1. Produkter og tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Luftavfukting
  4. Kondensasjonsluftavfukter, stasjonær
  5. Industritørker i DH-serien
  6. Funksjonsprinsipp

Effektivt funksjonsprinsipp for vedlikeholdsvennlig kontinuerlig bruk

Detaljforklaring av virkemåten til de fleksible DH kondenstørkerne

Kjøletørkeren suger fuktig omgivelsesluft opp og avkjøler den til duggpunktet, slik at en stor del av den luftbundne fuktigheten kondenseres og kan trekkes ut av luften. Kondensen blir ført bort, og den tørre, kalde luften føres forbi kjøleblokkens varmedel, varmes opp av den frigjorte prosessenergien og tilføres rommet igjen.

Ut fra dette prinsippet kan du i tillegg profittere på to ulike måter:

Skisse av funksjonsprinsipp for våre stasjonære kontinuerlig bruk DH-industritørkerne

I alle luftoppvarmede omgivelser kan tidligere nødvendige ekstra oppvarmingskostnader reduseres betraktelig med den allerede oppvarmede luften (funksjonsprinsipp 1).

I lavtemperaturområder er det mulighet for varmegjenvinning. I så fall kan vann varmes opp ved hjelp av den frigjorte prosessvarmen og brukes til eksisterende oppvarmingsprosesser eller til varmtvannsberedning (funksjonsprinsipp 2).

Ved applikasjoner med høyt vannforbruk kan energikostnadene reduseres betraktelig. Alternativt er det også mulighet til å bruke en ekstern varmedel utenfor rommene som skal tørkes.

Effektivt funksjonsprinsipp for vedlikeholdsvennlig kontinuerlig bruk
Fuktig luft Tørrluft

De fleksible DH-industritørkerne gir svært mange bruksmuligheter:

De fleksible DH-industritørkerne gir svært mange bruksmuligheter:

Våre stasjonære DH-industritørkere kan integreres i ethvert bruksmiljø uten problemer.

De trenger ingen ekstra frisklufttilførsel og stilles fleksibelt opp direkte i rommene som skal avfuktes eller kobles til eksisterende luftkanalsystemer. Mange modeller er allerede klargjort for montering fra fabrikken for veggbruk.

I tillegg til basisutførelsene kan mye spesialutstyr realiseres for spesifikke oppgaver og kapasitetsbehov. Be om råd!