1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Temperatur
  4. Varmekameraer i IC-serien
  5. Praktiske fordeler som standard

Varmekameraene i IC-serien kommer med praktiske fordeler som standard

Termografi for alle – fullt utstyr inkludert

Dobbel kontroll med knapper og berøringsskjerm

IC085LV og IC125LV representerer de mest moderne innen profesjonelle sanntids-varmekameraer med avansert 50 Hz-teknologi fra den vellykkede IC-serien, som også gjør det mulig for dem med mindre budsjett å bruke termografisystemer av høy kvalitet.

Takket være utallige funksjoner sørger dette varmekameraet ikke bare for rask og effektiv gjennomsiktighet ved termografiske måleoppgaver. Også modellstrukturen er forfriskende gjennomsiktig:

Begge kameraene får du med fullt utstyr, det er bare temperaturmåleområdet som er forskjellig!

De viktigste funksjonene til IC085LV og IC125LV har vi ført opp i tabellen under. Direkte ved siden av har vi forklart hvordan du profitterer fra det på en konkret måte i praksis:

Funksjoner og praktiske fordeler:

Funksjoner

De praktiske fordelene

Høy bilderepetisjonsfrekvens på 50/60 Hz Den høye bilderepetisjonsfrekvensen garanterer en kontinuerlig bildegjengivelse i sanntid av varmebildene. Ved sanntidsfremstillinger blir ikke et eneste bilde, og dermed heller ingen viktig termografisk informasjon, utelatt.
Helradiometriske varmebilder Presis temperaturmåling i hele bildet, ingen interpoleringsinterferens. For hvert enkelt bildepunkt har sensoren et autarkt målepunkt som gir nøyaktige temperaturverdier utelukkende for dette bildepunktet. Den absolutte temperaturen kan leses av piksel for piksel.
Høy termisk ømfintlighet Pålitelige diagnoser, selv ved de minste temperaturdifferanser. Selv de minste temperaturforskjeller blir synlige. Høy ømfintlighet reduserer termisk støy i det infrarøde bildet. Jo lavere verdi, desto bedre bildekvalitet.
Ukjølte mikrobolometer-sensorer Ingen bevegelige sensordeler, ekstrem holdbarhet, svært klare og detaljerte bilder. Liten størrelse, lav vekt, lavt strømforbruk, fullstendig vedlikeholdsfri.
Bildesensor med 384 x 288 målepunkter Maksimal målenøyaktighet med 110 592 autarke temperaturmålepunkter. Med denne detektoren kan du stå mer enn dobbelt så langt unna målet som med en 160 x 120-detektor, og fremdeles måle med samme nøyaktighet.
Høy geometrisk oppløsning på 1,1 mrad Definerer romvinkelmålet for det minste oppløsbare målepunktet. Jo lavere verdi, desto mer nøyaktige måleresultater. Ved en objektavstand på en meter har hver enkelt måleflekk for hvert varmebildepunkt prinsipielt en diameter på 1,1 mm.
Foldbart 3,5 tommers LCD-display Alltid ergonomisk optimal sikt fra enhver synsvinkel. Når det er foldet helt inn, beskytter det skjermen og kontrollpanelet mot forurensninger.
Dobbel kontroll med knapper og berøringsskjerm Kombinasjonen av styreknapper og kapasitiv berøringsskjerm lar deg operere varmekameraet enda enklere og enda mer intuitivt. Du kommer raskere i mål og kan bruke kameraet på en mer effektiv måte.
Automatisk temperaturforfølgelse (Hot-/Cold-Spot) De kaldeste hhv. varmeste stedene på måleobjektet registreres i sanntid og vises automatisk.
Temperaturalarm Akustisk og optisk alarm bidrar enkelt og raskt til å lokalisere kritiske områder. Ideelt også til duggpunktdeteksjon på overflater.
Robust tokomponent-konstruksjon med beskyttelsesgrad IP54 Robust apparathus, støv- og sprutbeskyttet – optimalt for tøff industriell bruk og alle værforhold ved målinger utendørs. Takket være tokomponent-konstruksjonen med integrert gummibeskyttelse som er fallsikker til 1,80 meters fallhøyde.
Integrert laserpeker Letter rask lokalisering av problemsteder og visuell målregistrering på dårlig opplyste områder.
Allsidige måle- og analysefunksjoner Pålitelige, raske og nøyaktige resultater med dynamisk åttepunktsmåling, automatisk temperaturforfølging, differansemålinger, linjeprofilanalyse, områdeanalyse, isotermer og alarmfunksjon.
Periodisk bildelagring Muliggjør periodiske varmebildeopptak i en frekvens som kan innstilles på forhånd, for eksempel hvert 30. minutt. Med et slikt intervall er det mulig å dokumentere temperaturutviklingen over tid.
Intelligent strømstyring Høy batteriytelse, lengre målinger i ett stykke.
Korrektur av den reflekterte omgivelsestemperaturen Hvis overflaten til måleobjektet har lav emisjonsgrad og objekttemperaturen skiller seg relativt kraftig fra overflatetemperaturen, påvirkes temperaturene som måles av varmekameraet. Ved å tilpasse den reflekterte omgivelsestemperaturen kan du kompensere for slike målefeil.
Profesjonell analyseprogramvare Ingen ekstrakostnader for dyr programvare: Fullverdig analyse- og dokumentasjonsprogram med tallrike funksjoner for evaluering, organisering og dokumentering del av leveringsomfanget.
Bluetooth (ekstrautstyr) Trådløs tilkoblingsmulighet for tilleggsutstyret headset.
Taleopptak Kommenter til hvert opptak på stedet med verdifull tilleggsinformasjon (ekstra headset nødvendig).
microSD flyttbart minnespor Ukomplisert minnestyring, flere tusen bilder kan lagres på det medfølgende microSD-kortet. Med enkel kortveksling praktisk talt ubegrenset minnekapasitet.
Standard filformat Lagring av all infrarød bildeinformasjon i et helt radiometrisk JPEG-format. Det kreves ingen spesiell programvare for videre behandling, som ved proprietære filformater. Fordel: Mer fleksibilitet ved analyse og evaluering, raskere oppretting av rapport.
Bilde-i-bilde-visningsfunksjon DuoVision Plus Kombinerer den infrarøde bildeinformasjonen med kontraststerke detaljer fra det synlige lysspekteret fra bildekameraet for visning av en ekstremt detaljert varmebildefusjon på kameraskjermen i sanntid. Fordel: Enklere orientering, lokalisering og evaluering under målingen.
Programvarefunksjon DuoVision Infrarøde og reelle bilder kan overlagres i programvare for bedre evaluering og profesjonell dokumentasjon. Intensiteten kan stilles inn etter behov, og bildet lagres som en ny fil.
Programvarefunksjon DuoVision Plus Infrarøde og ekte bilder kan overlagres i programvare for bedre evaluering og profesjonell dokumentasjon i ønsket intensitet, og deretter lagres som konturbetont varmebilde der den radiometriske bildeinformasjonen blir fusjonert i en avbildning med kontrastrike detaljer fra et ekte bilde.
IR-videofunksjon Med ikke-radiometriske IR-videoer kan prosesser som oppvarmings- og avkjølingsforhold for elektroniske og mekaniske komponenter eller andre objekter fremstilles over et definert tidsrom.
Helradiometriske IR-videoopptak i sanntid
(med alternativt tilgjengelig Realtime-oppgradering)
Helradiometriske videoopptak i sanntid på PC forbundet til varmekameraet via raskt USB 2.0-grensesnitt tillater detaljerte studier av termiske prosesser. All temperaturinformasjon for hver enkelt bildesensor er med i videoen for evalueringen.
Integrert digitalkamera med 5 megapiksler Raskere og enklere objektinspeksjon ved samtidig visning og opptak av helradiometriske infrarøde opptak og ekte bilder med høy oppløsning.
Integrert bildelys Bedre bilderesultater med optimal belysning av mørke målområder når du tar vanlige bilder.
Tilkoblingsmulighet for valgfrie utskiftbare objektiver I de fleste situasjoner er standardobjektivet den beste løsningen, men for noen applikasjoner trenger man av og til et annet synsfelt. I motsetning til kameraer med faste objektiver, kan det på kameraer med utskiftbare objektiver ved behov kobles til både tele- og vidvinkelobjektiver for undersøkelse av spesielt små eller store gjenstander.