Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Et must for byggtørkere: Automatisk varmgassavriming
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Luftavfukting
  4. Hvorfor automatisk varmgassavriming?

Automatisk varmgassavriming

Slik blir en industri-luftavfukter til en ekte byggtørker

Industri-luftavfuktere må være tøffe. Ofte tøffe driftsmiljøer og hyppige endringer av plassering krever et robust metallhus, solide hjul eller ruller og en generell solid design. Her skiller ikke de fleste tilgjengelige industri-luftavfukterne seg spesielt fra en byggtørker rent utseendemessig. Men kan enhver industri-luftavfukter da automatisk også brukes som en byggtørker?

Uten automatisk varmgassavriming er de ikke egnet for byggtørking

Samtlige industri-luftavfuktere er som regel kondensatorer, motvirker altså kondensering av fuktigheten i romluften, samler opp denne kondensen og fører den bort. På den måten trekkes fuktigheten trukket ut av luften permanent, og den blir tørrere.

For at fuktigheten fra luften skal kunne kondensere, må temperaturen avkjøles til under duggpunktet. Dette skjer på tørkerens fordamper, som avkjøles kraftig når en trykkredusert kjølevæske ledes gjennom.

Uten tekniske mottiltak medfører denne avkjølingsprosessen imidlertid en fatal manko: Ved temperaturer fra 16 °C til 17 °C starter isdannelse på fordamperen, og den kontinuerlige økningen av is vil til slutt ikke bare føre til permanent effektreduksjon, men også til at hele systemet vil svikte.

Av den grunn er alle kondensatorer utstyrt med en anordning for regelmessig avriming av fordamperen – automatisk avriming. Her ligger også den avgjørende forskjellen mellom industri-luftavfuktere og byggtørkere.

Selv om byggtørkeren står på, betyr ikke det at det fungerer

For vanlige industri-luftavfuktere skjer avrimingen oftest elektronisk tids- eller sensorstyrt med omluftsdrift, derfor kalles det også ofte for elektronisk avriming: Kompressoren kobles ut i avrimingsmodus, mens viften som oftest går videre og overstrømmer fordamperen med kompressorens varme for avriming. Denne prosessen er testet og fungerer som regel bra i oppvarmede omgivelser over ca. 15 °C.

Brukes slike tørkere imidlertid i kjøligere omgivelser – under 15 °C, ligger også duggpunktet betydelig lavere, noe som prosessbetinget medfører en kraftigere isdannelse på fordamperen. Denne må da praktisk talt avrimes kontinuerlig på enheter med omluftsavriming, siden dette da tar lengre tid. Vanlig luftavfuktingsdrift kan da altså nesten ikke lenger skje på slike enheter! Og på byggeplasser i midt-Europa hersker det som regel temperaturer på under 15 °C i mer enn 200 dager, særlig i løpet av nattetimene.

Av den grunn er byggtørkere utstyrt med et helt annet avrimingssystem – varmgassavriming i bypassdrift. Her blir den varme gassen til kjølekretsløpet brukt aktivt for rask og effektiv avriming. Når det begynner å fryse på, åpnes en spesiell ventil helt automatisk, fører den varme gassen til fordamperen og lukker seg igjen etter avrimingen av denne for å fortsette det vanlige kjølevæskekretsløpet for tørkedriften.

I motsetning til omluftavriming, muliggjør automatisk varmgassavriming kortere avrimingsfaser, noe som er en nødvendig forutsetning for effektiv luftavfukting i områder med lav temperatur, som ikke oppvarmede rom. Den egentlige luftavfuktingen skjer utelukkende i tørkeapparatenes faser når de ikke avrimes!

Kort sagt: Når du ser etter en byggtørker, må du aller først spørre om den har varmgassavriming. Hvis ikke, så er det helt enkelt ingen byggtørker!