TTK 800 TTK 400 TTK 200 TTK 1500

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Vannskade­sanerere og utleiere: +49 2452 962 444
Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Luftavfukting
  4. Kondens-luftavfukter, mobil
  5. Byggtørker TTK‑Proffserien

Mobile kondensatorer i TTK-Proffserien

Fuktighetens naturlige fiende

De mobile kondensatorene i TTK-Proffserien overbeviser med pålitelig teknologi og stor tørkekapasitet – også ved lave temperaturer. Klikk direkte på den byggtørkeren du er interessert i for detaljert info.

Eller les videre og se hva som gjør TTK-Proffserien til den mest suksessrike byggtørker-serien i Europa …

TTK – synonymet for teknikk, tempo, kapasitet:

TTK-Proffserien har de siste 20 årene bevist hvilke egenskaper en av de beste byggtørkerne må ha:

  • Lang levetid
  • Robust
  • Pålitelig
  • Ekstrem avfuktingseffekt
  • Svært stabil verdi

 

Våre nåværende modeller i TTK-Proffserien følger dette konseptet så kompromissløst som aldri før!

"Formen følger funksjonen", det er et prinsipp for eksemplarisk industridesign, denne påstanden forplikter også den nye TTK-Proffserien seg til:

TTK 200, TTK 400 og TTK 800 har alt det som proff-hjertet begjærer – og ingenting som du ikke virkelig trenger!

Ingen unødvendig "snikksnakk" som trekker opp kostnadene, reduserer påliteligheten eller kompliserer vedlikehold og rengjøring.

I stedet fokus på det vesentlige, robust teknologi, som utmerker seg med høy pålitelighet og ekstrem avfuktingskapasitet!

En nesten uforgjengelig stålplatekonstruksjon for den tøffe praktiske hverdagen med serviceoptimaliserte skruforbindelser og vedlikeholdsluker, som selv etter flere år gjør det mulig for brukeren å minimalisere nedtid og kunne gjennomføre rengjøring og vedlikehold raskt i de fastsatte intervallene.

Et system av kvalitetskomponenter som er justert ideelt til hverandre med en kombinert ytelse som er nøyaktig beregnet av spesialister, slik at de i praksis stiller en svært høy avfukting til disposisjon i alle temperaturområder – også under 15 °C.

Hva hjelper det vel med avfuktingsverdier ved høye temperaturer som høres helt fantastiske ut samt utopisk luftfuktighet hvis de i praksis så å si aldri oppnås?

Stol på vår kompetanse, som baserer seg på erfaringen fra tusenvis av luftavfuktere som er prøvd og testet i tøff profesjonell bruk.

Siden 1994 har titusenvis av maskinutleiere, håndverkere, sanerere og industrielle kunder i hele Europa satset på denne sterke merkevaren – og det er ikke uten grunn at TTK-Proffserien de siste to tiårene hører til blant de byggtørkerne i Europa med mest stabil verdi!


Vannavløpskonseptet til TTK-serien

Under utviklingen av den nye TTK-serien har vi lagt spesielt stor vekt på kompakthet og fleksibilitet for de mest forskjellige bruksområder. Siden tørkerne i TTK-serien på grunn av den høye avfuktingseffekten er i stand til å kondensere hele det komplette egenvolumet av fuktighet på relativt kort tid alt etter omgivelsesforholdene, sto våre teknikere foran tre alternativer da de skulle konstruere og planlegge vannavløpet for de større modellene i TTK-serien:

Vannavløpskonseptet til TTK-serien

Alternativ 1 – konsekvent, men urealistisk

For å reflektere den høye avfuktingseffekten, ville det måtte integreres store oppsamlingstanker, noe som ville doble enhetenes dimensjoner.

Det mente vi var en ytterst uprofesjonell løsning. For det første ville ikke enhetene lenger være mobile og enkle å transportere, og for det andre må selv disse stortankene tømmes manuelt fra tid til annen.

Alternativ 2 – herlig, men uprofesjonelt

For å kunne bruke salgsargumentet "integrert vanntank" overfor konkurrentene og samtidig holde apparatdimensjonene så lave som mulig, ville det ifølge designerne ha vært mulig å installere en tank som ville vært utilstrekkelig i størrelse for profesjonell drift (f.eks. 15 liter).

Dette ville nok med rette ført til at et vell av fagfolk ville ha vinket farvel til oss, for en slik "alibi-tank" ville raskt fylt seg opp og slått utstyret av vha. den automatiske nedstengningen.

Alternativ 3 – Trotec-løsningen

Mye teknologi på liten plass, slik at god mobilitet fortsatt kan garanteres i daglig bruk – denne løsningen har våre designere bestemt seg for.

Faktum er: Ulike bruksområder krever ulike løsninger for vannavløp.

Derfor er vårt motto: Teknologi inni, vannavløp utenfor.

Muligheter for vannavløp og tørkestyring

Alt etter modell og type bruk finnes det ulike muligheter, f.eks. via en ekstern oppsamlingstank med/uten nedsenkbar pumpe eller kontinuerlig tørking med automatisk kondenspumpe.

Bruksmulighetene i detalj:

1. Ekstern oppsamlingstank

Ved denne mest praktiserte teknikken blir en tilstrekkelig dimensjonert vannoppsamlingstank (90 liter) stilt opp ved siden av byggtørkeren og fylt via vannavløpsslangen. Med denne metoden kan du tydeligst overbevise kundene dine om effektiviteten av en byggtørking: "Man ser hva som kommer ut."

2. Ekstern oppsamlingstank med nedsenkbar pumpe

I bruksomgivelser der man kan sette opp en oppsamlingstank, men der dreneringsintervallene overskrider avfuktingseffekten, anbefales det kombinert bruk av en oppsamlingstank sammen med en vanlig nedsenkbar pumpe som kan føre vannet til et avløp.

3. Kontinuerlig tørking

For alle bruksområder som vanligvis krever kontinuerlig drift, tilbyr Trotec en automatisk kondenspumpe som tilleggsutstyr til TTK 200, TTK 400 og TTK 800.

Dette kraftige aggregatet har alt etter modell en pumpeeffekt på opptil 50 m avstand med en høydeforskjell på opptil 4 m! På denne måten kan vannet føres bort kontinuerlig over flere etasjer! Med denne løsningen kan du naturligvis valgfritt også koble om til ikke-kontinuerlig tørking med ekstern oppsamlingstank med få håndgrep.

4. Hygrostatstyrt tørking

For å forhindre "overtørking" på kritiske områder, f.eks. ved spesielle møbler, antikviteter eller bestemte tretyper hvis materialstruktur kan ta skade ved for lav luftfuktighet i rommet, kan alle apparatene i TTK-serien leveres med tilleggsutstyret hygrostat som muliggjør en finjustering av tørkegraden.

Et alternativ er bruk av den eksterne romhygrostaten HG 130, som kobles mellom tørkeren og strømtilførselen. Siden HG 130 passer på alle TTK-apparater, er du alltid fleksibel.

Din fordel: TTK-Profftørkerne TTK 200, TTK 400 og TTK 800 leveres allerede fra fabrikken med muligheten for å ettermontere kondenspumpe og hygrostat. Slik er det ikke bare nye apparater, men også brukte tørkere som kan oppgraderes ved behov i ettertid. Vi har bevisst latt være å installere dette som standard, slik at vi alltid kan tilby deg et optimalisert pris-ytelse-forhold for ethvert bruksformål.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig