Basseng-luftavfukter i DS-serien

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Luftavfukting
  4. Kondensasjonsluftavfukter, stasjonær
  5. Basseng-luftavfukter DS-serien
  6. Konfigurasjonsmuligheter

Basseng-luftavfukter i DS-serien

Umiddelbart driftsklare apparater med fleksible konfigurasjonsmuligheter

Oppstillings- og bruksmuligheter

Alle basseng-luftavfuktere har en intern varmegjenvinning som standardutstyr, slik at prosessvarme som frigis, automatisk brukes til å varme opp rommet effektivt.

Hvis det er et høyere varmebehov for romluften, er alternativt også et ekstra pumpevarmtvanns-varmeregister (PVV) tilgjengelig, som kobles til varmtvannsberederens tilførsel og retur. Da blir temperaturen styrt av en lokal romtermostat som åpner og lukker en intern reguleringsventil.

Modellene DS 30 og DS 60 kan i tillegg valgfritt utstyres med en ekstra elektrisk varmeenhet.

Enkel montering – umiddelbart driftsklar

Vi leverer basseng-luftavfukteren til deg ferdig montert og klar til bruk. Ved bruk som standenhet er det nødvendig med et kondensavløp og elektrisk tilkobling. For veggmonterte apparater må det først monteres en medfølgende veggholder.