Markeringsfargestoffer
  1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Lekkasjelokalisering
  4. Markeringsfargestoffer

Markeringsfargestoffer

Fargestoffer for lekkasjesøk, tetthetskontroll, og visning av strømninger

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Med markeringsfargene fra Trotec får du farger i høy kvalitet for ulike bruksområder. Om du må utføre lekkasjesøk i vvs-installasjoner eller på flate tak, kontrollere tilkoblingen til utløpsvannledningen eller markere vann for å synliggjøre strømningsretningen – vårt utvalg av fargestoffer er like mangfoldig som dine behov. Det strekker seg fra 100 % naturlige fargestoffer i næringsmiddelkvalitet til ulike fluoriserende fargestoffer. Tabellen nedenfor hjelper deg å velge riktig markeringsmiddel:

Hvilket fargestoff til hvilket formål?

Hjelp til valg av markeringsfargestoff

Pure-serien Uranin Luminat
Inholdsstoffene er av 100 % næringsmiddelkvalitet
Brytes ned biologisk, naturlig stoffskifte
Ufarlig for mennesker og dyr
Skadelig ved overdosering
Sparsom
Trenger inn i kapillærer
Kjemisk stabil over lang tid for undersøkelser over tid
Lyser i UV-lys
Intens farge (også synlig i mørkt, stående vann)
Fargeløs, fargenøytral bruk
Generelt godkjent for lekkasjesøk / påvisning av strømningsretning *
Egnet til deteksjon av ledningsbrudd *
Egnet til deteksjon av lekkasjer i murverk *

* Kjemisk sporing (markeringssubstanser) er potensielt giftig, avhengig av behandlingstid og eksposisjon. Derfor kan det være betenkelig å bruke dem i forbindelse med drikkevannsledninger- eller grunnvannledninger. Avhengig av behov kan de naturlige fargene i Trotecs Pure-serie være et alternativ som er 100 % biologisk nedbrytbart. Ellers er Uranin mye brukt, særlig ved påvisning av strømningsretning eller tetthetskontroll av murverk. Hvis markeringssubstansen ikke skal etterlate fargespor på objektet samtidig som det skal være kjemisk stabilt over tid, anbefaler vi å bruke Luminat, som kun blir synlig i UV-lysstråler.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig