Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Industri-luftavfukter TTK 105 S
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Luftavfukting
 4. Kondens-luftavfukter, mobil
 5. Profesjonelle luftavfuktere i TTK‑S‑serien (hvit)
 6. TTK 105 S

Industri-luftavfukter TTK 105 S

Denne robuste lettvekteren gjør en god figur, selv når den får gjennomgå

Den perfekte kombinasjonen av robust eksteriør og avansert interiør

Som man kan vente fra et slikt tyskprodusert kvalitetsapparat, overbeviser TTK 105 S med robust yte samtidig som den er avansert innvendig.

Den tøffe kraftpakken har et apparathus av aluminium som kan stables. Derfor blir den enkel å transportere også – og håndtere:

Istedenfor å måtte velge referanseløse innstillingsgrader mellom minimums- og maksimumsdrift, kan du med TTK 105 S legge ønsket luftfuktighetsverdi direkte inn via det digitale kontrollpanelet, der du til enhver tid også kan lese av de aktuelle temperatur- og luftfuktighetsverdiene i romluften. En integrert hygrostat omgjør disse valgte målopplysningene helautomatisk og regulerer effekten fra kompressoren og totrinnsviften.

Permanent modus for konstruksjonstørkejobber

Fordi det er mulig å koble til et eksternt kondensavløp, er TTK 105 S også ideell for lengre tørkeoppgaver uten tilsyn, f.eks. B. ved tørking av bygninger.

TTK 105 S forener de beste egenskapene til en moderne luftavfukter i et robust og ekstremt lett apparathus av aluminium med avanserte funksjonsegenskaper, og takket være store effektreserver overbeviser den også ved tørrholding i større oppvarmede rom.

Investeringssikkerhet for dine tørkeapparater

Under byggtørking om sommeren eller tørking etter vannskader oppstår det svært raskt klimabetingelser som bidrar til å forkorte levetiden til kondensatorer i ekstrem høy grad - uavhengig av merke. For oss som produsent er det viktig å sørge for at du ikke behøver å skifte ut kondensatorer altfor tidlig. Derfor har vi satt opp noen praktiske tips som gjør det lettere for deg å ta vare på tørkeapparatene dine. Som en investeringssikkerhet. Her finner du mer informasjon ...

Propan (R290) som miljøvennlig kjølemiddel i luftavfuktere

Hvert år slippes det ut flere millioner tonn miljøskadelige Co2-utslipp (klimagasser) grunnet syntetiske kjølemidler i luften. Derfor setter vi oss et viktig mål: å bruke alternative kjølemidler. Vi bruker propan (R290) som kjølemiddel, slik at denne luftavfukteren gir et viktig bidrag for å ta vare på klimaet.

Propan (R290) er et naturlig kjølemiddel, en organisk forbindelse, og tilhører gruppen hydrokarboner. I motsetning til syntetiske kjølemidler bryter miljøvennlig propan (R290) verken ned ozonlaget (ODP=0) eller har noen nevneverdig drivhuseffekt (GWP=3).

Ekstra positivt for miljøet: Takket være fremragende termodynamiske egenskaper er propan (R290) et spesielt energieffektivt kjølemiddel som i tillegg senker strømkostnadene dine.

Robust kraftpakke med komfortfunksjoner: TTK 105 S avfukter!

Takket være det digitale forvalget for sann fuktighetsverdi kan du enkelt opprette ønskede inneklimaforhold både nøyaktig og energibesparende, noe som reduserer strømforbruket sammenlignet med vanlige styrte apparater.

Alternativt kan TTK 105 S også styres via Timer-funksjonen eller brukes i kontinuerlig drift. Og for anvendelser der regelmessig manuell tømming av vanntanken ikke alltid er mulig, for eksempel ved kontinuerlig tørking uten tilsyn i helgeboliger eller på båter, er det i TTK 105 S integrert en separat tilkobling der kondensen kan føres bort direkte via en slange.

En varsellampe for fyllnivået ved full vanntank, overfyllingsbeskyttelse med automatisk utkobling samt et gjenbruksluftfilter som er lett tilgjengelig og enkelt å rengjøre, er del av standardutstyret til den elektronisk avrimbare TTK 105 S.

TTK 105 S - Spesielle funksjoner

TTK 105 S - mål
Til tross for sine kompakte dimensjoner, skinner TTK 105 S med en avfuktingskapasitet på 30 l/24t for rom opptil 90 m² eller 230 m³. Takket være rotasjonsstempelkompressoren kan vognversjonen laget av et robust metallhus transporteres og lagres i alle posisjoner.
TTK 105 S - vanntank
En varsellampe for fyllnivået ved full vanntank, overfyllingsbeskyttelse med automatisk utkobling samt et gjenbruksluftfilter som er lett tilgjengelig og enkelt å rengjøre, er del av standardutstyret til den elektronisk avrimbare TTK 105 S.
TTK 105 S - luftfilter
En varsellampe for fyllnivået ved full vanntank, overfyllingsbeskyttelse med automatisk utkobling samt et gjenbruksluftfilter som er lett tilgjengelig og enkelt å rengjøre, er del av standardutstyret til den elektronisk avrimbare TTK 105 S.
TTK 105 S - kontrollpanel
Med TTK 105 S kan ønsket luftfuktighetsverdi legges inn direkte via det digitale displayet, hvor også gjeldende temperatur- og luftfuktighetsverdier for romluften kan avleses når som helst. Tidsstyrt bruk er også mulig med timerfunksjonen.
TTK 105 S - Valgfri timeteller
På grunn av standard utvendig kondensatavløp, er TTK 105 S ideell for lengre og uovervåket kontinuerlig tørkejobber. En driftstimeteller kan monteres som ekstrautstyr.
TTK 105 S - kondensavløp
På grunn av standard utvendig kondensatavløp, er TTK 105 S ideell for lengre og uovervåket kontinuerlig tørkejobber. En driftstimeteller kan monteres som ekstrautstyr.
TTK 105 S – automatisk drift
Hygrostatstyring med reell fuktighetsforvalg: I stedet for referanseløse justeringsnivåer mellom minimum og maksimum drift, kan du legge inn ønsket luftfuktighetsverdi direkte med denne luftavfukteren. En integrert hygrostat implementerer deretter dette målet helautomatisk og regulerer automatisk ytelsen til kompressoren og to-trinns vifte. Standardinnstillingen til TTK 105 S er 30 % RF. og kan stilles inn variabelt avhengig av tiltenkt bruk.
TTK 105 S - permanent modus
I permanent modus avfukter TTK 105 S romluften i kontinuerlig drift. Den er derfor ideell for lengre uovervåkede avfuktingsoppgaver og profesjonelle konstruksjonstørkejobber. Kondensatet som dannes ved avfukting bør tappes av via avløpsslangen som kan kobles til slik at du slipper å tømme vanntanken.
TTK 105 S - timerfunksjon
Bruk den praktiske timerfunksjonen til å slå enheten på eller av etter et spesifisert antall timer. Perioden kan programmeres i trinn på 1 time (1 til 24 timer). Bruken av timeren forhindrer unødvendige driftstider.
TTK 105 S - tørking av tøy
TTK 105 S kan også brukes som romlufttørker for å støtte tørking av vått tøy i stue eller husholdningsrom. På denne måten akselererer du tørkeprosessen av de hengende klærne og forhindrer at fuktigheten i tøyet kondenserer i rommet og forårsaker muggdannelse på lang sikt

Brukseksempler fra praksis:

TTK 140 S - lager
TTK 140 S kommersiell avfukter sørger for et optimalt romklima, f.eks. B. på lager, på grunn av sin hygrostatstyrte automatiske drift. Målinnstillingen kan stilles inn fra en minimumsverdi til en maksimumsverdi ved hjelp av en dreiebryter.
TTK 140 S – konstruksjonsskall
Skjell kan tørkes perfekt og enkelt på kort tid med den kraftige og komfortable kommersielle avfukteren TTK 140 S. Dette forhindrer store forsinkelser forårsaket av nødvendige tørkeprosesser i byggeprosjektet, selv ved lave temperaturer.
TTK 140 S – vannskadesanering
TTK 140 S er også et utmerket valg når det kommer til bruk for vannskaderestaurering. Prosessen med å tørke mellomrommene kan akselereres betydelig i slike tilfeller av skade, som en konsekvens reduserer muggdannelse betraktelig.
Profesjonelle luftavfuktere i TTK-S-serien

Direkte sammenligning av alle Profesjonelle luftavfuktere i TTK-S-serien

Her har du muligheten til å sammenligne alle Profesjonelle luftavfuktere i TTK-S-serien fra Trotec på en oversiktlig måte, slik at du finner den Profesjonelle luftavfuktere i TTK-S-serien som passer best for deg.

Modeller som du ikke ønsker å ta med i sammenligningen, kan du enkelt klikke bort.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Spesielle kjennetegn:

 • Profesjonell kvalitet "made in Germany" – originalt Trotec-produkt
 • Apparathus av aluminium som kan stables – ekstremt lett og robust
 • Hygrostatstyring med sannverdi-fuktighetsforvalg
 • Digitalanvisning av aktuelle luftfuktighets- og temperaturverdier
 • Driftstimeteller (tilleggsutstyr)
 • Valgfri helautomatisk eller kontinuerlig drift
 • Timerfunksjon
 • Totrinns vifte

Forskriftsmessig strømregning for eksisterende apparater uten teller?

Har du dette eller andre elektriske apparater uten MID-konform strømmåler, men må måle strømforbruket grunnet forsikringer? Da er BX50 MID den perfekte løsningen. Bare installer den mellom apparatet og en lokal stikkontakt, så er du ferdig!


Ekstra ventilasjon ved byggtørking

Ekstra ventilasjon

Raskere byggtørking med luftsirkulasjon

Ved å bruke både byggtørker og vifter kan du redusere tørketiden med 50 prosent. Hver byggtørker utvides med en vifte som påvirker både tørkeeffekten og tørketiden betydelig.

Jo høyere luftsirkulasjonen er, jo raskere fordamper fuktigheten, fordi en økt strømningshastighet langs materialoverflaten medfører en raskere tørkeprosess.

Aksialviftene i TTV-serien og TTV-S-serien egner seg spesielt godt til ekstra ventilasjon ved byggtørking."

Start bildegalleriet

Trotec: Innovasjon laget i Tyskland

Ta en titt bak kulissene: Som en av de ledende internasjonale produsentene av luftbehandlingsløsninger, tilbyr Trotec industrielle og kommersielle kunder innovative produkter for luftrensing, luftavfukting, oppvarming, klimaanlegg og ventilasjon. Med våre høyytelsesenheter stoler vi 100 % på forskning, utvikling, design og produksjon i Tyskland. For de høyeste kvalitetskravene, gjennomtenkte systemløsninger og friske ideer.

Overbevis deg selv i videoen!

Kjøp

Luftavfukter TTK 105 S vis i Trotecs nettbutikk

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner
Generelt
  Artikkelnummer 1.120.000.109
Avfuktingseffekt
  ved 30 °C / 80 % r.f. [l/24h] 28,4
  maks. [l/24h] 30
Luftmengde
  Nivå maks. [m³/h] 173
Anbefalt romstørrelse ved byggtørking
  112,5
  45
Anbefalt romstørrelse ved tørrholding
  230
  90
Miljøforhold
  Temperaturområde min. [°C] 5
  Temperaturområde maks. [°C] 32
  Fuktighetsområde min. [% r.f.] 30
  Fuktighetsområde maks. [% r.f.] 90
Elektriske verdier
  Strømtilkobling 220 - 240 V, 50 Hz
  Nominellstrømforbruk [A] 2,1
  Effektforbruk [kW] 0,5
  Anbefalt sikring [A] 10
Elektrisk tilkobling
  Tilkoblingsplugg CEE 7/7
  Kabellengde [m] 1,5
Kompressor
  Rotasjonsstempelkompressor
  Kjølemiddeltype R290
  Kjølemiddelmengde [g] 125
  GWP-faktor 3
  CO2 -ekvivalent 0.00038 t
  Trykk innsuging [MPa] 1,2
  Trykk utblåsing [MPa] 2,4
  maks. tillatt trykk [Mpa] 2,6
Vanntank
  Innhold i [liter] 5,2
Lydnivåer
  Avstand 1 m [dB(A)] 50
Funksjoner og utstyr
  Klestørkefunksjon
  LCD-display
  Visning av romtemperaturen
  Visning av relativ luftfuktighet
  automatisk feildiagnosesystem
  Minnefunksjon
  Vifte-etterløpsfunksjon
  Auto restart function
Dimensjon
  Lengde (uten emballasje) [mm] 250
  Bredde (uten emballasje) [mm] 342
  Høyde (uten emballasje) [mm] 517
Vekt
  (uten emballasje) [kg] 14,5
Utstyr, kjennetegn og funksjoner
Automatiske avriming
  omluft/elektronisk
Automatisk avfukting
  Nonstop-avfukting
  hygrostatstyrt
  elektronisk hygrostat
Vifte
  radial
  Viftetrinn 2
Kondensatbeholderovervåking
  Beholder tilgjengelig
  Overfyllingsbeskyttelse med automatisk utkobling
  Varsellampe for nivå ved full vanntank
Romluftfilter
  lett tilgjengelig
  vaskbar
Driftstimeteller
  Strømforbruksteller
  Driftstimeteller
Mobilitet
  Bære-/transporthåndtak
  Plast-transportruller
Kondensavløp
  Slangetilkobling mulig
  Slange inkludert
  Kondenspumpe
  Anbefalt slangestørrelse [mm] 12,7
Kontrollpanel
  Digitalt display
  LC-display
  Betjeningsknapper
Lagerevne
  kan stables
Apparathusutførelse
  Aluminium

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Tilbehør

Laster inn...

Alternative produkter

Laster inn...

Nedlastinger

Laster inn...