalagring 16 MB / 3 200 000 måleverdier
  Dataregistrering opptil 20 målekanaler parallelt
  tilgjengelige målekanaler maks. 128
  tilgjengelige kanalgrupper maks. 32
  Programvare TR, DE, EN, ES, FR
Grensesnitt
  LAN
  RS-485
  10-polers koblingsklemme
  USB
  BNC
  Klinkebøssing
Apparathusutførelse
  Plast
Energiforsyning
  internt (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon)
  eksternt (USB)
  ekstern LAN (PoE-modell)
  Terminalklemmer for ekstern strømtilførsel til sensor
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 166
  Bredde (uten emballasje) [mm] 32
  Høyde (uten emballasje) [mm] 78
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 0,25
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Batteri(er)
  USB-forbindelseskabel
  CD-ROM med PC Software Smartgraph og bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  relativ luftfuktighet [%]
  absolutt luftfuktighet [g/m³]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  relativt lufttrykk [hPa]
  absolutt lufttrykk [hPa]
  CO2 -konsentrasjon [ppm]
ekstern sensorikk
  CO2 -konsentrasjon [ppm]
  Overflatetemperatur [°C]
  Overflatetemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Trefuktighet [Digits]
  Byggfuktighet [Digits]
  relativ luftfuktighet [%]
  absolutt luftfuktighet [g/m³]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  Batterispenning [mV, V]
  Spenning [mV, V]
  Strømstyrke [mA, A]
  absolutt lufttrykk [hPa, Pa]
  relativt lufttrykk [hPa, Pa]
  Differenstrykk [Pa]
  Strømningshastighet [m/s]
  Blandingsforhold [g/kg tørr luft]
  Partikkelkonsentrasjon [0,1 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,2 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,3 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [0,5 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [1 µm]
  Partikkelkonsentrasjon [5]
  Partikkelkonsentrasjon [10]
  Partikkelkonsentrasjon [x µm]
  Partikkelkonsentrasjon [y µm]
  Partikkelkonsentrasjon [z µm]
  ukjent
  inaktiv
  Kjølegrensetemperatur [°C]
  Kjølegrensetemperatur [°F]
  Globalstråling [W/m²]
  Dagslys
  Nedbørsmengde [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindretning
  Jordfuktighet
  Bladfuktighet

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Nedlastinger

Laster inn...
Trotec/52