1. Produkter og tjenester
 2. Maskiner - HighPerformance
 3. Luftavfukting
 4. Kondensasjonsluftavfukter, stasjonær
 5. Industritørker i DH-serien
 6. Bruksmuligheter

Bruksmuligheter for Trotec DH-serien

DH-serien kombinerer skreddersydde avfuktingsløsninger for industrielle krav med høy fleksibilitet og økonomi.

Problemet: For høye, ukontrollerte luftfuktighetsverdier

Problemet:

For høye, ukontrollerte luftfuktighetsverdier

Fuktighet er allestedsnærværende og kan forårsake en rekke problemer for lagring, foredling, produksjon eller transport av industrivarer hvis det ikke kontrolleres på en effektiv måte.

I alle industrielle prosesser er romluften den avgjørende bæreren av fuktighet. Sikring av optimale inneklimaforhold betyr i hovedsak kontroll over luftfuktigheten.

Ukontrollert fuktighet forårsaker:

 • Korrosjon
 • Kondens
 • Tap av produktkvalitet
 • Biokontaminering av næringsmidler og smøremidler (KSS)
 • Økt vedlikehold på maskiner og bygninger
 • Skader på byggstrukturen
 • Høyere oppvarmingskostnader ved reduserte isolasjonsverdier i bygningen
 • Redusert medarbeiderproduktivitet
 • Plagsomme lukter
Industritørker i DH-serien: Optimal for nesten alle industrielle kontinuerlige fuktingsoppgaver
Industritørker i DH-serien: Optimal for nesten alle industrielle kontinuerlige fuktingsoppgaver
Industritørker i DH-serien: Optimal for nesten alle industrielle kontinuerlige fuktingsoppgaver
 
Utfordringen: Endrede krav til eksisterende anlegg

Utfordringen:

Endrede krav til eksisterende anlegg

Variabler som tidligere ikke var forutsett, for eksempel endrede krav til kvalitet på produkter, nye produksjonsteknikker og forskrifter eller komplekse logistikkprosesser under lagring og transport, krever ofte at fuktighetskontrollen tilpasses til dagens krav.

Men fordi hvert industrianlegg har en individuell karakteristikk, bestemte arbeidsflyter, utstyr og fasiliteter, hjelper ikke vanlige tilbud "fra hyllen" her, og dyre påfølgende modifikasjoner av eksisterende HVAC-systemer er helt utelukket, ikke minst av økonomiske grunner.

Løsningen:

Fleksible, skalerbare tørkesystemer

De stasjonære industritørkerne i DH-serien er individuelt skalerbare, autarke luftavfuktingssystemer som ikke krever noen ekstra frisklufttilførsel og kan tilpasses optimalt til ethvert miljøkrav.

Luftavfukteren kan uten problemer integreres i eksisterende luftkanalsystemer og det store arbeidsområdet fra -20 °C til +70 °C' muliggjør rask og økonomisk tørking i svært mange bruksområder.

De høye brukstidene reduserer totalkostnadene, og en aktiv prosessenergiutnytting, for eksempel til oppvarming av romluften eller varmtvann, forkorter nedbetalingstiden.

Optimal for nesten alle industrielle kontinuerlige fuktingsoppgaver

 • Avfukting av vanntekniske installasjoner og pumpestasjoner for forebygging av kondens på rør eller pumper
 • Forebygging av korrosjon i elektriske koblingssentraler, kjelanlegg, turbiner og rørsystemer i kraftverk
 • Forebygging av kondens i overføringssoner eller kjølehus ved omgivelsestemperaturer ned til -15 °C
Ditt bruksbehov: Våre avfuktingsløsninger:
Prosess- og produkttørking i høytemperaturomgivelse DH 300 BH
Industritørker for middels kapasitetsbehov DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Industritørker for optimal bakveggmontering DH 15, DH 75, DH 110
Industritørker klargjort for montering for veggdrift* DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Industritørker for store til svært store kapasitetsbehov DH 150, DH 300 BY
Industritørker for gulvoppstilling DH 75, DH 110, DH 150, DH 300
Industritørker for lavtemperaturområder ned til -15 °C DH 300 BY
* I tillegg til modeller klargjort for montering, kan alle Trotec industritørkere også brukes i veggdrift eller montert under taket. Da trengs det bare en tilsvarende festekonstruksjon.