1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Temperatur
  4. Kontakt- og IR-termometer

KONTAKT- OG IR-TERMOMETER

Når det gjelder rask og presis temperaturkontroll i store områder, leverer Trotec tilsvarende målere.