Vis alle x BA06 x BA16 x TA300 x TA400
BA06
BA16
TA300
TA400

Tekniske spesifikasjoner Standard leveringsomfang Målbare målverdier og...

Du sparer: 50 %

50,37 € 25,17 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Du sparer: 37 %

67,18 € 41,97 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Du sparer: 92,42 €

193,23 € 100,81 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Du sparer: 83,23 €

234,45 € 151,22 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Artikkelnummer 3.510.205.042 3.510.205.043 3.510.004.005 3.510.004.007
Luftstrømningshastighet [m/s]
Måleområde min. [m/s] 1,1 1 0,1 1
Måleområde maks. [m/s] 30 30 25 80
Nøyaktighet [%] 3 3 5 2,5
Nøyaktighet ± [m/s] 0,3 0,2 1
Oppløsning [m/s] 0,01 0,01 0,01 0,01
Måleprinsipp Vingehjul Vingehjul Glødetråd Mottrykkssonde (Pitot)
Luftstrømningshastighet [mph]
Måleområde min. [mph] 2,46 2,2 0,2 2,24
Måleområde maks. [mph] 67 67 55,8 178,66
Nøyaktighet [%] 3 3 5
Nøyaktighet ± [mph] 0,4 0,4 1
Oppløsning [mph] 0,1 0,1 0,1 0,01
Luftstrømningshastighet [km/t]
Måleområde min. [km/h] 3,96 3,6 0,3 3,6
Måleområde maks. [km/h] 108 108 90 288
Nøyaktighet [%] 3 3 5
Nøyaktighet [km/h] 1 0,8 1
Oppløsning [km/h] 0,1 0,1 0,1 0,1
Luftstrømningshastighet [kn]
Måleområde min. [kn] 2,13 1,9 0,2 2
Måleområde maks. [kn] 58 58 48,5 154,6
Nøyaktighet [%] 3 3 5
Nøyaktighet ± [kn] 0,4 0,4 1
Oppløsning [kn] 0,1 0,1 0,1 0,1
Luftstrømningshastighet [ft/min]
Måleområde min. [ft/min] 216 196 20 200
Måleområde maks. [ft/min] 5 900 5 900 4 925 15 733
Nøyaktighet [%] 3 3 5
Nøyaktighet ± [ft/min] 40 40 1
Oppløsning [ft/min] 1 1 1 1
Luftvolumstrøm [m³/min]
Måleområde min. [m³/min] 0 0,001 0
Måleområde maks. [m³/min] 999,9 99 999 99 999
Oppløsning [m³/min] 0,001 - 100 0,001 - 100
Luftvolumstrøm [ft³/min]
Måleområde min. [ft³/min] 0,001 0
Måleområde maks. [ft³/min] 99 999 99 999
Oppløsning [ft³/min] 0,001 - 100 0,0001 - 100
Lufttemperatur [°C]
Måleområde min. [°C] -10 0 0
Måleområde maks. [°C] 60 50 50
Nøyaktighet ± [°C] 1,5 1 1
Genauigkeit - Temperatur ±1.5 °C / ±3 °F
Oppløsning [°C] 0,1 0,1 0,1
Lufttemperatur [°F]
Måleområde min. [°F] 14 32
Måleområde maks. [°F] 140 122
Nøyaktighet ± [°F] 3 2
Oppløsning [°F] 0,1 0
relativ luftfuktighet
Nøyaktighet - relativ luftfuktighet
Oppløsning [%r.F.]
Oppløsning [%]
Display
LCD
monokrom
Touch
Grensesnitt
USB
Apparathusutførelse
Plast
Ø sondespiss/-base 10 mm/ 12 mm
Metall
Bluetooth
4.0 (BLE)
Maks. overføringsrekkevidde
Energiforsyning
internt (batteri)
eksternt (USB)
Batteritype 1 x 9 V-blokkbatteri 1 x 9 V-blokkbatteri 1 x 9V-blokkbatteri 1 x 9V-blokkbatteri
3 x 1,5 V, AAA
Miljøforhold
Drift - min. temperatur [°C] 0 0 0 0
Drift - maks. temperatur [°C] 50 50 50 50
Drift - min. rel. luftfuktighet [%r.F.]
Drift - maks. rel. luftfuktighet [%r.F.]
Lager relativ luftfuktighet [%]
Dimensjon
Lengde (uten emballasje) [mm] 167 165 210 210
Lengde Teleskopsonde [mm]
Bredde (uten emballasje) [mm] 34 32 75 75
Bredde Teleskopsonde [mm]
Høyde (uten emballasje) [mm] 56 54 50 50
Høyde Teleskopsonde [mm]
Diameter Teleskopsonde [mm]
Vekt
(uten emballasje) [kg] 0,139 0,27 0,28 0,54
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
Måleapparat
Batteri(er)
Veske/Hylster
Bruksanvisning
Oppbevaringsboks
Håndreim
Mottrykkssonde (Pitot)
Forbindelsesslanger
USB-forbindelseskabel
Teleskopsonde
Hard-shell koffert
Transportveske
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
Luftstrømningshastighet [m/s]
Temperatur [°F]
Lufttrykk [inH2O]
Lufttrykk [PSI]
Lufttrykk [mmH2O)]
Lufttrykk [mbar]
Vindhastighet [m/s]
relativ luftfuktighet [%]
Temperatur [°C]
Luftstrømningshastighet [km/t]
Lufttemperatur [°F]
Lufttemperatur [°C]
Luftvolumstrøm [ft³/min]
Luftvolumstrøm [m³/min]
Luftstrømningshastighet [noder]
Luftstrømningshastighet [MPH]
Luftstrømningshastighet [ft/min]
Lufttrykk [Pa]
Funksjoner og utstyr
Visning av maksimumsverdi
Display som kan bakgrunnsbelyses
Displaybelysning
Langtidsmålefunksjon
Teleskopsonde som kan trekkes ut
rapportfunksjon
Dataeksport
Visning av måledata i diagram/tabell
Alarmfunksjon
Vises i m/s, km/h, m³/min, ft/min, mph, kn
Batteristatusindikator
sensorstyrt displaybelysning
Omkoblingsfunksjon °C/°F
m/s, km/t, ft/min, mph, kn
m³/min (CMM)
timet middelverdiberegning
Multipunkt-middelverdiberegning
Teleskopsonde (1 m)
Svanehalssonde (40 cm)
Måleverdi standby-funksjon
Visning av minimumsverdi
¼-tommers stativgjenger
Sensorstyrt displaybelysning
Automatisk utkobling
Gjennomsnittsverdi-visning
Mottrykkssonde (Pitot)

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig