Vis alle x BL30 x BZ30 x DL200D x DL200H x DL200L x DL200P x DL200X
BL30
BZ30
DL200D
DL200H
DL200L
DL200P
DL200X

Tekniske spesifikasjoner Standard leveringsomfang Målbare målverdier og...

Du sparer: 31 %

67,18 € 46,18 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

163,75 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

378,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

252,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

420,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

336,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

420,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 3.510.205.520 3.510.205.015 3.510.260.040 3.510.260.020 3.510.260.050 3.510.260.030 3.510.260.060
Lufttemperatur [°C]
Måleprinsipp NTC NTC NTC NTC NTC NTC
Måleområde min. [°C] -40 -5 -20 -20 -20 -20
Måleområde maks. [°C] 70 50 50 50 50 50
Nøyaktighet ± [°C] 2 1 0,3 0,3
Displayoppløsning [°C] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nøyaktighet ± 0 °C - 40 °C [°C] 0,3
Lufttemperatur [°F]
Måleområde min. [°F] -40 23
Måleområde maks. [°F] 158 122
Visningsoppløsning [°F] 0,1 0,1
Nøyaktighet ± [°F] 1,8 1,8
relativ luftfuktighet
Måleområde min. [%r.f.] 0 0,1
Måleområde maks. [%r.F.] 100 100 100 100 100
Nøyaktighet ± [%r.F.] 3,5 2 2 2 2
Displayoppløsning [%r.f.] 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5
Måleområde maks. [%r.f.] 99,9
Nøyaktighet [%r.f.] 5
Måleprinsipp kapasitiv kapasitiv kapasitiv kapasitiv
Måleområde min. [%r.F.] 10 10 10 10
Nøyaktighet [%r.F.]
Lufttrykk
måleprinsipp
Måleområde [hPa] 300 - 1 300 (absolutt lufttrykk)
Nøyaktighet ± [hPa] 0,5
Displayoppløsning [hPa] 0,1
CO²-konsentrasjon
Måleprinsipp NDIR NDIR
Måleområde min. [ppm] 0
Måleområde maks. [ppm] 9 999
Nøyaktighet [ppm] 75
Nøyaktighet [%] 5
Nøyaktighet ±75 ppm / ±5 % ± 50 ppm/+ 3 % av måleverdi (ved 20 °C og 1.013 mbar)
Displayoppløsning [ppm] 1 1
Måleområde [ppm] 0 - 5.000
Langtidsstabilitet [ppm/a] 20
Termoelement K
Måleområde min. [°C] -200
Måleområde maks. [°C] 1 200
Oppløsning [°C] 0,2
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] ±1
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien ±0,5
Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±0
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien ±0,2
Termoelement J
Måleområde min. [°C] -200
Måleområde maks. [°C] 1 200
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] ±1
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] - av måleverdien ±0,5
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±1
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien ±0,2
Oppløsning [°C] 0,2
Termoelement S
Måleområde min. [°C] -50
Måleområde maks. [°C] 1 700
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] ±1
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien 0,5
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] ±1
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] - av måleverdien ±0,2
Oppløsning [°C] 0,2
PT100
Måleområde min. [°C] -200
Måleområde maks. [°C] 500
Nøyaktighet [°C] 0,2
Nøyaktighet av måleverdien ± [%] 1
Oppløsning [°C] 0,02
Spenningsinngang
Måleområde min. [V] 0
Måleområde maks. [V] 1
Nøyaktighet ± [µV] 200
Nøyaktighet av måleverdien - spenningsinngang ± [%] 1
Oppløsning <500
Strømmåling
Måleområde min. i totrådsdriften [mA] 4
Måleområde maks. i totrådsdriften [mA] 20
Måleområde min. i tretrådsdriften [mA] 0
Måleområde maks. i tretrådsdriften [mA] 20
Nøyaktighet ± [µA] 4
Nøyaktighet av måleverdien ± [%] 0,1
Oppløsning [µA] 5
Last [Ω] ca. 50
Display
LCD
monokrom
Størrelse [mm] 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64
Minneorganisering
Søkeintervall fra 1 s > 1 s 10/30s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
Lagringsintervall fra 1 s > 1 s 1/10/12/15/30, 1/3/6/12/24 t 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 1/10/12/15/30 min 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t
Datalagring 32 000 Måleverdier, (16 000 for hhv. temperatur og luftfuktighet) 50 000 Måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier 16 MB / 3 200 000 måleverdier
Dataregistrering opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt opptil 20 målekanaler parallelt
tilgjengelige målekanaler 32 24 28 maks. 48 maks. 128
tilgjengelige kanalgrupper 8 6 7 maks. 12 maks. 32
Programvare TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES TR, DE, EN, ES, FR
Grensesnitt
USB
LAN
Klinkebøssing
BNC
RS-485
10-polers koblingsklemme
Kontaktbøssing - 2x
BNC - 2x
Apparatstyring
Taster
Apparathusutførelse
Plast
Energiforsyning
internt (batteri) 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 1 x 3,7 V Li-ion-batteri eller 230 V-adapter 4 x 1,5 V, AA, driftstid > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) 4 x 1,5 V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon)
eksternt (USB)
ekstern LAN (PoE-modell)
Terminalklemmer for ekstern strømtilførsel til sensor
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 94 90 166 166 166 166 166
Bredde (uten emballasje) [mm] 32 110 32 32 32 32 32
Høyde (uten emballasje) [mm] 50 98 78 78 78 78 78
Vekt
(uten emballasje) [kg] 0,091 0,245 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
Måleapparat
Batteri(er)
Veske/Hylster
USB-forbindelseskabel
BL30-Datalogger-Software
Låsbart veggfeste
Bruksanvisning
Strømenhet
PC-programvare (nedlasting)
CD-ROM med PC Software Smartgraph og bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
Lufttemperatur [°C]
Lufttemperatur [°F]
relativ luftfuktighet [%]
CO2 -konsentrasjon [ppm]
absolutt luftfuktighet [g/m³]
Duggpunkttemperatur [°C]
Duggpunkttemperatur [°F]
relativt lufttrykk [hPa]
absolutt lufttrykk [hPa]
ekstern sensorikk
CO2 -konsentrasjon [ppm]
ukjent
Partikkelkonsentrasjon [0,5µm]
Partikkelkonsentrasjon [1µm]
Partikkelkonsentrasjon [5]
Partikkelkonsentrasjon [10]
Partikkelkonsentrasjon [xµm]
Partikkelkonsentrasjon [yµm]
Partikkelkonsentrasjon [zµm]
inaktiv
Partikkelkonsentrasjon [0,2µm]
Kjølegrensetemperatur [°C]
Kjølegrensetemperatur [°F]
Globalstråling [W/m²]
Dagslys
Nedbørsmengde [l/m²]
Vindhastighet [m/s]
Vindretning
Jordfuktighet
Partikkelkonsentrasjon [0,3µm]
Partikkelkonsentrasjon [0,1µm]
Overflatetemperatur [°C]
absolutt luftfuktighet [g/m³]
Overflatetemperatur [°F]
Materialtemperatur [°C]
Materialtemperatur [°F]
Lufttemperatur [°C]
Lufttemperatur [°F]
Trefuktighet [Digits]
Byggfuktighet [Digits]
relativ luftfuktighet [%]
Duggpunkttemperatur [°C]
Blandingsforhold [g/kgtørrluft]
Duggpunkttemperatur [°F]
Batterispenning [mV,V]
Spenning [mV,V]
Strømstyrke [mA,A]
absolutt lufttrykk [hPa,Pa]
relativt lufttrykk [hPa,Pa]
Differenstrykk [Pa]
Strømningshastighet [m/s]
Bladfuktighet
Funksjoner og utstyr
Visning av minimumsverdi
Visning av maksimumsverdi
Omkoblingsfunksjon °C/°F
Alarmfunksjon
Dato
Klokkeslett
Fritt valgbart lagringsintervall fra 1 sekund til 24 timer
Kontinuerlig registrering eller ringregistrering maks. 32 000 måleverdier (16 000 for hhv. temperatur og luftfuktighet)
Batteristatusindikator
Måleverdi standby-funksjon
Automatic Baseline Calibration
Display som kan bakgrunnsbelyses
CO2-Alarmfunksjon akustisk
CO2-sensor
Velværeindikator
Visning av batteristatus

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig