Vis alle x BQ20 x BQ30 partikkelmåler x PC200 x Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat x PC220 x Partikkelteller PC220 inkl. kal.-sertifikat
BQ20
BQ30 partikkelmåler
PC200
Partikkelteller PC200 inkl. kal.-sertifikat
PC220
Partikkelteller PC220 inkl. kal.-sertifikat

Tekniske spesifikasjoner Standard leveringsomfang Målbare målverdier og...

Du sparer: 84,05 €

420,13 € 336,08 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Du sparer: 100,87 €

252,09 € 151,22 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

849,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

995,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

995,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

1.145,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 3.510.205.094 3.510.205.098 3.510.006.010 3.510.006.011 3.510.006.015 3.510.006.016
Partikkelkonsentrasjon
Antall kanaler 2 2 6 6 6 6
Kanalstørrelser 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
Detektortype Spredte lys måling Light scattering Spredte lys måling Spredte lys måling Spredte lys måling Spredte lys måling
Tallmodi Kumulativ Konsentrasjon, kumulativ, differensiell Konsentrasjon, kumulativ, differensiell Konsentrasjon, kumulativ, differensiell Konsentrasjon, kumulativ, differensiell
Telleeffektivitet 100% 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler > 0,45 μm 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler > 0,45 μm 50 % ved 0,3 µm, 100 % for partikler > 0,45 µm 50 % ved 0,3 µm, 100 % for partikler > 0,45 µm
Gjennomstrømningsmengde 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styres av intern pumpe 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrt av intern pumpe
Nulltelling < 1 partikkel / 5 min. < 1 partikkel / 5 min. < 1 partikkel / 5 min < 1 partikkel / 5 min
Koinsidenstap 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter) 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter) 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter) 5 %, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter)
Prøveinntak Isokinetisk sonde Isokinetisk sonde Isokinetisk sonde Isokinetisk sonde
Partikkel-masseomregning
Partikkel-masseomregning 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm
Måleområde min. | Partikkel-masseomregning [µg/m³] 0 0 0 0
Måleområde maks. | Partikkel-masseomregning [µg/m³] 2 000 2 000 2 000 2 000
Oppløsning | Partikkel-masseomregning [µg/m³] 1 1 1
HCHO (formaldehyd)
Måleområde min. | Formaldehyd [ppm] 0,01 0,01
Måleområde maks. | Formaldehyd [ppm] 5 5
Nøyaktighet ± | Formaldehyd [%] 5 5
Oppløsning | Formaldehyd [ppm] 1 1
Karbondioksid (ppm)
Måleområde min. | Karbonmonoksid [ppm] 0
Måleområde maks. | Karbonmonoksid [ppm] 9 999
Nøyaktighet ± | Karbonmonoksid [%] 5
Oppløsning | Karbonmonoksid [ppm] 1
Karbonmonoksid
Måleområde min. | Karbonmonoksid [ppm] 10 10
Måleområde maks. | Karbonmonoksid [ppm] 1 000 1 000
Nøyaktighet ± | Karbonmonoksid [%] 5 5
Oppløsning [ppm] | Karbonmonoksid 1 1
Lufttemperatur
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] 0 -20 0 0 0 0
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] 50 70 50 50 50 50
Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] 32 -4 32 32 32 32
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] 122 158 122 122 122 122
Oppløsning [°C] 0,1 0,1
Oppløsning [°F] 0,1 0,1
Temperatur under 10 °C - Temperatur over 40 °C [°C] 1 1 1 1
Temperatur under 50 °F - Temperatur over 104 °F [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Nøyaktighet ± 0 °C - 50 °C [°C] 1
Nøyaktighet [°C] 2
Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5 0,5 0,5 0,5
Nøyaktighet ± 32 °F - 122 °F [°F] 2
Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9 0,9 0,9 0,9
relativ luftfuktighet
Måleområde min. | relativ luftfuktighet [%r.f.] 0 0
Måleområde maks. | relativ luftfuktighet [%r.f.] 100 100
Displayoppløsning [%r.F.] 0,1 0,1
Måleområde min. | relativ luftfuktighet [%] 0 0 0 0
Måleområde maks. | relativ luftfuktighet [%] 100 100 100 100
Nøyaktighet 0 % - 20 % [%] 5 5 5 5 5 5
Nøyaktighet 20 % - 80 % [%] 3,5 3,5
Nøyaktighet 80 % - 100 % [%] 5 5 5 5 5 5
Nøyaktighet 40 % - 60 % [%] 3 3 3 3
Nøyaktighet 20 % - 40 % [%] 3,5 3,5 3,5 3,5
Nøyaktighet 60 % - 80 % [%] 3,5 3,5 3,5 3,5
Duggpunkttemperatur
Måleområde min. | Duggpunkttemperatur [°C] 0 0 0 0
Måleområde maks. | Duggpunkttemperatur [°C] 50 50 50 50
Måleområde min. | Duggpunkttemperatur [°F] 32 32 32 32
Måleområde maks. | Duggpunkttemperatur [°F] 122 122 122 122
Nøyaktighet ± 10 °C - 40 °C [°C] 1 1 1 1
Nøyaktighet ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Fuktkuletemperatur
Måleområde min. | Fuktkuletemperatur [°C] 0 0 0 0
Måleområde maks. | Fuktkuletemperatur [°C] 80 80 80 80
Måleområde min. | Fuktkuletemperatur [°F] 32 32 32 32
Måleområde maks. | Fuktkuletemperatur [°F] 176 176 176 176
Nøyaktighet ± | Fuktkuletemperatur [°C] 1 1 1 1
Nøyaktighet ± | Fuktkuletemperatur [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Display
TFT farge-LCD 2,0"
220 x 176 px
3" TFT LCD-display
LCD
color
monokrom
Touch
Minneorganisering
Datalagring intern Flash 5.000 målinger intern Flash til 5 000 datasett til 5 000 datasett til 5 000 datasett til 5 000 datasett
ataminne utvidet (MicroSD, alternativ) - (maks. 16 GB)
Fotolagringsformat JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480)
Videolagringsformat 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240)
Grensesnitt
Bluetooth
USB
Hodetelefontilkobling 3,5 plugg
3,5 mm hannplugg (hodetelefon)
Energiforsyning
internt batteri (Li-ion)
Batteritype 1 x 7,2 V Li-ion-batteri integrert 1 x 3,7 V Li-Po-batteri Polymer LI-ION-batteri Polymer LI-ION-batteri Polymer LI-ION-batteri Polymer LI-ION-batteri
via nettspenning
intern (batteri)
ekstern (strømenhet)
eksternt (USB)
Driftsvarighet
ca. 4 h ved kontinuerlig drift
> 30 h
Ladetid
ca. 2 h ved tilkoblet AC-adapter
Apparathusutførelse
Plast
Metall
Miljøforhold
Drift - min. temperatur [°C] 0 0 0 0 0 0
Drift - maks. temperatur [°C] 40 50 50 50 50 50
Drift - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] 80 100 80 80 80 80
Lagring - min. temperatur [°C] -10 -10 -10 -10 -10
Lagring - maks. temperatur [°C] 50 60 60 60 60
Lagring - maks. rel. luftfuktighet [%] 90
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 188 85 240 240 240
Bredde (uten emballasje) [mm] 35 75 58 58 58
Høyde (uten emballasje) [mm] 52 155 75 75 75
Vekt
(uten emballasje) [kg] 0,175 0,36 0,435 0,435 0,435 0,435
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
Måleapparat
Li-ion-batteri (integrert)
Festebrakett
Mini-USB-kabel
Lader (USB 5 V, 1 A)
Hurtigveiledning
Li-po-batteri
Bruksanvisning
Batteri(er)
Lader
Nullfilter med tilkoblingsslange
Mini-stativ
Transportkoffert
USB-kabel
Programvare
Kalibreringssertifikat
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
Partikkelkonsentrasjon [n/l]
Duggpunkttemperatur [°F]
Lyd [dBC]
Lyd [dBA]
Mikrobølgestråling [mW/cm²]
Lys [lx]
Lys [fc]
Karbonmonoksyd [ppm]
brennbare gasser [indikativperkonsentrasjonsavhengigtone]
Fuktkuletemperatur [°F]
Fuktkuletemperatur [°C]
Lufttemperatur [°C]
Duggpunkttemperatur [°C]
Partikkelkonsentrasjon [n/f³]
Temperatur [°F]
Temperatur [°C]
CO2
Massekonsentrasjon PM2,5/PM10
relativ luftfuktighet [%]
Lufttemperatur [°F]
HCHO [ppm]
Funksjoner og utstyr
Simultan måling av PM2,5 og PM10
Kalibrering
Gjennomsnittsverdivisning
Språkvalg
°C – °F-omkobling
Bildeopptak
Videoinnspilling
automatisk displayutkobling - (90 sek., 2 min. eller 4 min.)
4-talls måleverdivisning
Måleverdi standby-funksjon
A/C frekvensvurdering
Grenseverdialarm
Lysdetektor
Mikrofon
Svanehalssonde
automatisk displayutkobling
Kalibreringsfunksjon
valgbar tidsvurdering
Visning av minimumsverdi
Bargraf
Bluetooth interface
Omkoblingsfunksjon °C/°F
Minne for 5 000 måleverdier
Automatisk utkobling
Klokkeslett
¼-tommers stativgjenger
Utklappbar støtte
Visning av batteristatus
Indikatorer for alle parameterne som er målt, skifter automatisk
Visning av maksimumsverdi
måling av temperatur, relativ luftfuktighet, CO2, konfigurerbart måleintervall, alternativ XY-grafikk
Automatic Baseline Calibration
Alarmfunksjon optisk
Alarmfunksjon akustisk
Dato
Skjermens lysstyrke kan justeres
Displaybelysning
Display som kan bakgrunnsbelyses

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig