Partikkelteller PC220

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Luftkvalitet
 4. Partikkelteller
 5. PC220 partikkeltelleren

Partikkelteller PC220

10-i-en-miljømåler for overvåkning av luftpartikler, gassdeteksjon og registrering av klimadata

PC220

Med PC220 har du en meget fleksibel og mobil miljømåler. Den måler partikkelrenheten til inneluften i seks ulike størrelsekanaler, fra 0,3 til 10 µm, samtidig. Dessuten detekterer den gasskonsentrasjoner av formaldehyd og karbonmonoksid i tillegg til å registrere klimadata som lufttemperatur, luftfuktighet, duggpunktstemperatur og våtkuletemperatur.

Videre er PC220 egnet til kvantitativ konsentrasjonsmåling av luftbåret E-støv som pustes inn (PM10) og A-støv som trenger inn i alveolene (PM2.5), fordi måleren viser partikkelmassene direkte som masseandel av luften i mikrogram per kvadratmeter.

Denne laser-partikkeltelleren er ISO-21501-4-konform. Standardmessig er den utstyrt med et installert digitalkamera til foto- og videodokumentasjon av måleomgivelsene. Måledata som dato og klokkeslett vises og lagres for å illustrere målestedet.

For kontinuerlig måling har PC220 en integrert datalogger som kan registrere inntil 5000 måledatasett direkte på et internt minne. Med et MicroSD-kort kan dette utvides til 16 GB. Etter målingen kan samtlige registrerte data overføres raskt og enkelt til en PC for dokumentering eller evaluering via USB-grensesnittet.

Takket være de mange målefunksjonene er PC220 en optimal løsning til å overvåke, kvalitetssikre og evaluere luftkvaliteten innenfor bruksområdene helse, sikkerhet og produktivitet.


Integrert HCHO-detektor – optimal til registrering av fare for formaldehyd

PC220 med integrert HCHO-detektor

Metanal – vanligvis omtalt som formaldehyd – er et kjemisk utgangspunkt for mange industriprodukter som lakk, maling, lim og bindemidler eller konserveringsstoffer. Mange formaldehydholdige materialer som treverk, gulvbelegg eller tekstiler kan medføre kontaminasjon av romluften i lang tid på grunn av utdunsting.

Nylig registrert som kreftfremkallende

Fordi det er giftig, har formaldehyd fått en ny grenseverdi for arbeidsplasser i Tyskland (AGW). Samtidig er det blitt registrert som kreftfremkallende i EUs kjemikaliedirektiv (CLP), noe som gjør det nødvendig med vernetiltak. De nye reglene gjelder fra 01.01.2016 og medfører nye dokumentasjons- og opplæringskrav til arbeidsgivere, for eksempel en eksponeringsprotokoll.

PC220 detekterer formaldehyd nøyaktig

Partikkeltelleren PC220 har en integrert HCOC-detektor som pålitelig registrerer konsentrasjonen av formaldehyd i luften allerede fra 0,01 ppm.

Samen med CO-detektoren, kvantitativ visning av partikkelmasse iht. PM-standard og de mange målefunksjonene for partikkelrenhet og romklimadata utgjør PC220 en perfekt løsning for deteksjon og dokumentasjon av formaldehyd-andelen av inneluften.


Kvantitativ registrering av finstøvemisjoner

PC220 viser partikkelmassene numerisk

Et menneskehår har en diameter på ca. 50 til 70 µm. Til sammenligning: diameteren til støvandelen som pustes inn (E-støv, PM10) og partiklene som trenger inn i alveolene (A-støv, PM2.5).
PC220 viser partikkelmassene numerisk

Det er ikke bare muligheten for helsefare på arbeidsplassen som gjør det nødvendig med en lovbestemt kvantitativ registrering av finstøv-emisjonsgraden.

Det er viktig å registrere E-støvet – den andelen av støvet som pustes inn, altså alle støvpartikler med en aerodynamisk diameter som er mindre enn 10 mikrometer. Men enda viktigere er det å registrere A-støvet – finpartikler som er så små at de trenger helt inn i alveolene i lungene.

PC220 registrerer disse støvandelene iht. PM-standarden som PM10 og PM2.5. Måleren viser disse andelene numerisk per kubikkmeter romluft på fargedisplayet.

Registreringen er basert på en internasjonalt anerkjent PM-kategorisering (particulate matter) fra amerikanske EPA, som skiller mellom luftpartikler på grunnlag av deres aerodynamiske diameter – mindre enn 10 mikrometer (PM10) og mindre enn 2,5 mikrometer (PM2.5).

Fordelene i praksis:

 • Partikkelteller med holdbar laserdiode
 • ISO 21501-4-konform
 • 6 partikkelstørrelseskanaler fra 0,3 til 10 μm
 • Måling av filtereffektivitet
 • Registrerer størrelsesandeler og konsentrasjon av luftpartikler.
 • Integrert gassdetektor for konsentrasjoner av formaldehyd og karbonmonoksid
 • Direkte omregning og visning av romluftens andeler av E-støv og A-støv i mikrogram per kubikkmeter luft
 • Måler i tillegg miljø-klimaparametere som luftfuktighet, duggpunkts- og våtkuletemperatur
 • Datalogger for 5 000 måleverdier på internt minne (kan utvides med MicroSD-kort)
 • Integrert digitalkamera for foto- og videodokumentasjon av måleomgivelsen
 • En ekstra fargeindikatorfremstilling med automatisk akustisk alarm for rask registrering av kritiske partikkelkonsentrasjoner
 • Stort 2,8 tommers farge-LCD med bakgrunnsbelysning viser alle registrerte parametere samtidig
 • Ergonomisk enhåndsbetjening
 • Stativgjenger for kontinuerlig måling på stativ
 • PC-måledataeksport via USB
 • Inkludert kalibreringssertifikat (ekstra)
For kontinuerlig måling leveres PC220 standardmessig med et praktisk ministativ.
Partikkelteller PC220
PC220 leveres komplett i en praktisk koffert, inkludert ministativ, nullfilter og tilkoblingsslange, adapter, USB-tilkoblingsledning og programvare.
Partikkelteller PC220

Partikkelteller PC220 – 10-i-1-miljømåler som måler:

 • Partikkelrenheten i luften med 6 partikkelstørrelser samtidig, fra 0,3 til 10 µm
 • Kvantitativ konsentrasjonsbestemmelse av E-støv (PM10) og A-støv (PM2.5) i romluften i µg per m³ luft
 • Konsentrasjoner av formaldehyd i luften
 • Konsentrasjoner av karbonmonoksid i luften
 • Partikkelmasseomregning og visning av HCHO og CO i mg per m³ luft
 • Relativ luftfuktighet
 • Lufttemperatur
 • Duggpunkttemperatur
 • Våtkuletemperatur
Partikkelteller PC220

Kjøp

Partikelzähler PC220 vis i Trotecs nettbutikk

Partikelzähler PC220

Laser-Partikelzähler mit integrierter Umweltmesseinheit und Foto-Video-Funktion - das PC220 ist die optimale Lösung für die Überwachung, Qualitätssicherung und Bewertung der Luftqualität für Produktivität, Gesundheit und Sicherheit.

995,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Partikelzähler PC220 inkl. Kalibrier-Zertifikat vis i Trotecs nettbutikk

Partikelzähler PC220 inkl. Kalibrier-Zertifikat

Laser-Partikelzähler mit integrierter Umweltmesseinheit und Foto-Video-Funktion - das PC220 ist die optimale Lösung für die Überwachung, Qualitätssicherung und Bewertung der Luftqualität für Produktivität, Gesundheit und Sicherheit.

1.145,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.006.015
Partikkelkonsentrasjon
  Antall kanaler 6
  Kanalstørrelser 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Tallmodi Konsentrasjon, kumulativ, differensiell
  Telleeffektivitet 50 % ved 0,3 µm, 100 % for partikler > 0,45 µm
  Gjennomstrømningsmengde 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe
  Nulltelling < 1 partikkel / 5 min
  Koinsidenstap 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter)
  Detektortype Spredte lys måling
  Prøveinntak Isokinetisk sonde
Partikkel-masseomregning
  Partikkel-masseomregning 2,5 µm, 10 µm
  Måleområde min. | Partikkel-masseomregning [µg/m³] 0
  Måleområde maks. | Partikkel-masseomregning [µg/m³] 2 000
  Oppløsning | Partikkel-masseomregning [µg/m³] 1
HCHO (formaldehyd)
  Måleområde min. | Formaldehyd [ppm] 0,01
  Måleområde maks. | Formaldehyd [ppm] 5
  Nøyaktighet ± | Formaldehyd [%] 5
  Oppløsning | Formaldehyd [ppm] 1
Karbonmonoksid
  Måleområde min. | Karbonmonoksid [ppm] 10
  Måleområde maks. | Karbonmonoksid [ppm] 1 000
  Nøyaktighet ± | Karbonmonoksid [%] 5
  Oppløsning [ppm] | Karbonmonoksid 1
Lufttemperatur
  Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] 0
  Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] 50
  Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] 32
  Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] 122
  Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatur under 10 °C - Temperatur over 40 °C [°C] 1
  Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatur under 50 °F - Temperatur over 104 °F [°F] 1,8
relativ luftfuktighet
  Måleområde min. | relativ luftfuktighet [%] 0
  Måleområde maks. | relativ luftfuktighet [%] 100
  Nøyaktighet 40 % - 60 % [%] 3
  Nøyaktighet 20 % - 40 % [%] 3,5
  Nøyaktighet 60 % - 80 % [%] 3,5
  Nøyaktighet 0 % - 20 % [%] 5
  Nøyaktighet 80 % - 100 % [%] 5
Duggpunkttemperatur
  Måleområde min. | Duggpunkttemperatur [°C] 0
  Måleområde maks. | Duggpunkttemperatur [°C] 50
  Måleområde min. | Duggpunkttemperatur [°F] 32
  Måleområde maks. | Duggpunkttemperatur [°F] 122
  Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Fuktkuletemperatur
  Måleområde min. | Fuktkuletemperatur [°C] 0
  Måleområde maks. | Fuktkuletemperatur [°C] 80
  Måleområde min. | Fuktkuletemperatur [°F] 32
  Måleområde maks. | Fuktkuletemperatur [°F] 176
  Nøyaktighet ± | Fuktkuletemperatur [°C] 1
  Nøyaktighet ± | Fuktkuletemperatur [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  monokrom
  Touch
Minneorganisering
  Datalagring intern Flash til 5 000 datasett
  ataminne utvidet (MicroSD, alternativ) - (maks. 16 GB)
  Fotolagringsformat JPEG (640 x 480)
  Videolagringsformat 3GP (320 x 240)
Grensesnitt
  USB
  Hodetelefontilkobling 3,5 plugg
Energiforsyning
  intern (batteri)
  ekstern (strømenhet)
  eksternt (USB)
  Batteritype Polymer LI-ION-batteri
Driftsvarighet
  ca. 4 h ved kontinuerlig drift
  > 30 h
Ladetid
  ca. 2 h ved tilkoblet AC-adapter
Apparathusutførelse
  Plast
  Metall
Miljøforhold
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 50
  Drift - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] 80
  Lagring - min. temperatur [°C] -10
  Lagring - maks. temperatur [°C] 60
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 0,435
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Lader
  Nullfilter med tilkoblingsslange
  Mini-stativ
  Transportkoffert
  USB-kabel
  Programvare
  Bruksanvisning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Partikkelkonsentrasjon [n/l]
  Partikkelkonsentrasjon [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Karbonmonoksyd [ppm]
  relativ luftfuktighet [%]
  Lufttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Fuktkuletemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Duggpunkttemperatur [°F]
  Fuktkuletemperatur [°F]
  brennbare gasser [indikativ per konsentrasjonsavhengig tone]
  Lys [lx]
  Lys [fc]
  Mikrobølgestråling [mW/cm²]
  Lyd [dB A]
  Lyd [dB C]
Funksjoner og utstyr
  Display som kan bakgrunnsbelyses
  ¼-tommers stativgjenger
  Visning av maksimumsverdi
  Visning av minimumsverdi
  Måleverdi standby-funksjon
  valgbar tidsvurdering
  Alarmfunksjon akustisk
  Automatisk utkobling
  Gjennomsnittsverdivisning
  Språkvalg
  Omkoblingsfunksjon °C/°F
  Bildeopptak
  Videoinnspilling
  automatisk displayutkobling - (90 sek., 2 min. eller 4 min.)
  Alarmfunksjon optisk
  Kalibreringsfunksjon
  4-talls måleverdivisning
  A/C frekvensvurdering
  Grenseverdialarm
  Lysdetektor
  Mikrofon
  Svanehalssonde

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Nedlastinger

Laster inn...