Partikkelteller PC200

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Luftkvalitet
 4. Partikkelteller
 5. PC200 partikkeltelleren

Partikkelteller PC200

Instrument for presis kontroll av luftkvaliteten, f.eks. i renrom eller for inspeksjon av filteranlegg

Mobil miljømåler for luftkvalitetsmålinger innendørs, effektivitets- og lekkasjetesting av svevestøv- eller HVAC-filtre samt for kontroll av teknisk renhet innen prosessteknikken.

PC200 er en ergonomisk håndholdt måler for luftpartikkelovervåkning og registrering av klimadata med integrert bilde-video-funksjon for dokumentering.

De allsidige målefunksjonene og samsvar med ISO-21501-4 åpner for mange fleksible bruksområder for brukeren, fra renromskontroll og filtereffektivitetstester til overvåkning av arbeidsplassbelastninger eller kvalitetssikringstiltak.

Alle måleverdier i de seks partikkelstørrelseskanalene vises samtidig og godt leselige på den 2,8 tommers store farge-LCD-en til PC200.

En ekstra fargeindikatorfremstilling med automatisk akustisk alarm letter den raske registreringen av kritiske partikkelkonsentrasjoner.

I tillegg til luftpartikkelantallet og størrelsesfraksjonene, registrerer PC200 dessuten miljøklimaparametere, som relativ luftfuktighet, luft-, duggpunkt- og fuktkuletemperatur.

Det er også integrert et digitalt kamera for bilde- og videodokumentering av måleomgivelsene.

Dataloggerfunksjonen til PC200 muliggjør en registrering av 5000 måledatasett på det interne minnet, og dette kan utvides opp til 8 GB med et MicroSD-kort, slik at minnekapasiteten økes betraktelig.

Etter målingen kan samtlige registrerte data overføres raskt og enkelt til en PC for dokumentering eller evaluering via USB-grensesnittet.

Laser-partikkelteller med integrert miljømåleenhet og bilde-video-funksjon – PC200 er den ideelle løsningen for overvåkning, kvalitetssikring og vurdering av luftkvaliteten for produktivitet, helse og sikkerhet:

Filterlekkasjekontroll

Svevestøvfilter som brukes i industrielle prosesser må kontrolleres jevnlig for å se at de fungerer riktig og ikke lekker.

Slike kontroller er fremfor alt nødvendige ved fjerning eller etter filterbytter for å forhindre potensielle lekkasjer.

Den høye ømfintligheten og nøyaktigheten til PC200 gjør at denne ISO-21501-4-kompatible partikkeltelleren egner seg svært godt til kontroll av effektiviteten og tettheten til industrielle svevestøvfiltre.

Teknisk renhet innen prosessteknikken

I følsomme produksjonsomgivelser kan forurensninger fra mikro- og nanopartikler som aerosoler, støv, sot eller bakterier avleires konsistent på produkter slik at de påvirkes både optisk og funksjonsmessig.

Her er PC200 et ideelt hjelpemiddel for å forhindre kontaminering, slik at det kan utelukkes kvalitetstap på grunn av partikkelforurensninger.

Luftkvalitetsmålinger innendørs

Innbyggerne i industriland oppholder seg i gjennomsnitt 90 % innendørs. Med tanke på helse og produktivitet er derfor kvaliteten på romluften av avgjørende betydning.

Med PC200 kan du sikkert registrere problematiske skadelige partikkelkonsentrasjoner og -kilder og dokumentere overholdelsen av juridisk fastsatte grenseverdier.

Fordelene i praksis:

 • Partikkelteller med laserdiode med lang levetid
 • Samsvar med ISO 21501-4
 • 6 partikkelstørrelseskanaler fra 0,3 til 10 μm
 • Registrerer størrelsesfraksjoner og konsentrasjoner av luftpartikler
 • Måler i tillegg miljøklimaparametere som relativ luftfuktighet, luft-, duggpunkt- og fuktkuletemperatur
 • Datalogger for 5000 måleverdier på internt minne (ekstra minneutvidelse per MicroSD-kort opp til 8 GB)
 • Integrert digitalkamera for bilde- og videodokumentering av måleomgivelsene
 • Ekstra fargeindikatorfremstilling med automatisk akustisk alarm for rask registrering av kritiske partikkelkonsentrasjoner
 • 2,8-tommers stor farge-LCD med bakgrunnsbelysning for samtidig visning av alle målte parametere
 • Ergonomisk betjening med én hånd
 • Stativgjenger for kontinuerlig måling på stativ
 • PC-måledataeksport via USB-grensesnitt
 • Levering inkludert kalibreringsbevis (tilleggsutstyr)

Teknisk bygningsadministrasjon

Oppvarmings-, ventilasjons- og klimateknikere ser i PC200 det ideelle måleinstrumentet for alt vedlikeholds- eller kontrollarbeid på ventilasjonssystemer. Anlegg med feil kan raskt føre til merkbare luftkvalitetsproblemer i lukkede rom innendørs. Med PC200 kan skadelige stoffer lokaliseres, filtereffektiviteten registreres og partikkelkonsentrasjonene i luften innendørs undersøkes.

For saneringsfirmaer muliggjør PC200 dessuten rask og pålitelig registrering av isolasjonslekkasjer i saneringsområdene.

Kjøp

Partikkelteller PC200 vis i Trotecs nettbutikk

Partikkelteller PC200

Laser-partikkelteller med integrert miljømåleenhet og bilde-video-funksjon – PC200 er den ideelle løsningen for overvåkning, kvalitetssikring og vurdering av luftkvaliteten for produktivitet, helse og sikkerhet.

849,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat vis i Trotecs nettbutikk

Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat

Laser-partikkelteller med integrert miljømåleenhet og bilde-video-funksjon – PC200 er den ideelle løsningen for overvåkning, kvalitetssikring og vurdering av luftkvaliteten for produktivitet, helse og sikkerhet.

995,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.006.010
Partikkelkonsentrasjon
  Antall kanaler 6
  Kanalstørrelser 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Tallmodi Konsentrasjon, kumulativ, differensiell
  Telleeffektivitet 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler > 0,45 μm
  Gjennomstrømningsmengde 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe
  Nulltelling < 1 partikkel / 5 min.
  Koinsidenstap 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter)
  Detektortype Spredte lys måling
  Prøveinntak Isokinetisk sonde
Lufttemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 50
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 122
  Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatur under 10 °C - Temperatur over 40 °C [°C] 1
  Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatur under 50 °F - Temperatur over 104 °F [°F] 1,8
relativ luftfuktighet
  Måleområde min. [%] 0
  Måleområde maks. [%] 100
  Nøyaktighet 40 % - 60 % [%] 3
  Nøyaktighet 20 % - 40 % [%] 3,5
  Nøyaktighet 60 % - 80 % [%] 3,5
  Nøyaktighet 0 % - 20 % [%] 5
  Nøyaktighet 80 % - 100 % [%] 5
Duggpunkttemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 50
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 122
  Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Fuktkuletemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 80
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 176
  Nøyaktighet ± [°C] 1
  Nøyaktighet ± [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  monokrom
  Touch
Minneorganisering
  Datalagring intern Flash til 5 000 datasett
  ataminne utvidet (MicroSD, alternativ) - (maks. 16 GB)
  Fotolagringsformat JPEG (640 x 480)
  Videolagringsformat 3GP (320 x 240)
Grensesnitt
  USB
  Hodetelefontilkobling 3,5 plugg
Energiforsyning
  intern (batteri)
  ekstern (strømenhet)
  eksternt (USB)
  Batteritype Polymer LI-ION-batteri
Driftsvarighet
  ca. 4 h ved kontinuerlig drift
  > 30 h
Ladetid
  ca. 2 h ved tilkoblet AC-adapter
Apparathusutførelse
  Plast
  Metall
Miljøforhold
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 50
  Drift - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] 80
  Lagring - min. temperatur [°C] -10
  Lagring - maks. temperatur [°C] 60
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 240
  Bredde (uten emballasje) [mm] 58
  Høyde (uten emballasje) [mm] 75
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 0,435
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Lader
  Nullfilter med tilkoblingsslange
  Mini-stativ
  Transportkoffert
  USB-kabel
  Programvare
  Bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Partikkelkonsentrasjon [n/l]
  Partikkelkonsentrasjon [n/f³]
  relativ luftfuktighet [%]
  Lufttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Fuktkuletemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  Fuktkuletemperatur [°F]
  brennbare gasser [indikativ per konsentrasjonsavhengig tone]
  Karbonmonoksyd [ppm]
  Lys [fc]
  Lys [lx]
  Mikrobølgestråling [mW/cm²]
  Lyd [dB A]
  Lyd [dB C]
Funksjoner og utstyr
  Displaybelysning
  ¼-tommers stativgjenger
  Visning av maksimumsverdi
  Visning av minimumsverdi
  Måleverdi standby-funksjon
  valgbar tidsvurdering
  Alarmfunksjon akustisk
  Automatisk utkobling
  Gjennomsnittsverdivisning
  Språkvalg
  °C – °F-omkobling
  Bildeopptak
  Videoinnspilling
  automatisk displayutkobling - (90 sek., 2 min. eller 4 min.)
  Alarmfunksjon optisk
  Kalibrering
  4-talls måleverdivisning
  A/C frekvensvurdering
  Grenseverdialarm
  Lysdetektor
  Mikrofon
  Svanehalssonde

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Alternative produkter

PC200 med alternative produkter:

Start sammenligning
Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat vis i Trotecs nettbutikk

Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat

Laser-partikkelteller med integrert miljømåleenhet og bilde-video-funksjon – PC200 er den ideelle løsningen for overvåkning, kvalitetssikring og vurdering av luftkvaliteten for produktivitet, helse og sikkerhet.

995,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Partikelzähler PC220 vis i Trotecs nettbutikk

Partikelzähler PC220

Laser-Partikelzähler mit integrierter Umweltmesseinheit und Foto-Video-Funktion - das PC220 ist die optimale Lösung für die Überwachung, Qualitätssicherung und Bewertung der Luftqualität für Produktivität, Gesundheit und Sicherheit.

995,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Partikelzähler PC220 inkl. Cal.-Zertifikat vis i Trotecs nettbutikk

Partikelzähler PC220 inkl. Cal.-Zertifikat

Laser-Partikelzähler mit integrierter Umweltmesseinheit und Foto-Video-Funktion - das PC220 ist die optimale Lösung für die Überwachung, Qualitätssicherung und Bewertung der Luftqualität für Produktivität, Gesundheit und Sicherheit.

1.145,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (DA)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (DA)

TRT-BA-PC200-TC-004-DA.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (DE)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (DE)

TRT-BA-PC200-TC-004-DE.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (EN)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (EN)

TRT-BA-PC200-TC-004-EN.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (ES)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (ES)

TRT-BA-PC200-TC-004-ES.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (FI)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (FI)

TRT-BA-PC200-TC-004-FI.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (FR)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (FR)

TRT-BA-PC200-TC-004-FR.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (HU)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (HU)

TRT-BA-PC200-TC-004-HU.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (IT)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (IT)

TRT-BA-PC200-TC-004-IT.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (NL)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (NL)

TRT-BA-PC200-TC-004-NL.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (NO)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (NO)

TRT-BA-PC200-TC-004-NO.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (PL)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (PL)

TRT-BA-PC200-TC-004-PL.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (PT)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (PT)

TRT-BA-PC200-TC-004-PT.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (RU)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (RU)

TRT-BA-PC200-TC-004-RU.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (SV)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (SV)

TRT-BA-PC200-TC-004-SV.pdf (1.2 MB)

Nedlastinger

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (TR)

Bruksanvisning for partikkelteller PC200 (TR)

TRT-BA-PC200-TC-004-TR.pdf (1.1 MB)

Nedlastinger