Vis alle x BL30 x BZ30
BL30
BZ30

Tekniske spesifikasjoner Standard leveringsomfang Målbare målverdier og...

Du sparer: 253,26 Kr

840,70 Kr 587,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

2.124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 3.510.205.520 3.510.205.015
Lufttemperatur [°C]
Måleprinsipp | Lufttemperatur NTC NTC
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] -40 -5
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] 70 50
Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°C] 2 1
Displayoppløsning [°C] 0,1 0,1
Nøyaktighet ± 0 °C - 40 °C [°C]
Lufttemperatur [°F]
Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] -40 23
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] 158 122
Visningsoppløsning [°F] 0,1 0,1
Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°F] 1,8 1,8
relativ luftfuktighet
Måleområde min. [%r.f.] 0 0,1
Måleområde maks. [%r.F.] 100
Nøyaktighet ± [%r.F.] 3,5
Displayoppløsning [%r.f.] 0,1 0,1
Måleområde maks. [%r.f.] 99,9
Nøyaktighet [%r.f.] 5
Måleprinsipp | relativ luftfuktighet
Måleområde min. [%r.F.]
Nøyaktighet [%r.F.]
Lufttrykk
måleprinsipp
Måleområde [hPa]
Nøyaktighet ± [hPa]
Displayoppløsning [hPa]
CO²-konsentrasjon
Måleprinsipp NDIR
Måleområde min. | Karbondioksid [ppm] 0
Måleområde maks. | Karbondioksid [ppm] 9 999
Nøyaktighet | Karbondioksid [ppm] 75
Nøyaktighet | Karbondioksid [%] 5
Nøyaktighet ±75 ppm / ±5 %
Displayoppløsning [ppm] 1
Måleområde [ppm]
Langtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
Måleområde min. [°C]
Måleområde maks. | Termoelement K [°C]
Oppløsning | Termoelement K [°C]
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C]
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien
Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C]
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien
Termoelement J
Måleområde min. [°C]
Måleområde maks. [°C]
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C]
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] - av måleverdien
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C]
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien
Oppløsning | Termoelement J [°C]
Termoelement S
Måleområde min. [°C]
Måleområde maks. [°C]
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C]
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C]
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] - av måleverdien
Oppløsning | Termoelement S [°C]
PT100
Måleområde min. [°C]
Måleområde maks. [°C]
Nøyaktighet [°C]
Nøyaktighet av måleverdien ± | Pt100 [%]
Oppløsning | Pt100 [°C]
Spenningsinngang
Måleområde min. [V]
Måleområde maks. [V]
Nøyaktighet ± [µV]
Nøyaktighet av måleverdien - spenningsinngang ± [%]
Oppløsning
Strømmåling
Måleområde min. i totrådsdriften [mA]
Måleområde maks. i totrådsdriften [mA]
Måleområde min. i tretrådsdriften [mA]
Måleområde maks. i tretrådsdriften [mA]
Nøyaktighet ± [µA]
Nøyaktighet av måleverdien ± | Strømmåling [%]
Oppløsning [µA]
Last [Ω] ca.
Display
LCD
monokrom
Størrelse [mm]
Minneorganisering
Søkeintervall fra 1 s > 1 s
Lagringsintervall fra 1 s > 1 s
Datalagring 32 000 Måleverdier, (16 000 for hhv. temperatur og luftfuktighet) 50 000 Måleverdier
Dataregistrering
tilgjengelige målekanaler
tilgjengelige kanalgrupper
Programvare
Grensesnitt
USB
LAN
Klinkebøssing
BNC
RS-485
10-polers koblingsklemme
Kontaktbøssing - 2x
BNC - 2x
Apparatstyring
Taster
Apparathusutførelse
Plast
Energiforsyning
internt (batteri) 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 1 x 3,7 V Li-ion-batteri eller 230 V-adapter
eksternt (USB)
ekstern LAN (PoE-modell)
Terminalklemmer for ekstern strømtilførsel til sensor
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 94 90
Bredde (uten emballasje) [mm] 32 110
Høyde (uten emballasje) [mm] 50 98
Vekt
(uten emballasje) [kg] 0,091 0,245
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
Måleapparat
Batteri(er)
Veske/Hylster
USB-forbindelseskabel
BL30-Datalogger-Software
Låsbart veggfeste
Bruksanvisning
Strømenhet
PC-programvare (nedlasting)
CD-ROM med PC Software Smartgraph og bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
Lufttemperatur [°C]
Lufttemperatur [°F]
relativ luftfuktighet [%]
CO2 -konsentrasjon [ppm]
absolutt luftfuktighet [g/m³]
Duggpunkttemperatur [°C]
Duggpunkttemperatur [°F]
relativt lufttrykk [hPa]
absolutt lufttrykk [hPa]
ekstern sensorikk
CO2 -konsentrasjon [ppm]
ukjent
Partikkelkonsentrasjon [0,5µm]
Partikkelkonsentrasjon [1µm]
Partikkelkonsentrasjon [5]
Partikkelkonsentrasjon [10]
Partikkelkonsentrasjon [xµm]
Partikkelkonsentrasjon [yµm]
Partikkelkonsentrasjon [zµm]
inaktiv
Partikkelkonsentrasjon [0,2µm]
Kjølegrensetemperatur [°C]
Kjølegrensetemperatur [°F]
Globalstråling [W/m²]
Dagslys
Nedbørsmengde [l/m²]
Vindhastighet [m/s]
Vindretning
Jordfuktighet
Partikkelkonsentrasjon [0,3µm]
Partikkelkonsentrasjon [0,1µm]
Overflatetemperatur [°C]
absolutt luftfuktighet [g/m³]
Overflatetemperatur [°F]
Materialtemperatur [°C]
Materialtemperatur [°F]
Lufttemperatur [°C]
Lufttemperatur [°F]
Trefuktighet [Digits]
Byggfuktighet [Digits]
relativ luftfuktighet [%]
Duggpunkttemperatur [°C]
Blandingsforhold [g/kgtørrluft]
Duggpunkttemperatur [°F]
Batterispenning [mV,V]
Spenning [mV,V]
Strømstyrke [mA,A]
absolutt lufttrykk [hPa,Pa]
relativt lufttrykk [hPa,Pa]
Differenstrykk [Pa]
Strømningshastighet [m/s]
Bladfuktighet
Funksjoner og utstyr
Visning av minimumsverdi
Visning av maksimumsverdi
Omkoblingsfunksjon °C/°F
Alarmfunksjon
Dato
Klokkeslett
Fritt valgbart lagringsintervall fra 1 sekund til 24 timer
Kontinuerlig registrering eller ringregistrering maks. 32 000 måleverdier (16 000 for hhv. temperatur og luftfuktighet)
Batteristatusindikator
Måleverdi standby-funksjon
Automatic Baseline Calibration
Display som kan bakgrunnsbelyses
CO2-Alarmfunksjon akustisk
CO2-sensor
Velværeindikator
Visning av batteristatus

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig