Formaldehyd- og TVOC-måling med BQ16

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Utslipp
 4. Gassmåleapparat
 5. BQ16 HCHO-TVOC-måler

BQ16 HCHO-TVOC-måler

Presis registrering av formaldehyd- og VOC-konsentrasjonene for evaluering av romluftkvaliteten

I små oppholdsrom, kontorer og på arbeidsplasser eller offentlige institusjoner, skoler og barnehager – overalt der hvor det konstant oppholder seg mennesker innendørs, er en ren, belastningsfri romluft et helsebevarende prinsipp.

Dessverre kan man ikke se belastningen i luften, men heldigvis kan man måle den helt pålitelig: Med HCHO-TVOC-måleren BQ16 fra Trotec.

Dobbel sannverdivisning for HCHO og TVOC

De hyppigste og farligste stoffgruppene med tanke på eksplosjon i romluften utgjør formaldehyd (HCHO) og flyktige organiske forbindelser (VOC).

Derfor kan du måle begge konsentrasjonene samtidig i sanntid med BQ16 og sørge for at belastningen i rommet ligger innenfor det sikre området. BQ16 registrerer allerede de minste konsentrasjoner fra 0,01 ppm eller 0,01 mg/m³.

Lovgiveren definerer for det meste grenseverdier i mg/m³ eller som ppm (parts per Million). Av den grunn ble BQ16 designet slik at alle måleverdier kan vises valgfritt direkte i mg/m³ eller ppm med kun et tastetrykk.

Bruken av BQ16 er gledelig enkel: Når den er slått på, registrerer måleren automatisk de rådende konsentrasjonene av HCHO og TVOC. Begge måleverdiene vises samtidig på det godt lesbare og belyste displayet til BQ16.

Med de integrerte MIN-, MAX- og HOLD-funksjonene kan du under målingen til enhver tid se den høyeste og den laveste målte verdien og holde fast på den aktuelle måleverdien ved behov. For drift som er skånsom mot batteriet er denne praktiske måleren dessuten utstyrt med automatisk utkobling.

Fordelene i praksis:

 • Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
 • Kompakt luftkvalitetsmåler for registrering av formaldehyd- og VOC-konsentrasjoner i romluften
 • Måleverdiregistrering i ppm eller mg/m³
 • Dobbel sannverdivisning for HCHO og TVOC
 • MIN-, MAX- og Hold-funksjon
 • Display med belysning
 • Softtouch-funksjonsknapper
 • Automatisk utkobling
 • Praksis-optimalisert tysk industridesign – beskyttet design
BQ16 fra Trotec
BQ16 fra Trotec
BQ16 fra Trotec

For at nyheter bare skal terge sansene – ikke øynene, nesen og helsen

Ny leilighet, ny innretning, nye møbler, ny maling, nytt teppe, nytt laminat eller ny bil. Nytt skal være til glede, ikke gjøre en syk. Men i mange moderne materialer skjuler det seg dessverre også farlig formaldehyd og mange flyktige organiske forbindelser. Bruk derfor BQ16 for sikker vurdering av farer i egne rom og på arbeidsplassen, i bilen eller direkte på utsalgsstedet, f.eks. når du kjøper møbler eller byggevarer.

Registrering av formaldehyd (HCHO)

Formaldehyd (HCHO)

Metanal – vanligvis omtalt som formaldehyd – er et kjemisk utgangspunkt for mange industriprodukter som lakk, maling, lim og bindemidler eller konserveringsstoffer.

Mange formaldehydholdige materialer som treverk, gulvbelegg eller tekstiler kan medføre kontaminasjon av romluften i lang tid på grunn av utdunsting.

Klassifisert som kreftfremkallende

Grunnet den spesielle toksisiteten er formaldehyd klassifisert i fareklassen karsinogen 1B som sannsynlig kreftfremkallende hos mennesker i henhold til EUs kjemikalieforordning (CLP).

I henhold til retningsverdier fra det tyske miljødepartementet må derfor en konsentrasjon på 0,1 mg formaldehyd per kubikkmeter romluft ikke overskrides – ikke engang kortsiktig!

Med et måleområde på 0,00 til 5,00 ppm og en oppløsning på 0,01 ppm gjør BQ16 det mulig å registrere selv de laveste konsentrasjoner av formaldehyd i romluften.

Formaldehyd – konsentrasjonsavhengig virkning
0,05 - 0,125 ppm Luktterskel
0,01 - 1,6 ppm Irritasjon av slimhinnene (nese, hals) og øynene
2 - 3 ppm Stikking i nesen, øynene, halsen
4 - 5 ppm Utholdelig i 30 minutter, tiltakende ubehag, tåreflod
10 - 20 ppm Allerede etter få minutters eksponering oppstår kraftig tåreflod (varer i opptil 1 time etter eksponering), umiddelbar åndenød, hoste, kraftig brenning i hals, nese og øyne
30 ppm Toksisk lungeødem, lungebetennelse, livsfare!
Registrering av skadelige luftblandinger (VOC/TVOC)

Skadelige luftblandinger (VOC/TVOC)

VOC er substanser som fordamper lett allerede ved lave temperaturer – altså "gjemmer seg" i gasstilstand – og dermed belaster luften. Derfor blir de betegnet som flyktige organiske forbindelser (volatile organic compounds) og målt som den totale verdien TVOC (total volatile organic compounds), som det finnes anbefalinger fra miljødepartementet for når det gjelder høyeste verdier.

Innendørs finnes det mange VOC-kilder, for eksempel gulvbelegg, maling og lakk, tetninger og lim, møbler og tepper. Mennesker kan bli kronisk syke av VOC-belastet inneluft. I den forbindelse snakker vi også om "Sick-Building-Syndrom".

Grunnet kompleksiteten til VOC kan de individuelle helseeffektene på menneskekroppen og intensiteten av disse være svært forskjellige og noen ganger avvike kraftig. TVOC-konsentrasjonen og effekten av denne har derfor ingen ren indikativ karakter.

Ifølge miljødepartementet må en TVOC-verdi i området fra 1 til 3 mg/m³ ikke overskrides på lang sikt i rom som er ment for langvarig opphold.

Med måleområdet fra 0,00 til 9,99 mg/m³ og en oppløsning på 0,01 mg/m³ kan BQ16 pålitelig også registrere små konsentrasjoner av VOC i romluften.

TVOC – konsentrasjonsavhengig virkning
< 0,2 mg/m³ Ingen irritasjon eller nedsatt velvære.
0,2 - 3,0 mg/m³ Irritasjon eller nedsatt velvære mulig i vekselvirkning med andre eksponeringsparametre.
3,0 - 25 mg/m³ Eksponering fører til en virkning, hodepine mulig i vekselvirkning med andre eksponeringsparametre.
> 25 mg/m³ Hodepine. Andre nevrotoksiske virkninger utenom hodepine mulig.

Kilde: mottar du

Kjøp

HCHO / VOC måler BQ16 vis i Trotecs nettbutikk

HCHO / VOC måler BQ16

Du sparer: 602,81 Kr

2.102,75 Kr 1.499,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA

Kjøp nå

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.205.090
HCHO (formaldehyd)
  Måleområde min. | Formaldehyd [ppm] 0
  Måleområde maks. | Formaldehyd [ppm] 5
  Inndeling - Formaldehyd [ppm] 0,01
  Måleområde min. | Formaldehyd [mg/m³] 0
  Måleområde max. | Formaldehyd [mg/m³] 5
  Inndeling | Formaldehyd [mg/m³] 0,01
  Nøyaktighet ± | Formaldehyd [% FS (full scale)] 5
TVOC (Total Volatile Organic Compound)
  Måleområde min. - TVOC [ppm] 0
  Måleområde maks. - TVOC [ppm] 9,99
  Inndeling | TVOC [ppm] 0,01
  Måleområde min. | TVOC [mg/m³] 0
  Måleområde maks. - TVOC [mg/m³] 9,99
  Inndeling | TVOC [mg/m³] 0,01
  Nøyaktighet ± | TVOC [% FS (full scale)] 10
Display
  To linjer LCD, 3 sifre
  bakgrunnsbelyst
Energiforsyning
  Batteritype Batteri 9V 6LR61 batteri
Apparathusutførelse
  Plast
Miljøforhold
  Drift min. | Temperatur [°C] 0
  Drift maks. | Temperatur [°C] 50
  Drift - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] 80
  Lagring - min. temperatur [°C] -10
  Lagring - maks. temperatur [°C] 60
  Lagring - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] 80
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 35
  Bredde (uten emballasje) [mm] 55
  Høyde (uten emballasje) [mm] 230
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
intern sensorikk
  HCHO
  TVOC
Funksjoner og utstyr
  Visning av minimumsverdi
  Visning av maksimumsverdi
  Måleverdi
  Måleverdi standby-funksjon
  Automatisk utkobling
  Display som kan bakgrunnsbelyses
  Batteristatusindikator
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Oppbevaringsboks
  Hurtigveiledning
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  HCHO
  TVOC
Funksjoner og utstyr
  Visning av minimumsverdi
  Visning av maksimumsverdi
  Måleverdi
  Måleverdi standby-funksjon
  Automatisk utkobling
  Display som kan bakgrunnsbelyses
  Batteristatusindikator

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Alternative produkter

Laster inn...

Nedlastinger

Laster inn...