Vis alle x BB20 x BB30
BB20
BB30

Tekniske spesifikasjoner Standard leveringsomfang Målbare målverdier og...

Du sparer: 625,00 Kr

1.562,44 Kr 937,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Du sparer: 1.062,50 Kr

2.999,94 Kr 1.937,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 3.510.205.075 3.510.205.077
Beleggtykkelsesmåling
Funksjonsprinsipp | Beleggtykkelse Magnetisk induksjon, Virvelstrøm Magnetisk induksjon, Virvelstrøm
Materiale | Beleggtykkelse Ferromagnetiske underlag, Ikke jernholdig-metalliske underlag Ferromagnetiske underlag, Ikke jernholdig-metalliske underlag
kritisk jordlagstykkelse ved ferromagnetisk undergrunn 0,5 µm 0,5 µm
minimal bøyeradius i måleoverflate ved ferromagnetisk undergrunn 1,5 mm 1,5 mm
minste måleflate ved ferromagnetisk undergrunn Ø 7 mm Ø 7 mm
kritisk jordlagstykkelse ved ikke-ferrometallisk undergrunn 0,3 µm 0,3 µm
minste bøyeflate ved ikke-ferrometallisk undergrunn 3 mm 3 mm
minste måleflate ved ikke-ferrometallisk undergrunn Ø 5 mm Ø 5 mm
Nøyaktighet ±0,1 µm ±0,1 µm (ved 0 µm til 100 µm)
±1 µm (ved 100 µm til 1 000 µm)
±0,01 mm (ved 1 000 µm til 2 000 µm)
Måleområde maks. [µm] 1 250 2 000
Måleområde min. [µm] 0 0
Toleranse | Ferromagnetiske underlag i måleområdet fra 850 ~ 1 250 μm ± 5 % av måleverdien
Toleranse | Ferromagnetiske underlag i måleområdet fra 0 ~ 850 μm (±3 % + 1) µm av måleverdien
Toleranse | Ikke jernholdig-metalliske underlag garantert toleranse ved ikke jernholdige-metalliske underlag i måleområdet på 850 ~ 1 250 µm ± 5 % av måleverdien
Toleranse | Ikke jernholdig-metalliske underlag garantert toleranse ved ferromagnetiske underlag i måleområdet på 0 ~ 850 µm (±3 % + 1,5) µm av måleverdien
Toleranse | Ikke jernholdig-metalliske underlag garantert toleranse ved ikke jernholdige-metalliske underlag i måleområdet på 0 ~ 1 000 µm (±2 % + 2) µm av måleverdien
Toleranse | Ikke jernholdig-metalliske underlag garantert toleranse ved ikke jernholdige-metalliske underlag i måleområdet på 1 000 ~ 2 000 µm ± 3,5 % µm av måleverdien
Toleranse | Ferromagnetiske underlag garantert toleranse ved ferromagnetiske underlag i måleområdet på 0 ~ 1 000 µm (±2 % + 2) µm av måleverdien
Toleranse | Ferromagnetiske underlag garantert toleranse ved ferromagnetiske underlag i måleområdet på 1 000 ~ 2 000 µm ± 3,5 % µm av måleverdien
Minneorganisering
Datalagring intern Flash opptil 400 måleverdier opptil 2 500 måleverdier
Fremhenting av siste målinger
Display
LCD
monokrom
Apparatstyring
Taster
Miljøforhold
Drift - min. temperatur [°C] 0 0
Drift - maks. temperatur [°C] 40 40
Drift - min. rel. luftfuktighet [%r.F.] 20 20
Drift - maks. rel. luftfuktighet [%r.F.] 90 90
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 110 114
Bredde (uten emballasje) [mm] 24 27
Høyde (uten emballasje) [mm] 54 54
Vekt
(uten emballasje) [kg] 0,114 0,152
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
Måleapparat
Batteri(er)
Transportkoffert
USB-kabel
Programvare
Kalibreringstilbehør
Bruksanvisning
Skjøtekabel som følerforlengelse
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
Lagtykkelse [µm]
ekstern sensorikk
Visning av minimumsverdi
Visning av maksimumsverdi
Gjennomsnittsverdivisning
Automatisk utkobling
Display som kan bakgrunnsbelyses
Alarmfunksjon akustisk
Sensor for ferromagnetiske underlag
Sensor for ikke-ferrometalliske underlag
Topunkts-kalibriering
Standardavvik
Batteristatusindikator
Feilindikator ved feil måling
Bluetooth

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig