Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

OZ-ONE ozonmåler i merkevarekvalitet fra Trotec
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Utslipp
 4. Gassmåleapparat
 5. OZ-ONE

Ozonmåler OZ-ONE

Ozonmåler til profesjonelt bruk med mange klimamålefunksjoner

OZ-ONE – navnet sier det meste:

Den første ozonmåleren med mobil, profesjonell ozonmåleteknologi til en pris som er overkommelig for alle.

Ozon, enten den er oppstått på naturlig måte eller generert ved hjelp av teknologi, er potensielt farlig når den ligger i luften. Av hensyn til helsen er det derfor viktig å sørge for at ozoninnholdet i luften er på et ufarlig nivå. I mange land finnes det derfor lover og forskrifter som regulerer dette.

Med ozonmåleren OZ-ONE har du et kontrollinstrument som raskt og nøyaktig, eller over tid, registrerer ozonkonsentrasjonen i omgivelsesluften.

OZ-ONE utmerker seg med svært lav følsomhet for andre gasser eller VOC og overbeviser med raske måleresultater som er svært nøyaktige også ved lave ozonkonsentrasjoner.

Mange integrerte funksjoner som ozon-nullinnstilling, referansemåleverdifunksjon for korttidsgrenseverdier og tidsvektet gjennomsnittsverdi eller valgfri visning i ppm eller µg/m³ gjør raske OZ-ONE til en uvurderlig hjelper når det er behov for nøyaktig ozonmåling.

I tillegg er apparatet utstyrt med en kompakt, bærbar miljømåler som registrerer lufttemperaturen og fuktigheten eller kan benyttes til å beregne duggpunkt- og fuktkuletemperaturen. Et dualt display viser alltid to måleverdier samtidig.

OZ-ONE kan festes på et stativ for langtidsmålinger. Måleren har også en mini-USB-tilkobling og et 9 V-kontakt, slik at det er mulig å velge disse grensesnittene til permanent nettdrift i stedet for batteridrift. Ved behov kan du koble en powerbank til mini-USB-koblingen på OZ-ONE, slik at du har en mobil strømforsyning.


OZ-ONE ozonmåler byr på mange bruksmuligheter:

 • Måling på industriarbeidsplasser og handel
 • miljøanalyser
 • Inspeksjon av produksjonsområder
 • Grenseverdikontroll etter bruk av ozongeneratorer til luktnøytralisering eller desinfisering, for eksempel innen hotellbransjen eller i forbindelse med brann- og vannskadesanering
OZ-ONE kan festes på et stativ for langtidsmålinger. Velg mellom batteridrift og kontinuerlig bruk med strømdrift.
Mulighet for stativfeste og strømtilførsel
Det oversiktlige LCD-displayet til OZ-ONE viser to måleverdier samtidig og er godt lesbart også i omgivelser med dårlig belysning.
Stort og oversiktlig LCD-display med bakgrunnsbelysning
OZ-ONE er perfekt egnet til kontroll av grenseverdier etter bruk av ozon, for eksempel etter vannskadesanering, behandling av biler eller desinfisering av hotellrom.
Optimalt for grenseverdikontroll etter ozonbehandling

Verdt å vite om ozonmåling med OZ-ONE


Ozon i naturen

Ozon (kjemisk formel O₃) er en naturlig del av de øvre luftlagene og dannes der på grunn av sollys. Tre og tre surstoffatomer går sammen og danner ozon-molekyler. Ozon er instabilt og splittes tilbake til oksygen igjen etter kort tid.

I jordens atmosfære beskytter det alt liv på planeten mot for sterk UV-stråling. Ozon i nærheten av bakken er derimot en aggressiv gass som oppstår i luften ute ved intens sollys på grunn av fotokjemiske smogreaksjoner.

Lukten kan oppleves som svært stikkende eller klorlignende i høye konsentrasjoner, fra en konsentrasjon på 40 µg ozon per m³. Dette innebærer helsefare, for eksempel skader på slimhinnene i halsen, svelget og bronkiene eller tårer, hoste og hodepine.

Fordi ozon innebærer helsefare anbefaler vi – også når du kontrollerer om foreskrevet grenseverdi overholdes – å bruke en ozonmåler som gir nøyaktige resultater også ved lave verdier. OZ-ONE overbeviser med høy følsomhet ved lave konsentrasjoner og viser, i motsetning til de fleste konkurrerende modellene, ozonkonsentrasjonen i mikrogram per kubikkmeter luft.

Industriell og kommersiell bruk av ozon

Ozon et svært kraftig oksideringsmiddel og det nest kraftigste desinfeksjonsmidlet i verden. Ozon som dannes i store, tekniske anlegg, brukes derfor til behandling av drikkevann, til å fjerne bakterier i vannbassenger, til behandling av vann innen næringsmiddels- og drikkevareindustrien og til behandling av kjøle- og prosessvann.

Men ozon brukes også til bleking, for eksempel av papir eller tekstiler. Videre kan ozon oppstå ved industriell bruk av UV-lys til tørkeprosesser.

Spesialiserte tjenesteytere benytter mobile ozongeneratorer til luktfjerning etter brannskader eller vannskader og til nøytralisering av ubehagelig lukt i biler der det har blitt røkt eller til behandling av brukte kjøretøy.

I alle omgivelser der det produseres ozon kan OZ-ONE ozonmåler brukes som et pålitelig kontrollinstrument for å sikre at grenseverdiene for ozon på arbeidsplassen overholdes.

Overholde grenseverdier for ozon

Fordi ozon er en viktig gass innen industriell bruk samtidig som den er en oksiderende farlig gass som selv ved lave konsentrasjoner medfører skader på øyne, nese svelg og lunger, er det viktig å fastslå og overholde definerte grenseverdier nøyaktig.

Lovfestede grenseverdier på arbeidsplassen ved bruk av ozon i bedrifter varierer internasjonalt mellom 0,05 og 0,1 ppm (STEL ¹). Utendørs er 120 µg/m³ en typisk belastningsgrenseverdi (TWA ²) for ozon i nærheten av bakken.

Med ozonmåleren OZ-ONE finner du ut av begge disse måleverdiene. Med et knappetrykk kan du velge å vise måleverdiene i ppm eller mikrogram per kubikkmeter.

OZ-ONE er utstyrt med en elektrokjemisk sensor ³ som utmerker seg med høy følsomhet nettopp ved lave ozonverdier, slik at selv de laveste konsentrasjoner som ligger under de farlige grenseverdiene registreres på en pålitelig måte.


¹ Short Term Exposure Limit;  ² Time Weighted Average; ³ Elektrokjemiske sensorer er slitasjeprodukter som kontinuerlig reduseres i funksjon fra produksjonstidspunktet. Derfor benytter Trotec sensorer med spesielt lang levetid (to år) og gir ett års garanti fra kjøpsdato i hele Europa.

Gassmåleapparat

Direkte sammenligning av alle Gassmåleapparat

Her har du muligheten til å sammenligne alle gassmåler fra Trotec på en oversiktlig måte, slik at du finner den Gassmåleapparat som passer best for deg.

Modeller som du ikke ønsker å ta med i sammenligningen, kan du enkelt klikke bort.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Fordelene i praksis:

 • Rask og nøyaktig registrering, også ved svært lav ozon-konsentrasjon
 • Visning av ozon-måleverdier i ppm eller µg/m³
 • Lav reaksjonstid
 • Lav følsomhet for VOC
 • Ozon-nullstillingsfunksjon
 • Ozon-referanseverdimåling (STEL/TWA)
 • Atmosfæretrykk-offset for svært nøyaktige normkubikkmetermålinger
 • Måling av lufttemperatur og -fuktighet
 • Beregning av duggpunkt og fuktkuletemperatur
 • Offset-innstilling for lufttemperatur og -fuktighet
 • Data-hold-, min.-, maks.- og alarm-funksjon
 • Displaybelysning
 • ¼-tommers gjenger til stativ
 • Velg mellom batteridrift og strømdrift for kontinuerlige målinger
 • Strømsparende automatisk utkobling
 • Inklusiv kalibreringssertifikat

Kjøp

OZ-ONE ozonmåler inkludert kalibreringssertifikat vis i Trotecs nettbutikk

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 3.510.006.110
Ozon (O3) [ppm]
  Måleverdi maks. | ozon (O3) [ppm] 1
  Måleverdi min. | ozon (O3) [ppm] 0
  Nøyaktighet [ppm] | ozon (O3) [ppm] <0.1ppm: ±0.02ppm, eller ±10% av den aktuelle måleverdien
Ozon (O3) [µg/m³]
  Måleverdi min. | ozon (O3) [µg/m³] 0
  Måleverdi maks. [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] (tekst) 1.996 (ved 20°C og 1.013 hPa)
  Nøyaktighet [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³, eller ±10% av den aktuelle måleverdien
Lufttemperatur [°C]
  Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] 0
  Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] 50
  Oppløsning [°C] 0,1
  Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°C] 0,6
Lufttemperatur [°F]
  Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] 32
  Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] 122
  Oppløsning [°F] 0,1
  Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°F] 1,2
relativ luftfuktighet (%)
  Måleområde min. | relativ luftfuktighet [%] 0
  Måleområde maks. | relativ luftfuktighet [% r.f.] 99,9
  Oppløsning | relativ luftfuktighet [%] 0,1
  Nøyaktighet 0 % - 10 % [%] 5
  Nøyaktighet 10 % - 70 % [%] 3
  Nøyaktighet 70 % - 99,9 % [%] 5
Display
  LCD
  monokrom
Apparatstyring
  Taster
Apparathusutførelse
  Plast
Energiforsyning
  (internt) batteri - 4 x AAA 1.5V
Standard leveringsomfang
Standard leveringsomfang
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Bruksanvisning
  Kalibreringssertifikat
  Transportveske
Målbare målverdier og funksjoner
intern sensorikk
  Ozon (O3) [ppm]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  relativ luftfuktighet [%]
Funksjoner og utstyr
  Visning av maksimumsverdi
  Visning av minimumsverdi
  Tidsvektet gjennomsnittsverdi (8 t)
  Korttidsgrenseverdi (15 min.)
  Duggpunktindikator
  Fuktkule-/kjølegrense temperaturindikator
  Måleverdi standby-funksjon
  Displaybelysning
  Alarmfunksjon
  Automatisk utkobling
  °C – °F-omkobling
  Stativopptak

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Nedlastinger

Laster inn...