TTR-adsorpsjons-tørkeaggregater kan konfigureres individuelt til nærmest alle typer bruk

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Luftavfukting
  4. Adsorpsjonstørker, stasjonær
  5. Utstyrsalternativer

Mange utstyrsalternativer

TTR-adsorpsjons-tørkeaggregater kan konfigureres individuelt til nærmest alle typer bruk

Som standardutstyr har alle TTR-aggregater et stort utvalg funksjoner og kjennetegn som gjør dem pålitelige og enkle i bruk, gir dem lang levetid og gjør at de krever lite vedlikehold. I tillegg kan du velge mellom et stort utvalg utstyrsalternativer som gjør det enkelt å tilpasse ditt TTR-aggregat helt nøyaktig til dine spesielle behov:

SPS Styremodul Millenium (1)
Mikroprosessorstyring med klartekstdisplay over fire linjer for status- eller feilmeldinger. Muliggjør nøyaktig energistyring og regulering av den tørkede luftens fuktighet og temperatur (sensorer fås som ekstrautstyr).

Flowmatic S (2)
Registrerer og kompenserer automatisk trykktap ved hjelp av sensorer og holder et konstant trykk eller volumstrømmen avhengig av nominell verdi. Du kan lagre to faste nominelle verdier.

Fra TTR 2000 kan reguleringen av volumstrømmen eller trykket stilles inn etter behov via styresignal (0 … 10 V).

Fuktighets- (3) og temperaturregulering (4)
Ekstramoduler til Millenium (1) til omforming av signaler fra tilkoblede fuktighetssensorer (3) eller temperatursensorer (4) samt programmering av reguleringen.

Duggpunktsensor (5)
Sammen med Millenium-styreenhet (1) og fuktighetsreguleringsenhet (3) regulerer den tørrluften avhengig av duggpunkt. Duggpunkt +20 °C … -80 °C, 4 - 20 mA.

Pt100-Temperatursensor (6)
Med sender 4 - 20 mA. Sensoren muliggjør i samspill med etterkjøler eller -varmer (14), Millenium-styreenhet (1) og temperaturreguleringsenhet (4) en regulering av tørrlufttemperaturen.

Berøringsskjerm (7)
Gjør det mulig å styre hele anlegget komfortabelt via berøringsskjerm i stedet for manuell styring.

Fjerntilkobling GSM (8)
Muliggjør styring av TTR-tørkeaggregater via GSM.

Fjerntilkobling WLAN (9)
Muliggjør styring av TTR-tørkeaggregater via WLAN.

Varmevekslermodul (10, 11)
Integrert modul til kjøling eller oppvarming av tørrluften med kaldt- eller varmtvann på byggeplassen; det er nødvendig å angi mediumstemperaturen. Fås også i en utførelse av rustfritt stål (11).

Dampvarmer (12)
Til oppvarming av regenerasjonsluft ved hjelp av damp.

Gassvarmer (13)
Til oppvarming av regenerasjonsluft ved hjelp av gassbrenner.

Elektrisk ettervarmer (14)
Til ekstra oppvarming av tørrluften.

Hygrostatstyring (15, 17)
Ekstern hygrostat HG 120 (16) til styring av TTR-tørkeaggregat avhengig av luftfuktigheten, enten med eller uten kontinuerlig ventilasjon. Det kreves en 4-pols kobling for tilkobling av HG 120 (16).

En elektronisk hygrostat HG 125 (17) fås også. Denne kan benyttes fra -30 °C til kontinuerlig styring sammen med Millenium-styreenheten(1). Det kreves en 7-pols kobling for tilkobling av HG 125 (18).

Begge koblingspunkter (16, 18) er utstyrt med ledning og kabelgjennomføring til bruk med klemme.

Beskyttelsesutstyr mot værpåvirkning (20)
Gitter som beskytter mot vær og vind over luftinntak, ekstra tetninger, utblåsningsvinkel for fuktig luft, pleksiglass over betjeningselementene.

Mange utstyrsalternativer