1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Temperatur
  4. Varmekameraer i IC-serien
  5. Bruksmuligheter

Bruksmuligheter

IC-varmebildekameraer er svært enkle å betjene og egnet for mange bruksområder, for eksempel:

Produksjonskontroll og anleggsvedlikehold innen industrien

Funksjonstesting av solcelleanlegg

Elektrotermografi

Bruk varmebildekameraer til overvåknings- og reparasjonsoppgaver på industrianlegg, for eksempel til kontroll av forbrenningsprosesser eller til overvåkning av temperaturstyrte prosesser.

Kontroll av varmeisolasjoner på maskiner og anlegg er også typiske bruksområder for IC-kameraer, og også forebyggende vedlikehold.

"Hotspots" i drivsystemene kan for eksempel vise til begynnende lagerskader.

Med et IC-varmebildekamera kan du lett lokalisere moduler eller forbindelser med feil. Solcelleinstallatører og elektrikere kan sikre seg rett etter installasjon med en meningsfull inspeksjon ved å dokumentere funksjonaliteten til systemet termografisk. Huseiere profitterer fra muligheten til periodisk å kontrollere at solcelleanlegget deres fungerer feilfritt med full effekt, og tidlig oppdage eventuelle skader fra steinsprut, skitt, fuktighet eller kortslutninger.

Enten det er koblingsskap, elektromotorer eller andre strømførende anlegg, kan skrantende komponenter eller skadde tilkoblinger gjenkjennes tidlig og feilene rettes opp, slik at kostbare produksjonsavbrudd kan forhindres og brannfaren kan reduseres.

Energikonsultasjon

Lekkasjelokalisering

Mange andre bruksområder

IC-kameraene er utmerket egnet til registrering og dokumentering av energitap ved utvendige vinduer, ytterdører, persiennebokser, radiatornisjer, på takkonstruksjonen og hele bygningsskallet, for eksempel på grunn av manglende eller feil isolasjon.

Bruk dette optimale måleverktøyet for omfattende diagnose og vedlikehold rundt energirådgivning.

De infrarøde kameraene i IC-serien muliggjør rask og nøyaktig lokalisering av den virkelige lekkasjen i utilgjengelige eller skjulte rørledninger, oftest usynlige for det menneskelige øye, for eksempel varmekabler.

  Reparasjonsarbeid kan dermed utføres på en skademinimert og kostnadsredusert måte.

Med de ubestridte prosessfordelene har termografiske målinger vært fast etablert på mange bruksområder i ganske lang tid.

Det overbevisende pris-ytelse-forholdet til den innovative IC-serien gjør bruken av varmebildekamera nå også attraktivt for et bredt spekter av disipliner, brukere og scenarier som hittil av budsjettmessige årsaker ikke har vært i stand til å dra nytte av fordelene med berøringsfri og ikke-destruktiv termografi.

Bygningstermografi

Enten det er bygningsskallet eller hele bygningsstrukturen – med termografiske målinger med IC-kameraer er både undersøkelse av manglende varmeisolering og lokalisering av bygningsfysiske feil eller skjulte strukturelle elementer mulig allerede under byggefasen.

På den måten kan garantikrav gjøres gjeldende tidlig og strømregningen blir mindre.

Også før moderniseringer danner termografiske målinger et pålitelig grunnlag for planleggingen av ombyggingstiltak for å eliminere energitap.

Det er også mulig å foreta en inspeksjon av inneklimaet med IC-varmekameraer.

Slik kan du rask og ukomplisert lokalisere duggpunktutsatte steder i bygningen der det eventuelt vil vokse giftig og allergiutløsende muggsopp uten tilsvarende mottiltak.