TP10 infrarødt-termometer med multipunkt-laserteknologi
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Temperatur
 4. Kontakt- og IR-termometer
 5. TP10 infrarødt-termometer

Pyrometer TP10

Profesjonelt infrarødt-termometer med multipunkt-laserteknologi – fleksibelt i bruk

Det profesjonelle pyrometeret TP10 kombinerer presis måleteknikk, fleksible bruksmuligheter og mange krevende målefunksjoner med enkel håndtering og utmerket pris-ytelse-forhold i et kvalitetspyrometer i ekstraklassen.

Enten det er sikker diagnose og vedlikehold av oppvarmings-, klima- og ventilasjonsanlegg eller omfattende vedlikeholdsoppgaver i industri og håndverk – med det svært store temperaturområdet fra -50 °C til +1850 °C, den høye optiske oppløsningen på 75:1, fritt justerbar emisjonsgrad og de mange tekniske funksjonene, er dette presisjons-infrarødt-termometeret optimalt for komplekse og krevende måleoppgaver ved vedlikehold, inspeksjon, analyse og dokumentasjon.

Takket være den høye avstandsfaktoren kan du utføre nøyaktig måling av overflatetemperaturen med TP10 også på svært små komponenter og objekter som ligger langt unna.

Den integrerte dataloggingsfunksjonen for registrering og lagring av opptil 30 målepunkter muliggjør for eksempel en enkel sporing av inspeksjonsrutene.

Ved hver måling blir i tillegg maksimums-, minimums-, differanse- og gjennomsnittsverdien registrert og vist i tillegg til den aktuelle måleverdien ved å hente frem funksjoner.

For kontinuerlige målinger kan TP10 også festes på et stativ.

Kombinert infrarød- og kontakt-temperaturmåling 

Miniatyr-flatpluggtilkoblingen til TP10 utvider bruksmulighetene med ekstra kontakttemperaturmålinger sammen med kontaktsensorene type K som er del av leveringsinnholdet eller samtlige temperaturfølere av samme konstruksjon fra andre produsenter. På denne måten kan du også måle temperaturen i ikke-korrosive væsker.

For batteriskånende strømforsyning kan TP10 også drives direkte fra USB-porten på PC-en med tilkoblingsledningen som er del av leveringsomfanget, og med USB-funksjonen får du også muligheten til å opprette programvarestøttede måleserieregistreringer ved langtidsmålinger av temperaturutviklingen i mekaniske eller klimatiske prosesser.

Optisk oppløsning, kort forklart:

Den optiske oppløsningen (D:S) definerer forholdet mellom avstanden til måleområdet og måleflekkens diameter. Dette øker proporsjonalt med at avstanden til måleobjektet øker. Infrarødt-termometeret registrerer en gjennomsnittstemperatur av alle temperaturene som registreres på måleflekken.

Jo større måleflekk, desto mindre nøyaktig måleresultat. Og motsatt: jo høyere den optiske oppløsningen til pyrometeret er, jo mindre er måleflekken og desto mer nøyaktig er måleresultatet.


Når bakgrunnsbelysningen er slått på, lyser displayet til TP10 grønt. Når alarmfunksjonen er aktivert, blinker displayet blått så snart måleverdien underskrider alarmgrenseverdien. Overskrides grenseverdien, blinker displayet rødt.
Display med bakgrunnsbelysning som skifter farge ved temperaturalarm
TP10 kan skilte med en høy optiske oppløsning på 75:1 og er utstyrt med en multipunkt laserpeker som både viser målepunktet og kanten rundt måleflaten.
TP10 med multipunkt-laserteknologi og høy optisk oppløsning

Fargen på displayet viser om alt er som det skal

Displayet skifter farge ved alarm

Den grønne bakgrunnsbelysningen på displayet til TP10 gjør godt lesbart også i mørke omgivelser. Displaybelysningen som skifter farge når alarmsignalet lyder er en praktisk funksjon som hjelper deg å spare tid. Du kan opprette en brukerdefinert øvre og en nedre alarmgrenseverdi på apparatet. Så snart den innstilte grenseverdien underskrides, blinker displayet blått. Dersom verdien overskrides, blinker det rødt. I tillegg gir apparatet fra seg et akustisk signal dersom verdien under- eller overskrides.

Det intuitive fargeskiftet viser øyeblikkelig om den registrerte temperaturen ligger innenfor det forhåndsinnstilte målverdiområdet. Dermed er det enkelt å måle store områder på en rask måte uten å måtte overvåke måleverdien hele tiden.

Ni multipunkt – ganske enkelt nøyaktig

TP10 pyrometer med multipunkt laser

Innovativ multipunkt-laserteknologi i TP10 gjør det mulig: I stedet for å kun vise målepunktet med en enkelt laser, eller kun vise måleflekken med en dobbelt laser, fusjonerer TP10 de to teknologiene i en multipunkt laser for å registrere måleobjektet på en enkel og nøyaktig måte. Mens en sentral laserpeker viser målepunktet, visualiserer åtte lasere kanten rundt måleflaten, slik at du kan utføre nøyaktige målinger på kort tid.


Fordelene i praksis:

 • Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
 • Optisk oppløsning 75:1
 • Berøringsfri overflatetemperaturmåling fra -50 °C til +1 850 °C
 • Multipunkt laserpeker som samtidig viser målepunktet og måleflekken
 • Emisjonsgraden kan stilles inn fritt fra 0,1 til 1,0
 • High-low-alarm vises ved at displayet skifter farge, og apparatet avgir et varselsignal
 • Display med bakgrunnsbelysning
 • Bargraph-indikator
 • Med dataloggfunksjon som registrerer og lagrer inntil 30 målepunkt
 • Kombinert temperaturmåling med infrarød- og kontaktsensor
 • Strømforsyning via USB-tilkobling på PC skåner batteriet – perfekt for langtidsmålinger
 • Mulighet for programvarestøttet måleserieregistrering
 • Automatisk utkobling
 • Praksisorientert, tysk industridesign – beskyttet design

Kjøp

Infrarot-termometer / Pyrometer TP10 Multipunkt Laser vis i Trotecs nettbutikk

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.003.046
Optikk
  optisk oppløsning (D:S) 75:1
  minste måleflate 18mm @ 1.350 mm
Temperatursensor infrarød [°C]
  Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°C] -50
  Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°C] 1 850
  Nøyaktighet maks. [°C] | Temperatursensor infrarød
  Nøyaktighet > -4°C
  Nøyaktighet -4°C til 65 °C
  Nøyaktighet > 65 °C
  Nøyaktighet > 20 °C
  Nøyaktighet = 20 °C
  Nøyaktighet -50 °C til 20 °C (-58 °F til 68 °F) ± 3,0 (5,4)
  Nøyaktighet 21 °C til 300 °C
  Nøyaktighet 301 °C til 1 000 °C
  Nøyaktighet 21 °C til 400 °C
  Nøyaktighet 401 °C til 800 °C
  Nøyaktighet 800 °C til 1 600 °C
  Reproduserbarhet -50 °C til 20 °C ± 1,5 (2.7)
  Reproduserbarhet 21 °C til 1 000 °C
  Reproduserbarhet 21 °C til 1 200 °C
  Reproduserbarhet 1 201 °C til 1 600 °C
  Nøyaktighet 20 °C til 500 °C (68 °F til 932 °F) ±1,0 % ±1,0 (1,8)
  Nøyaktighet 500 °C til 1 000 °C (932 °F til 1 832 °F) ±1,5 %
  Nøyaktighet 1 000 °C til 1 850 °C (1832 °F til 3 362 °F) ±2,0 %
  Reproduserbarhet 20 °C til 1 000 °C (68 °F til 1 832 °F) ±0,5 % ±0,5 (0.9)
  Reproduserbarhet 1 000 °C til 1 850 °C (1832 °F til 3 362 °F) ±1,0 %
Temperatursensor infrarød [°F]
  Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°F]
  Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°F]
  Nøyaktighet ± min. [°F]
  Nøyaktighet maks. [%]
integrert temperatursensor [°C]
  Måleområde min. | integrert temperaturføler [°C]
  Måleområde maks. | integrert temperaturføler [°C]
  Nøyaktighet ± min. [°C]
  Nøyaktighet ± maks. [°C]
integrert temperatursensor [°F]
  Måleområde min. | integrert temperaturføler [°F]
  Måleområde maks. | integrert temperaturføler [°F]
  Nøyaktighet ± < 23 °F til 150 °F °F [°F]
  Nøyaktighet ± > 150 °F [°F]
Duggpunkttemperatur [°C]
  Måleområde min. | Duggpunkttemperatur [°C]
  Måleområde maks. | Duggpunkttemperatur [°C]
  Nøyaktighet
Luftfuktighet
  Måleområde min. | Luftfuktighet [%]
  Måleområde maks. | Luftfuktighet [%]
  Nøyaktighet [%] | Luftfuktighet
Miljøforhold
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 50
  Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] 10
  Drift - maks. rel. fuktighet (ikke kondenserende) [%] 90
  Lagring - min. temperatur [°C] -10
  Lagring - maks. temperatur [°C] 60
  Lagring - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] 80
Display
  LCD
  monokrom
Grensesnitt
  USB
  Stikkontakt for Type-K temperatursensor
Minneorganisering
  Datalagring intern Flash 100 måleverdier som kan lagres
Apparatstyring
  Taster
  Folietastatur
Beskyttelsesgrad
  IP54
  IP65
Temperatursensor
  Responstid 150 ms
  Spektral ømfintlighet 8 ~ 14 µm
Laser (målindikator)
  Klasse Klasse 2 (ll)
  Bølgelengde [nm] 630 ~ 670
  Effekt [mW] 1
Energiforsyning
  internt (batteri) 9V-blokkbatteri
  eksternt (USB)
Apparathusutførelse
  Plast
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 168
  Bredde (uten emballasje) [mm] 56
  Høyde (uten emballasje) [mm] 225
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 0,35
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Kontakt-temperatursensor Type K
  Arbeidskoffert
  USB-kabel
  Mini-stativ
  Batteri(er)
  Bruksanvisning
  Transportveske
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  relativ luftfuktighet [%]
  Duggpunkttemperatur [°C]
  Duggpunkttemperatur [°F]
Funksjoner og utstyr
  multipunkt-laser kan kobles til
  Temperaturmålerenhet-omskiftningsfunksjon °C/°F
  Displayoppløsning 0,1 °C
  Kontinuerlig målefunksjon
  Visning av maksimumsverdi
  Visning av minimumsverdi
  Måleverdi standby-funksjon
  Differensverdidisplay
  Alarmfunksjon med brukerdefinerte grenseverdier
  Alarmfunksjon med LCD-belysning i ulike farger (rød/grønn/blå)
  Alarmfunksjon akustisk
  Utslippskategori som kan stilles inn fra 0,1 til 1,0
  LCD-display med bakgrunnsbelysning
  Automatisk utkobling
  Maksimalverdiindikator
  Åpent målvisir
  i tillegg temperaturmåling med ekstern sensor Type-K
  Kan brukes for programvarestøttet måleserieregistrering
  Tilkobling for stativgjenger
  Batteristatusindikator
  HACCP-LED-hurtigindikator
  i tillegg materialtemperaturmåling med integrert innstikkingssensor Type-K
  Oppfyller spesifikasjonene i LFGB, §31
  Svarer til DIN 10955:2004
  Enkel-laserpeker som kan kobles til
  Utslippsgrad fast på 0,95
  akustisk duggpunktalarm
  visuell duggpunktalarm
  Timerfunksjon
  Bargraf-indikator for hurtigere deteksjon av kondensfare
  Materialtemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Seminarer

Nedlastinger

Laster inn...