Lekkasjelokalisering
  1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Lekkasjelokalisering

Lekkasjelokalisering

Proff lekkasjesøk med ultrasoniske detektorer, hydrogenmetere, og instrumenter som bruker pulset strøm, tåke, UV stråling og mer!

Lekkasjelokalisering
Lekkasjelokalisering
Lekkasjelokalisering

Fremtidsrettet 2-i-1-måler til lekkasjesøk via korrelasjon eller akustisk lekkasjelokalisering

LD20HC korrelator kombinerer ingeniørkunst av høy kvalitet „made in Germany“ med ny teknologi til lekkasjesøk i rørledninger eller drikkevannsnett og anbefales derfor som en del av et optimalt standardutstyr for vannverk og måletekniske tjenesteytere.

Ved lekkasjesteder strømmer det ut vann under trykk. Dette medfører en strømningslyd som beveger seg i begge retninger i rørledningene og kan registreres av svært ømfintlige sensorer. Disse kan monteres på tilgjengelige steder som hydranter eller ventiler.

Fordi rørtypen har innvirkning på lydfordelingen, kan du stille inn nøyaktig materiale og diameter til alle rørene på LD20HC. Dette muliggjør registrering av 20 røravsnitt i en og samme måleprosess. Signalet som fanges opp, forsterkes og sendes trådløst til korrelatoren. Denne kan behandle signalet med 256 ulike filtre som kan velges etter behov.