Vis alle x BL30 x BZ30 x DL200D x DL200H x DL200L x DL200P x DL200X
BL30
BZ30
DL200D
DL200H
DL200L
DL200P
DL200X

Tekniske spesifikasjoner Standard leveringsomfang Målbare målverdier og...

Du sparer: 31 %

67,18 € 46,18 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

151,21 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

378,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

252,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

420,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

336,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

420,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 3.510.205.520 3.510.205.015 3.510.260.040 3.510.260.020 3.510.260.050 3.510.260.030 3.510.260.060
Lufttemperatur [°C]
Displayoppløsning [°C] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nøyaktighet ± [°C] 2 1 0,3 0,3
Måleområde maks. [°C] 70 50 50 50 50 50
Måleprinsipp NTC NTC NTC NTC NTC NTC
Måleområde min. [°C] -40 -5 -20 -20 -20 -20
Nøyaktighet ± 0 °C - 40 °C [°C] 0,3
Lufttemperatur [°F]
Nøyaktighet ± [°F] 1,8 1,8
Visningsoppløsning [°F] 0,1 0,1
Måleområde maks. [°F] 158 122
Måleområde min. [°F] -40 23
relativ luftfuktighet
Måleområde min. [%r.F.] 10 10 10 10
Måleområde maks. [%r.F.] 100 100 100 100
Nøyaktighet [%r.F.]
Måleprinsipp kapasitiv kapasitiv kapasitiv kapasitiv
Nøyaktighet [%r.f.] 5
Måleområde maks. [%r.f.] 100 99,9
Nøyaktighet ± [%r.F.] 3,5 2 2 2 2
Displayoppløsning [%r.f.] 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5
Måleområde min. [%r.f.] 0 0,1
Lufttrykk
Displayoppløsning [hPa] 0,1
Nøyaktighet ± [hPa] 0,5
Måleområde [hPa] 300 - 1 300 (absolutt lufttrykk)
måleprinsipp
CO²-konsentrasjon
Displayoppløsning [ppm] 1 1
Måleområde [ppm] 0 - 5.000
Langtidsstabilitet [ppm/a] 20
Nøyaktighet ±75 ppm / ±5 % ± 50 ppm/+ 3 % av måleverdi (ved 20 °C og 1.013 mbar)
Nøyaktighet [%] 5
Måleområde min. [ppm] 0
Måleområde maks. [ppm] 9 999
Nøyaktighet [ppm] 75
Måleprinsipp NDIR NDIR
Termoelement K
Måleområde min. [°C] -200
Oppløsning [°C] 0,2
Måleområde maks. [°C] 1 200
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien ±0,2
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien ±0,5
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] ±1
Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±0
Termoelement J
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien ±0,2
Oppløsning [°C] 0,2
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±1
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] - av måleverdien ±0,5
Måleområde maks. [°C] 1 200
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] ±1
Måleområde min. [°C] -200
Termoelement S
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] - av måleverdien ±0,2
Oppløsning [°C] 0,2
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] ±1
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien 0,5
Måleområde maks. [°C] 1 700
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] ±1
Måleområde min. [°C] -50
PT100
Oppløsning [°C] 0,02
Nøyaktighet av måleverdien ± [%] 1
Nøyaktighet [°C] 0,2
Måleområde maks. [°C] 500
Måleområde min. [°C] -200
Spenningsinngang
Oppløsning <500
Nøyaktighet av måleverdien - spenningsinngang ± [%] 1
Nøyaktighet ± [µV] 200
Måleområde maks. [V] 1
Måleområde min. [V] 0
Strømmåling
Nøyaktighet av måleverdien ± [%] 0,1
Oppløsning [µA] 5
Last [Ω] ca. 50
Nøyaktighet ± [µA] 4
Måleområde maks. i tretrådsdriften [mA] 20
Måleområde maks. i totrådsdriften [mA] 20
Måleområde min. i tretrådsdriften [mA] 0
Måleområde min. i totrådsdriften [mA] 4
Display
Størrelse [mm] 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64
monokrom
LCD
Minneorganisering
tilgjengelige kanalgrupper 8 6 7 maks. 12 maks. 32
Programvare TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES TR, DE, EN, ES, FR
tilgjengelige målekanaler 32 24 28 maks. 48 maks. 128
Dataregistrering opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt
Lagringsintervall fra 1 s > 1 s 1/10/12/15/30, 1/3/6/12/24 t 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 1/10/12/15/30 min 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
Datalagring 32 000 Måleverdier, (16 000 for hhv. temperatur og luftfuktighet) 50 000 Måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier
Søkeintervall fra 1 s > 1 s 10/30s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
Grensesnitt
10-polers koblingsklemme
Kontaktbøssing - 2x
BNC - 2x
RS-485
BNC
LAN
Klinkebøssing
USB
Apparatstyring
Taster
Apparathusutførelse
Plast
Energiforsyning
Terminalklemmer for ekstern strømtilførsel til sensor
ekstern LAN (PoE-modell)
eksternt (USB)
internt (batteri) 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 1x 3,7 V, Li-Ion-batteri eller 230 V støpsel 4 x 1,5 V, AA, driftstid > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon)
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 94 110 166 166 166 166 166
Bredde (uten emballasje) [mm] 32 61 32 32 32 32 32
Høyde (uten emballasje) [mm] 50 105 78 78 78 78 78
Vekt
(uten emballasje) [kg] 0,091 0,074 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
Bruksanvisning
Strømenhet
CD-rom med PC-programvare Smartgraph
CD-ROM med PC Software Smartgraph og bruksanvisning
Låsbart veggfeste
BL30-Datalogger-Software
Batteri(er)
Veske/Hylster
USB-forbindelseskabel
Måleapparat
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
Duggpunkttemperatur [°F]
relativt lufttrykk [hPa]
absolutt lufttrykk [hPa]
Duggpunkttemperatur [°C]
absolutt luftfuktighet [g/m³]
Lufttemperatur [°F]
relativ luftfuktighet [%]
CO₂ -konsentrasjon [ppm]
Lufttemperatur [°C]
ekstern sensorikk
Partikkelkonsentrasjon [10]
Partikkelkonsentrasjon [xµm]
Partikkelkonsentrasjon [yµm]
Partikkelkonsentrasjon [zµm]
Partikkelkonsentrasjon [5]
Partikkelkonsentrasjon [1µm]
Partikkelkonsentrasjon [0,2µm]
Partikkelkonsentrasjon [0,3µm]
Partikkelkonsentrasjon [0,5µm]
ukjent
inaktiv
Vindhastighet [m/s]
Vindretning
Jordfuktighet
Bladfuktighet
Nedbørsmengde [l/m²]
Dagslys
Kjølegrensetemperatur [°C]
Kjølegrensetemperatur [°F]
Globalstråling [W/m²]
Partikkelkonsentrasjon [0,1µm]
Blandingsforhold [g/kgtørrluft]
Lufttemperatur [°F]
Trefuktighet [Digits]
Byggfuktighet [Digits]
relativ luftfuktighet [%]
Lufttemperatur [°C]
Materialtemperatur [°F]
Overflatetemperatur [°C]
Overflatetemperatur [°F]
Materialtemperatur [°C]
absolutt luftfuktighet [g/m³]
Duggpunkttemperatur [°C]
relativt lufttrykk [hPa,Pa]
Differenstrykk [Pa]
Strømningshastighet [m/s]
absolutt lufttrykk [hPa,Pa]
Strømstyrke [mA,A]
Duggpunkttemperatur [°F]
Batterispenning [mV,V]
Spenning [mV,V]
CO₂ -konsentrasjon [ppm]
Funksjoner og utstyr
Display som kan bakgrunnsbelyses
Måleverdi standby-funksjon
CO2-Alarmfunksjon akustisk
CO2-sensor
Visning av batteristatus
Velværeindikator
Batteristatusindikator
Kontinuerlig registrering eller ringregistrering maks. 32 000 måleverdier (16 000 for hhv. temperatur og luftfuktighet)
Omkoblingsfunksjon °C/°F
Visning av maksimumsverdi
Alarmfunksjon
Dato
Fritt valgbart lagringsintervall fra 1 sekund til 24 timer
Klokkeslett
Visning av minimumsverdi

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig