1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Lokalisering og deteksjon
  4. LTC- og LTS-sporingssystemer

LTC- og LTS-sporingssystemer

For punkt- og strekningssøk i ikke-metalliske rørledninger

Målrettet registrering og følging av tomme rør eller blokkerte steder

I forbindelse med grunnarbeider er ikke alltid posisjonen og forløpet til eksisterende ledninger og kanaler kjent eller tydelig dokumentert. Derfor forårsakes det ofte vesentlige skader på kabler og rør under graving, som medfører høye reparasjonskostnader.

Ved å bruke LTS-lokaliseringssystemer blir det vesentlig enklere å finne ikke-metalliske rør.

Bruksområdene til LTS-lokaliseringsapparatene omfatter alle områder innen underjordisk konstruksjon, for eksempel avløpsvann- og ferskvannsføring, kabellegging eller drenerings- og deponiarbeid.

Når det gjelder husinstallasjoner er særlig de kompakte LTC-systemene et verdifullt hjelpemiddel for å fastslå rørforløp eller kunne lokalisere defekter.

Ekstrem skyvestabilitet samtidig som bøyeradiusen er liten

Skyvekabelprofilen til LTC- og LTS-systemene består av en spesiell kombinasjon av glassfiberkjerne med integrerte kobbertråder og beskyttelsesmantel av polypropylen, som forener skyvestabiliteten til en stiv stang med den fleksibiliteten og lille bøyeradiusen som kreves i praksis.

Derfor går det raskt, enkelt og nøyaktig å mate kabler for hånd, selv i kompliserte, belagte rørsystemer.

sporingssystemer

Direkte sammenligning av alle sporingssystemer

Her har du muligheten til å sammenligne alle sporingssystemer fra Trotec på en oversiktlig måte, slik at du finner den sporingssystemer som passer best for deg.

Modeller som du ikke ønsker å ta med i sammenligningen, kan du enkelt klikke bort.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig