Profesjonell ultralyddetektor-sett SL800

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Ultralyd
 4. Ultralydmålere
 5. SL800

Ultralydmåler SL800

Rask og økonomisk deteksjon av trykkluftlekkasjer

Med dette profesjonelle ultralyddetektor-settet kan du selv raskt og rimelig lokalisere lekkasjer i trykkluftnett, anleggssystemer og på skjulte rørledninger berøringsfritt på flere meters avstand.

Selv de minste lekkasjene i trykkluftledninger fører til økt slitasje når gass lekker ut og genererer lyder i ultralydfrekvensområdet som ikke kan oppfattes av det menneskelige øre.

På samme vis gir slitasje på bevegelige deler seg tidlig til kjenne.

Disse lydvibrasjonene forårsaket av strømningsfriksjon oppfattes av sonden til SL800R og av kraftig omformerteknologi gjort om til hørbar lyd som gjengis i lydisolerte hodetelefoner. De vises også som indikatorverdi via LED-søylediagram med ti segmenter.

Kombinasjonen av visuell og hørbar registrering med justerbart hodetelefonvolum muliggjør konsentrert arbeid, selv i dårlige lysforhold og støy fra omgivelsene.

For tetthetskontroll av trykkløse systemer, som tanker, containere eller klimarom og ventilasjonstekniske anlegg er det for bruk av ultralyd også en sender SL800T inkludert i settet.

På pumper og andre arbeidsmaskiner kan tidlig slitasje bestemmes med strukturlydsonde
Slitasjegjenkjenning med strukturlydsonde
I kombinasjon med ultralydsenderen SL800T kan det raskt og rimelig utføres tetthetskontroller av f.eks. brannvernsdører.
Tetthetskontroll med luftlydsonde

Dette mangfoldet av bruksmuligheter gir ultralyddeteksjon med SL800-settet deg:

SL800R med strukturlydsonde

SL800R med strukturlydsonde

 • Tidlig slitasjeregistrering på kule-, valse- eller glidelagre
 • Kontroll av sentrifugalpumper for kavitasjon
 • Tetthetskontroll av armaturer
 • Gjennomgangs- eller funksjonskontroll av kondensavleder

Denne sonden bruker vibrasjonsstøy som bærer av indre tilstander og prosesser. På den måten virker apparatkombinasjonen som et elektronisk stetoskop.

SL800R med luftlydsonde

SL800R med luftlydsonde

 • Lekkasjesøk på ikke skjulte ledninger og rør
 • Lekkasjebetinget tapspåvisning på gassfylte ledningsnett, også under drift
 • Deteksjon av lekkasjer på høytrykks-dampinnretninger
 • Lokalisering av krakeleringer, dårlige sveisesømmer eller slitte flensforbindelser
 • Lekkasjesøk på alle tilgjengelige armaturer og forbindelseselementer med prosesser under vakuum eller høyt trykk
Ultralydsender SL800R

SL800R med luftlydsonde og ultralydsender SL800T

 • Tetthetskontroll for å finne årsaker til energetiske defekter, f.eks. på bygningdører eller vinduer
 • Tetthetskontroll av beholdere, apparathus eller klimarom
 • Bruk av ultralyd på tanker eller containere for kontroll av tetningskomponenter

Kostnadseksempel for lekkasjetap i trykkluftsystemer

Allerede på de minste lekkasjesteder i trykkluftsystemer strømmer det permanent ut store luftmengder med høy hastighet. Det forårsaker merkbart høyere driftskostnader:

Lekkasjestedets størrelse Utstrømmende luftmengde ved 8 bar Energitap**
[ø mm] [l/min] [l/annum]* [kWh/a]
1 75 39.420.000 5 125
2 260 136.656.000 17 765
3 600 315.360.000 40 997
4 1 100 578.160.000 75 161
* Ved helårsdrift 24 t i døgnet av anlegget.
** På grunn av ekstra nødvendig motoreffekt (0,13 kW per m³ trykkluft) for høyere volumstrøm til utligning av trykktapet.

Fordelene i praksis:

 • Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
 • Enkel deteksjon av de minste lekkasjer og utettheter
 • Nøyaktig lekkasjeregistrering med
  kraftig transducerteknologi
 • Gunstige lekkasjesøk på trykkluftledninger samt damp-, gass- og vakuumanlegg, kjeler, væskeførende ledninger, ventiler, sleideventiler, kondensavledere
 • Pålitelig tidlig registrering av glide- og valselagerskader eller andre slitasjelyder
 • Luft- og strukturlydsonde
  for mange ulike oppgaver
 • Sikker lokalisering også ved støy i omgivelsene med lydisolerte hodetelefoner av høy kvalitet
 • Enkel håndtering
Leveres i praktisk arbeidskoffert
Rask tetthetskontroll av bygninger

Rask tetthetskontroll av bygnings- og andre tetningskomponenter

For tetthetskontroller av bygnings- og brannverndører eller vinduer kan ultralydsenderen SL800T enkelt installeres bak testobjektet. Ultralyd fra objektet angir et utett sted.

Denne ultralydmåleren får du som komplett sett med utskiftingssonder og ultralydsender:

I settet mottar du ultralyddetektoren SL800R og ultralydsenderen SL800T – begge klare til bruk inkl. batterier, en luftlyd- og en strukturlydsonde for SL800R, lyddempede hodetelefoner med lydstyrkeregulering – alt komplett i en arbeidskoffert.
Komplett sett med utskiftingssonder og ultralydsender

Kjøp

Ultraschall-Messgerät SL800 vis i Trotecs nettbutikk

Ultraschall-Messgerät SL800

Mit diesem professionellen Ultraschalldetektor-Set können Sie Leckagen in Druckluft­netzen, Anlagensystemen und an verdeckt liegenden Rohrleitungen selbst aus mehreren Metern Entfernung schnell und preiswert berührungslos orten.

Du sparer: 75,63 €

285,67 € 210,04 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.002.000
Ultralyd [Digits]
  Mottaksfrekvens 36 - 44 kHz
  Sendefrekvens 40 kHz
Display
  Funksjons-LED-er
  10-trinns LED søylediagram
Apparatstyring
  Taster
  Tommelhjul
Apparathusutførelse
  Plast
Grensesnitt
  Hodetelefonkontakt 3,5 mm plugg
Energiforsyning
  Batteri
  Batteritype 2x 9V-blokkbatteri
Miljøforhold
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 40
  Lagring - min. temperatur [°C] -10
  Lagring - maks. temperatur [°C] 50
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 430
  Bredde (uten emballasje) [mm] 325
  Høyde (uten emballasje) [mm] 120
Vekt
  (uten emballasje) - inkl. batterier [kg] 1,64
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
intern sensorikk
  Ultralyd [Digits]
Funksjoner og utstyr
  Kontakt for hodetelefoner
  Variabel lydstyrkeregulering
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Apparat
  Batteri(er)
  Objektlydsonde
  Lydsonde
  Hodetelefoner, 3,5 mm
  Hurtigveiledning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Ultralyd [Digits]
Funksjoner og utstyr
  Kontakt for hodetelefoner
  Variabel lydstyrkeregulering

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Seminarer

Nedlastinger

Laster inn...