1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Lekkasjelokalisering
 4. Hydrogen-lekkasjesøker XRS 9012

Hydrogen-lekkasjesøker XRS 9012

XRS 9012 representerer det aktuelle tekniske fremskrittet ved utviklingen av praksisoptimaliserte hydrogen-lekkasjesøkere.

Denne lette, kraftige og hendige måleren gjør det mulig å finne lekkasjer raskt samtidig som du sparer tid og penger. Ingen lekkasje er for liten eller for stor til å bli funnet raskt og presist med XRS-systemet! 

Designen av XRS-lokaliseringssystemet er basert på aktuelle kunnskaper fra material- og prosessteknikken. Derfor gir denne måleren brukeren håndfaste fordeler sammenlignet med andre gassdetektorer.

Fakta om sporgass:

Når man analyserer gassenes fysiske egenskaper som er relevante for lekkasjesøk, finner man raskt ut at hydrogen er overlegen alle andre gasser. Derfor brukes hydrogengass som sporgass ved lekkasjesøk med XRS-systemet. Det er ikke bare den letteste, men også den gunstigste av alle sporgassene, og fullstendig sikker når den brukes i riktig form: fortynnet med nitrogen. I XRS-systemet brukes det derfor en gassblanding av 5 % hydrogen og 95 % nitrogen. Denne miljøvennlige gassblandingen er verken brannfarlig, giftig eller korroderende! Hydrogen og nitrogen forekommer i alle biologiske systemer. Det naturlige hydrogeninnholdet i luften er på 0,5 ppm.

Eksempler på bruk:

 • Rørbrudd-/ledningsbruddsøk
 • Tele-/strømkabel
 • Lekkasjesøk på flatt tak
 • Hydrauliske og pneumatiske systemer
 • Beholdere, ventiler, kjeler, varmevekslere
 • Bygninger og båter
 • og mye mer …

XRS – Oversikt over systemkomponentene

Trotec standardpakke for XRS-systemet inneholder:

 • Hydrogen-lekkasjesøker XRS 9012 inkl. bæreveske (ill. 1)
 • Målehode XRS H 21 (ill. 2)
 • Kabel XRS C 21 S, 3 m (ill. 3)

Systemkomponenter tilgjengelig som tilleggsutstyr:

 • Standard-håndtak XRS P 12 (ill. 4)
 • Gulvmålehode XRS 8212 (ill. 5)
 • Gulvsonde XRS 8612 (ill. 6) med vakuumpumpe (ill. 7)
 • Andre komponenter på forespørsel

Drift av XRS 9012: Målerens ømfintlighet kan stilles inn individuelt for enhver oppgave.

Ønsket ømfintlighet stilles inn med et tastetrykk. Denne metoden gjør at det arbeides på en ny måte – sikrere og mer effektivt:

For det første kan større flater kan kontrolleres raskt med maksimal ømfintlighet. Når det kommer inn et signal, kan ømfintligheten deretter velges slik at eventuelle forstyrrende signaler blendes ut og lekkasjen kan lokaliseres presist.

Muligheten for å redusere ømfintligheten er en annen fordel.

Grove lekkasjer på små områder gir ikke lenger fullt utslag. For entydig lokalisering av større lekkasjer kan ømfintligheten bare stilles tilbake til et minimum.

På grunn av den raske reaksjonstiden kan også de minste sporgasskonsentrasjonene registreres med et markant signal, som ved tiltakende konsentrasjon raskt synker mot nullverdien igjen. I tillegg kan nullpunktet når som helst stilles inn på nytt igjen med et tastetrykk.

Under utviklingen ble det også lagt spesiell vekt på sikkerhet og komfort:

Lekkasjesøkeren er utformet slik at den kan bæres mest mulig nær kroppen. Den leveres med en bærereim slik at det er mulig å arbeide fritt med begge hendene. En praktisk detalj som gir ekstra sikkerhet.

Som regel blir XRS 9012 primært sett brukt til lokalisering av lekkasjer og ikke til måling av gasskonsentrasjoner. Hvis det likevel skal gjennomføres en grov lokalisering gjennom måling på ulike målesteder, kan dette utføres raskt og enkelt ved å øke ømfintlighetsinnstillingen.

Nyttige egenskaper i praksis: MAX-funksjonen registrerer ved hvert trykk på knappen den maksimale konsentrasjonen på målepunktet. Slik kan gasskonsentrasjonene på ulike steder sammenlignes direkte med hverandre.

XRS 9012 er utstyrt med en automatisk batteriladefunksjon. Hvis batteriet går tomt, holder det vanligvis å lade det i 5 til 10 minutter for å kunne avslutte den aktuelle målingen. Ladingen kan også utføres via sigarettenneren i kjøretøyet.

Håndfaste fordeler for XRS-systemet i praksis

Designen av XRS-systemet er basert på aktuelle kunnskaper fra material- og prosessteknikken. Fordeler for brukeren: En effektiv måler med et veldig optimalisert pris-ytelse-forhold! Alt i alt er XRS-systemet tidenes beste gassdetektor-løsning for ikke-destruktivt lekkasjesøk!

I tillegg til vår mangeårige erfaring med tracergass-systemer er det i videreutviklingen av dette systemet innarbeidet mange praksisbaserte brukerimpulser: Målesensoren er for eksempel montert direkte i gulvsonden. Resultat: Ekstremt raske reaksjonstider!

Også helt øverst på brukernes ønskeliste: lave følgekostnader og høy sviktsikkerhet! Derfor arbeider XRS-systemet, i motsetning til andre gassdetektorer, uten vakuumpumpe, og dermed forsvinner dyre reparasjoner av disse sviktutsatte komponentene!

 • Justerbar ømfintlighet
 • Ingen metting – selv ved store lekkasjer
 • Rask gjenoppretting
 • Automatisk nullpunktinnstilling
 • Ingen kryssømfintlighet med andre gasser
 • Ergonomisk apparathus – bærereim lar deg arbeide med begge hender
 • Vedlikeholdsfritt batteri med rask opplading og lang levetid, kan også lades i kjøretøy (12 V)
 • Feilanvisning
 • Min.-/Maks.-verdiminne

Tilbehør til XRS 9012

Håndprobe XRS H 21: For hydrogen-lekkasjesøk med XRS 9012

Håndproben XRS H 21 er del av standardtilbehøret til hydrogen-lekkasjesøkeren XRS 9012. Den egentlige sensoren befinner seg i tuppen av håndproben, som er forbundet til lekkasjesøkeren med en ledning. Måleren reagerer så snart sporgass treffer håndproben.

XRS H 21 er ypperlig egnet til nøyaktig lekkasjelokalisering og kan brukes i kombinasjon med standardhåndtaket XRS P 12.

Gulvmålehode XRS 8212: For lekkasjesøk under svært tøffe forhold

Gulvmålehodet kan brukes ved lekkasjesøk på mykt underlag, som jord, leire, sand, grus, snø eller myr, og overalt der hvor overflate-målehodet XRS 8612 ikke kan brukes på grunn av vekst.

Fordelene i praksis:

 • Gjenkjenner hydrogen i tørr og fuktig underlag, kan brukes i alle typer mykt underlag
 • Hydrogensensor integrert i spissen
 • Arbeider uten pumpe
 • Vanntett

Gulvmålehodet XRS 8212 brukes sammen med lekkasjesøkeren XRS 9012 og er spesielt egnet for lekkasjesøk under svært tøffe miljøforhold.

Hydrogen er vannløselig opp til en bestemt størrelsesorden. Gulvmålehodet XRS 8212 brukes derfor også i vann for å lokalisere oppløst hydrogen.

Gulvsonde XRS 8612

Denne sonden er spesielt utviklet for lekkasjesøk på underjordiske tanker eller ledninger og blir brukt sammen med XRS 9012. 

For å forhindre at hydrogenet umiddelbart forsvinner når det når overflaten på grunn av den høye volatiliteten, suger sonden gassen umiddelbart opp fra bakken eller gulvbelegget. Slik er det mulig å lokalisere selv de minste lekkasjer i rør og beholdere nøyaktig uten at disse må bores eller graves frem.

En vakuumpumpe med to driftshastigheter er også del av utstyret til gulvsonden XRS 8612. Hydrogensensoren som brukes er av lik konstruksjon som sensoren til XRS 9012. Monteringen av denne sensoren betyr at den oppsporte gassen meldes raskere enn det som er mulig ved tilføring av gassen via en slange til lekkasjesøkeren.

Det pålitelige batteriet til XRS 9012 kan også brukes i gulvsonden XRS 8612. En lysdiode viser når batteriet må lades. Batteriet kan lades ubegrenset ofte og lenge.

For å forhindre at vann suges inn i sonden, har gulvsonden XRS 8612 et støvfilter og en overløpsventil. En lysdiode viser når overløpsventilen er lukket. Med et tastetrykk kan ventilen settes i driftsberedskap igjen.

Kjøp

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer XRS009012
Apparathusutførelse
  Metall
Display
  ikke noe display
Energiforsyning
  ekstern (strømenhet)
  intern (batteri)
Driftsvarighet
  13 t ved 20 °C
  6 t ved -20 °C
Grensesnitt
  3,5 mm hannplugg (hodetelefon)
  Bajonett (sensor)
Apparatstyring
  Folietastatur
Beskyttelsesgrad
  IP55
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 1,9
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
ekstern sensorikk
  Gass [H2]
Funksjoner og utstyr
  Sporegass-lekkasjesøk
  Feilanvisning
  justerbar ømfintlighet
  Ingen sensormetting – selv ved store lekkasjer
  hurtig sensorgjentagelse ved sterke gasskonsentrasjonssvingninger
  automatisk nullpunktinnstilling
  Lav kryssfølsomhet overfor andre gasser
  minimal måleverdilagring
  maksimal måleverdilagring
  vedlikeholdsfritt batteri med kort ladetid og lang levetid
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Målehode XRS H21
  Måleapparat
  Bruksanvisning
  Mini øretelefoner
  Transportveske
  Forbindelseskabel XRS C21 (3 m)
  Standard håndtak XRS P12

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

XRS H 21

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer XRS000H21
H2-gass [ppm]
  Måleområde min. | H2-gass [ppm] 0,7
  Reaksjonsevne | H2-gass [ppm] 0,7
  Responstid < 1
  Oppvarmingstid 6 s
Pumpesett
  Pumpekapasitet standard (l/min.) [L/min]
  Pumpekapasitet maks. (l/min.) [l/min]
  Pumpekapasitet standard (mbar) [mbar]
  Pumpekapasitet maks. (mbar) [mbar]
  Pumpetype
  Strømtilførsel
  Effektforbruk [kW]
  Effektforbruk ca. [mA]
  Batterikapasitet standard ( > 0 °C) [h]
  Batterikapasitet ved maks. pumpekapasitet ( > 0°C) [h]
Materiale sensorelement
  Annet
  Aluminium
  Rustfritt stål
  Kompositt
  Polykarbonat
Materiale håndtak
  Plast
  Plast/Metall
  Metall
Grensesnitt/pluggformat
  Pluggformat Spesialstikkontakt 5-polig
  SDI-kontakt
Miljøbetingelser (måleelektronikk i håndtaket)
  Driftstemperatur min. [°C] -20
  Driftstemperatur maks. [°C] 50
  Lagringstemperatur min. [°C]
  Lagringstemperatur maks. [°C]
Funksjoner og utstyr
  robust sinterfilter for å beskytte sensoren
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  H2-hydrogengass [Digits]
Funksjoner og utstyr
  robust sinterfilter for å beskytte sensoren
  fleksibel svanehals
  funksjonell gripeknott med tilkoblet aktiv sugepumpe
  beskyttet sensorspiss for innføring i mykt underlag
  Gummimansjett for bedre tetting
  integrert forbindelseskabel
  Sinter-beskyttelseshette
  justerbare hule forlengelsesrør

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

XRS 8212

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer XRS008212
H2-gass [ppm]
  Måleområde min. | H2-gass [ppm] 0,7
  Reaksjonsevne | H2-gass [ppm] 1
  Responstid < 1
  Oppvarmingstid < 10
Pumpesett
  Pumpekapasitet standard (l/min.) [L/min]
  Pumpekapasitet maks. (l/min.) [l/min]
  Pumpekapasitet standard (mbar) [mbar]
  Pumpekapasitet maks. (mbar) [mbar]
  Pumpetype
  Strømtilførsel
  Effektforbruk [kW]
  Effektforbruk ca. [mA]
  Batterikapasitet standard ( > 0 °C) [h]
  Batterikapasitet ved maks. pumpekapasitet ( > 0°C) [h]
Dimensjoner sensorelement
  Lengde [mm] 905
  Diameter [mm] 24
Materiale sensorelement
  Annet
  Aluminium
  Rustfritt stål
  Kompositt
  Polykarbonat
Materiale håndtak
  Materialutførsel Plast/Metall
  Plast
  Metall
Grensesnitt/pluggformat
  Pluggformat Spesialstikkontakt 5-polig
  SDI-kontakt
Miljøbetingelser (måleelektronikk i håndtaket)
  Driftstemperatur min. [°C] -20
  Driftstemperatur maks. [°C] 50
  Lagringstemperatur min. [°C]
  Lagringstemperatur maks. [°C]
Funksjoner og utstyr
  beskyttet sensorspiss for innføring i mykt underlag
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 0,54
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  H2-hydrogengass [Digits]
Funksjoner og utstyr
  beskyttet sensorspiss for innføring i mykt underlag
  fleksibel svanehals
  funksjonell gripeknott med tilkoblet aktiv sugepumpe
  Gummimansjett for bedre tetting
  integrert forbindelseskabel
  robust sinterfilter for å beskytte sensoren
  Sinter-beskyttelseshette
  justerbare hule forlengelsesrør

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

XRS 8612

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer XRS008612
H2-gass [ppm]
  Måleområde min. | H2-gass [ppm] 0,7
  Reaksjonsevne | H2-gass [ppm] 0,7
  Responstid < 1
Pumpesett
  Pumpekapasitet standard (l/min.) [L/min] 0,5
  Pumpekapasitet maks. (l/min.) [l/min] 1
  Pumpekapasitet standard (mbar) [mbar] 200
  Pumpekapasitet maks. (mbar) [mbar] 450
  Pumpetype Membranpumpe
  Strømtilførsel Batteri
  Batterikapasitet standard ( > 0 °C) [h] 20
  Batterikapasitet ved maks. pumpekapasitet ( > 0°C) [h] 3
Dimensjoner sensorelement
  Lengde [mm] 905
  Diameter [mm] 24
Materiale sensorelement
  Annet
  Aluminium
  Rustfritt stål
  Kompositt
  Polykarbonat
Materiale håndtak
  Materialutførsel Plast/Metall
  Plast
  Metall
Grensesnitt/pluggformat
  Pluggformat Spesialstikkontakt 5-polig
  SDI-kontakt
Miljøbetingelser (måleelektronikk i håndtaket)
  Driftstemperatur min. [°C] -20
  Driftstemperatur maks. [°C] 50
  Lagringstemperatur min. [°C] -30
  Lagringstemperatur maks. [°C] 50
Funksjoner og utstyr
  robust sinterfilter for å beskytte sensoren
  funksjonell gripeknott med tilkoblet aktiv sugepumpe
  Gummimansjett for bedre tetting
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 1,8
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  H2-hydrogengass [Digits]
Funksjoner og utstyr
  robust sinterfilter for å beskytte sensoren
  funksjonell gripeknott med tilkoblet aktiv sugepumpe
  Gummimansjett for bedre tetting
  fleksibel svanehals
  beskyttet sensorspiss for innføring i mykt underlag
  integrert forbindelseskabel
  Sinter-beskyttelseshette
  justerbare hule forlengelsesrør

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

[Translate to Norwegian:] Seminare