Praksisorienterte brukseksempler – overbevisende prosessfordeler med TTR-Trisorp-Dual-prinsippet

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Luftavfukting
  4. Adsorpsjonsluftavfukter, mobil
  5. TTR-luftavfukter
  6. Fordeler i praksis med TTR-Trisorp Dual

Praksisorienterte brukseksempler:

Overbevisende prosessfordeler med TTR-Trisorp-Dual-prinsippet

Vanlige adsorpsjonsluftavfuktere har som regel et felles luftinntak (mono) for tørr- og regenereringsluft – for eksempel alle Trotec-enheter som arbeider etter Trisorp-Mono- eller Bisorp-Mono-prinsippet.

Slike luftavfuktere egner seg ikke til gjennomlufttørking direkte i rommet som skal behandles, siden det gjennom prosessen genereres et vakuum, slik at luft utenfra havner i rommet, og fuktinnholdet i denne luften kan ikke kontrolleres.

Derimot er det mulig å stille alle TTR-modeller opp utenfor, for eksempel i tilstøtende rom (eksempel 1).

På grunn av gjennomluftingen med tørr friskluft oppstår det et overtrykk, slik at fuktig luft trenges ut. Med disse variantene er avfuktingsgraden imidlertid alltid avhengig av fuktighetsinnholdet i "uteluften" som suges inn, og oppnår ved nominell tørrluftmengde en redusering av duggpunkttemperaturen med ca. 5 til 10 °C (alt etter apparat).

Strømsparende luftavfukting og høyere tørkegrader takket være omluftsdrift med doble luftkretsløp

D-modellene TTR 400 D og TTR 500 D arbeider etter TTR-Trisorp-Dual-prinsippet med to adskilte luftkanaler og separate vifter for hvert kretsløp. Dette muliggjør, også ved oppstilling utendørs, en omluftsdrift med frisk tørrluft – tilført fra et prosessluftkretsløp avsperret fra "uteluften" (eksempel 2). Selv ved oppstilling av D-modellene innendørs i rommet som skal behandles med tørrluft er det på denne måten mulig med trykknøytral omluftsdrift ved at regenereringsluftinnløpet og fuktluftutløpet føres ut av rommet med slange- eller rørforbindelser (eksempel 3).

Den variable omluftstørkingen med TTR-D-modeller gir brukerne avgjørende fordeler:

Ved nominell tørrluftmengde kan det i motsetning til vanlig gjennomluftsdrift oppnås opptil 30 °C lavere duggpunkttemperaturer i forhold til "uteluften" som transporterer regenereringsluften. Slik kan man nå duggpunkt også langt under 0 °C, og dermed vesentlig lavere tørketilstander samt en klart mer energieffektiv drift!