Vis alle x BQ20 x BQ30 partikkelmåler x PC200 x Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat x PC220 x Partikkelteller PC220 inkl. kal.-sertifikat
BQ20
BQ30 partikkelmåler
PC200
Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat
PC220
Partikkelteller PC220 inkl. kal.-sertifikat

Tekniske spesifikasjoner Standard leveringsomfang Målbare målverdier og...

Du sparer: 84,04 €

420,13 € 336,09 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Du sparer: 84,06 €

252,09 € 168,03 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

849,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

995,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

995,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

1.145,00 € inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 3.510.205.094 3.510.205.098 3.510.006.010 3.510.006.011 3.510.006.015 3.510.006.016
Partikkelkonsentrasjon
Nulltelling < 1 partikkel / 5 min. < 1 partikkel / 5 min. < 1 partikkel / 5 min < 1 partikkel / 5 min
Koinsidenstap 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter) 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter) 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter) 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter)
Prøveinntak Isokinetisk sonde Isokinetisk sonde Isokinetisk sonde Isokinetisk sonde
Gjennomstrømningsmengde 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styres av intern pumpe 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe
Telleeffektivitet 100% 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler > 0,45 μm 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler > 0,45 μm 50 % ved 0,3 µm, 100 % for partikler > 0,45 µm 50 % ved 0,3 µm, 100 % for partikler > 0,45 µm
Kanalstørrelser 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
Detektortype Spredte lys måling Light scattering Spredte lys måling Spredte lys måling Spredte lys måling Spredte lys måling
Tallmodi Kumulativ Konsentrasjon, kumulativ, differensiell Konsentrasjon, kumulativ, differensiell Konsentrasjon, kumulativ, differensiell Konsentrasjon, kumulativ, differensiell
Antall kanaler 2 2 6 6 6 6
Partikkel-masseomregning
Oppløsning [µg/m³] 1 1 1
Måleområde maks. [µg/m³] 2 000 2 000 2 000 2 000
Måleområde min. [µg/m³] 0 0 0 0
Partikkel-masseomregning 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm
HCHO (formaldehyd)
Oppløsning [ppm] 1 1
Nøyaktighet ± [%] 5 5
Måleområde maks. [ppm] 5 5
Måleområde min. [ppm] 0,01 0,01
Karbonmonoksid
Oppløsning [ppm] 1 1 1
Nøyaktighet ± [%] 5 5 5
Måleområde maks. [ppm] 9 999 1 000 1 000
Måleområde min. [ppm] 0 10 10
Lufttemperatur
Oppløsning [°F] 0,1 0,1
Temperatur under 10 °C - Temperatur over 40 °C [°C] 1 1 1 1
Måleområde min. [°C] 0 -20 0 0 0 0
Oppløsning [°C] 0,1 0,1
Måleområde maks. [°C] 50 70 50 50 50 50
Måleområde min. [°F] 32 -4 32 32 32 32
Måleområde maks. [°F] 122 158 122 122 122 122
Temperatur under 50 °F - Temperatur over 104 °F [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5 0,5 0,5 0,5
Nøyaktighet [°C] 2
Nøyaktighet ± 0 °C - 50 °C [°C] 1
Nøyaktighet ± 32 °F - 122 °F [°F] 2
Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9 0,9 0,9 0,9
relativ luftfuktighet
Måleområde min. [%] 0 0 0 0
Måleområde maks. [%] 100 100 100 100
Måleområde min. [%r.f.] 0 0
Displayoppløsning [%r.f.] 0,1 0,1
Måleområde maks. [%r.f.] 100 100
Nøyaktighet 20 % - 40 % [%] 3,5 3,5 3,5 3,5
Nøyaktighet 60 % - 80 % [%] 3,5 3,5 3,5 3,5
Nøyaktighet 40 % - 60 % [%] 3 3 3 3
Nøyaktighet 80 % - 100 % [%] 5 5 5 5 5 5
Nøyaktighet 0 % - 20 % [%] 5 5 5 5 5 5
Nøyaktighet 20 % - 80 % [%] 3,5 3,5
Duggpunkttemperatur
Måleområde maks. [°F] 122 122 122 122
Måleområde min. [°C] 0 0 0 0
Måleområde min. [°F] 32 32 32 32
Måleområde maks. [°C] 50 50 50 50
Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 1 1 1 1
Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Fuktkuletemperatur
Nøyaktighet ± [°C] 1 1 1 1
Nøyaktighet ± [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Måleområde maks. [°F] 176 176 176 176
Måleområde min. [°F] 32 32 32 32
Måleområde maks. [°C] 80 80 80 80
Måleområde min. [°C] 0 0 0 0
Display
monokrom
Touch
color
LCD
220 x 176 px
3" TFT LCD-display
TFT farge-LCD 2,0"
Minneorganisering
Videolagringsformat 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240)
Fotolagringsformat JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480)
ataminne utvidet (MicroSD, alternativ) - (maks. 16 GB)
Datalagring intern Flash 5.000 målinger intern Flash til 5 000 datasett til 5 000 datasett til 5 000 datasett til 5 000 datasett
Grensesnitt
3,5 mm hannplugg (hodetelefon)
Hodetelefontilkobling 3,5 plugg
USB
Energiforsyning
ekstern (strømenhet)
eksternt (USB)
intern (batteri)
via nettspenning
Batteritype 1 x 7,2 V Li-ion-batteri integrert 1 x 3,7 V Li-po-batteri Polymer LI-ION-batteri Polymer LI-ION-batteri Polymer LI-ION-batteri Polymer LI-ION-batteri
internt batteri (Li-ion)
Driftsvarighet
> 30 h
ca. 4 h ved kontinuerlig drift
Ladetid
ca. 2 h ved tilkoblet AC-adapter
Apparathusutførelse
Metall
Plast
Miljøforhold
Lagring - maks. temperatur [°C] 50 60 60 60 60
Lagring - maks. rel. luftfuktighet [%] 90
Lagring - min. temperatur [°C] -10 -10 -10 -10 -10
Drift - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] 80 100 80 80 80 80
Drift - maks. temperatur [°C] 40 50 50 50 50 50
Drift - min. temperatur [°C] 0 0 0 0 0 0
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 188 85 240 240 240
Bredde (uten emballasje) [mm] 35 75 58 58 58
Høyde (uten emballasje) [mm] 52 155 75 75 75
Vekt
(uten emballasje) [kg] 0,175 0,36 0,435 0,435 0,435 0,435
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
Mini-stativ
Nullfilter med tilkoblingsslange
Lader
Transportkoffert
USB-kabel
Kalibreringssertifikat
Programvare
Batteri(er)
Bruksanvisning
Festebrakett
Li-ion-batteri (integrert)
Mini-USB-kabel
Lader (USB 5 V, 1 A)
Li-po-batteri
Hurtigveiledning
Måleapparat
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
Lys [fc]
Karbonmonoksyd [ppm]
brennbare gasser [indikativperkonsentrasjonsavhengigtone]
Fuktkuletemperatur [°F]
Lys [lx]
Mikrobølgestråling [mW/cm²]
HCHO [ppm]
Lyd [dBC]
Lyd [dBA]
Duggpunkttemperatur [°F]
Fuktkuletemperatur [°C]
Massekonsentrasjon PM2,5/PM10
relativ luftfuktighet [%]
Lufttemperatur [°F]
Lufttemperatur [°C]
CO₂
Temperatur [°C]
Duggpunkttemperatur [°C]
Partikkelkonsentrasjon [n/f³]
Temperatur [°F]
Partikkelkonsentrasjon [n/l]
Funksjoner og utstyr
Videoinnspilling
automatisk displayutkobling - (90 sek., 2 min. eller 4 min.)
Kalibrering
Bildeopptak
°C – °F-omkobling
valgbar tidsvurdering
Gjennomsnittsverdivisning
Språkvalg
4-talls måleverdivisning
A/C frekvensvurdering
automatisk displayutkobling
Kalibreringsfunksjon
Display som kan bakgrunnsbelyses
Svanehalssonde
Mikrofon
Grenseverdialarm
Lysdetektor
Måleverdi standby-funksjon
Visning av minimumsverdi
Klokkeslett
¼-tommers stativgjenger
Utklappbar støtte
Automatisk utkobling
Minne for 5 000 måleverdier
Bargraf
Omkoblingsfunksjon °C/°F
Visning av batteristatus
Indikatorer for alle parameterne som er målt, skifter automatisk
Skjermens lysstyrke kan justeres
Displaybelysning
Visning av maksimumsverdi
Dato
Alarmfunksjon akustisk
måling av temperatur, relativ luftfuktighet, CO₂, konfigurerbart måleintervall, alternativ XY-grafikk
Alarmfunksjon optisk
Simultan måling av PM2,5 og PM10

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig