1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Lokalisering og deteksjon
  4. LTC- og LTS-sporingssystemer
  5. LTS-systemer

LTS-system

LTS-system for punkt- og strekningssøk

Stabil og fleksibel glassfiber-skyvekabel med liten bøyeradius

Med de universelle LTS-lokaliseringssystemene kan du gjennomføre punktlokaliseringer – for eksempel for å lokalisere defekte punkter i røranleggene, som tilstoppelser, nedsegne rørstykker osv. – og rutelokaliseringer for å fastslå komplette rørforløp.

Utførelse: Kompakt bæreramme egnet for byggeplasser. Glassfiberkabel med polypropylen-mantel og integrerte kobbertråder, ø 4,5 mm. Endebestemmelsesspole, tilkoblingsboks med kontakter og stifter for to sendertilkoblinger, beskyttelseslakkert stålrørramme med haspel ø 400 mm.

Alle LTS-systemer er utstyrt med en sliperingsender som muliggjør mating av sondekabelen, selv når senderen er tilkoblet.


Strekningssøk

Strekningssøk

Glassfiberkabelen i lokaliseringssystemene inneholder kobberledere, som sender fra seg et lokaliserbart signal over hele ledningslengden når en sender er tilkoblet. Til dette monteres en senderkabel på LTS og den andre jordes.

Punktsøk

Punktsøk

På skyvekabelhodet til LTS-apparatene er det montert en sonde som er lett å lokalisere gjennom et spesielt kraftig felt. Senderen tilkobles via to kabler på tilkoblingsboksen til LTS.

Illustrasjonene viser eksempel på en ST-510-sender og SR-24-mottaker. Begge lokaliseringssystemene muliggjør imidlertid bruk av alle vanlige sende- og mottakerenheter som opererer i 33-kHz-området.


LTS-system med sleperingssender

LTC-system
Ø skyvekabel / Ø sondehode: 4,5 mm / 12 mm
LTC-system
Skyvekabelens lengde: 30 m, 50 m, 80 m
LTC-system
Dimensjon: 210 x 440 x 490 mm
LTC-system
maksimal lokaliseringsdybde: ca. 4 m (avhengig av kvaliteten på det dekkende materialet)

Ekstrem skjærstabilitet med små bøyeradier samtidig
Skyvekabelprofilen til LTS-systemene består av en spesiell kombinasjon av glassfiberkjerne med integrerte kobbertråder og beskyttelsesmantel av polypropylen, som forener skyvestabiliteten til en stiv stang med den fleksibiliteten og lille bøyeradiusen som kreves i praksis. Derfor går det raskt, enkelt og nøyaktig å mate kabler for hånd, selv i kompliserte, belagte rørsystemer.
LTS-system for punkt- og strekningssøk
Hele plasseringen kan gjøres av bare én person. Bruksområdene til LTS-lokaliseringsanordningene omfatter alle områder innen anleggsteknikk, for eksempel kloakk- og ferskvannsforsyning, kabellegging eller drenerings- og deponiarbeid.
sporingssystemer

Direkte sammenligning av alle sporingssystemer

Her har du muligheten til å sammenligne alle sporingssystemer fra Trotec på en oversiktlig måte, slik at du finner den sporingssystemer som passer best for deg.

Modeller som du ikke ønsker å ta med i sammenligningen, kan du enkelt klikke bort.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Fordelene i praksis:

  • Egnet for punkt- og strekningssøk
  • Den komplette lokaliseringen kan utføres av kun én person
  • Stabil og fleksibel glassfiber-skyvekabel med liten bøyeradius
  • Endelokaliseringsspole
  • Sliperingsender fra fremtrekk av glassfiberkabelen også med tilkoblet sender

LTS4530S

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.110.005.075
Ledningssøk
  maksimal lokaliseringsdybde ca. 4 m (avhengig av kvaliteten på det dekkende materialet)
  frekvens som skal benyttes Multi-frekvens
  Ø skyvekabel 4,5 mm
  Ø sondehode 12 mm
  Skyvekabelens lengde 30 m
Grensesnitt
  M4 Tilkobling skruen
Energiforsyning
  ekstern (sendeenhet)
Apparathusutførelse
  Metall
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 210
  Bredde (uten emballasje) [mm] 440
  Høyde (uten emballasje) [mm] 490
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 3
  (inkl. emballasje) [kg] 6,1
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
ekstern sensorikk
  passiv utsending av en lokaliseringsfrekvens til ledningssøk
Funksjoner og utstyr
  Mulighet for punktlokalisering
  Mulighet for strekningssøk
  med sliperingsender
  Bremse finjusterbar

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

LTS4550S

LTS4550S Punkt- og linjelokaliseringssystem 50m vis i Trotecs nettbutikk
Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.110.005.085
Ledningssøk
  maksimal lokaliseringsdybde ca. 4 m (avhengig av kvaliteten på det dekkende materialet)
  frekvens som skal benyttes Multi-frekvens
  Ø skyvekabel 4,5 mm
  Ø sondehode 12 mm
  Skyvekabelens lengde 50 m
Grensesnitt
  M4 Tilkobling skruen
Energiforsyning
  ekstern (sendeenhet)
Apparathusutførelse
  Metall
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 210
  Bredde (uten emballasje) [mm] 440
  Høyde (uten emballasje) [mm] 490
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 3,25
  (inkl. emballasje) [kg] 6,8
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
ekstern sensorikk
  passiv utsending av en lokaliseringsfrekvens til ledningssøk
Funksjoner og utstyr
  Mulighet for strekningssøk
  Bremse finjusterbar
  med sliperingsender
  Mulighet for punktlokalisering

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

LTS4580S

LTS4580S Point and Line Locator 80m vis i Trotecs nettbutikk
Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.110.005.105
Ledningssøk
  maksimal lokaliseringsdybde ca. 4 m (avhengig av kvaliteten på det dekkende materialet)
  frekvens som skal benyttes Multi-frekvens
  Ø skyvekabel 4,5 mm
  Ø sondehode 12 mm
  Skyvekabelens lengde 80 m
Grensesnitt
  M4 Tilkobling skruen
Energiforsyning
  ekstern (sendeenhet)
Apparathusutførelse
  Metall
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 210
  Bredde (uten emballasje) [mm] 440
  Høyde (uten emballasje) [mm] 490
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 3,5
  (inkl. emballasje) [kg] 7,7
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
ekstern sensorikk
  passiv utsending av en lokaliseringsfrekvens til ledningssøk
Funksjoner og utstyr
  Mulighet for punktlokalisering
  Mulighet for strekningssøk
  med sliperingsender
  Bremse finjusterbar

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Seminarer